26. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2004

Češi a Němci: sporná minulost

Prezentace Martina Browna k sudetské otázce

"Verze odsunu poukazuje na vlastní zodpovědnost Sudetských Němců za deportace, zdůrazňuje legálnost těchto aktů a podhodnocuje skutečné utrpení, které se tehdy událo. Verze vyhnání pak zlehčuje sudetoněmeckou zodpovědnost za zničení československého státu, odmítá legálnost deportací a zveličuje počet obětí."

Jako nepřímou odpověď na program BBC Radio 4 o deportaci Sudetských Němců z Československa uspořádal Slovanský klub při London School of Economics veřejnou přednášku historika Martina Browna.

Přednáška se uskutečnila počátkem května za přítomnosti početného publika akademiků, studentů, novinářů a mnohých dalších. Předsednictví se ujal Sir Michael Burton, bývalý velvyslanec Velké Británie v Německu a České republice (1994-1997).

Reportér BBC se ve své zprávě zaměřil pouze na období tzv. divokých odsunů a nabádal Čechy, aby si uvědomili svoji skutečnou historii, nehumánní a zavrženíhodnou. Zcela pak opomenul zmínit mezinárodní charakter této akce a období organizovaných odsunů z pozdějších let. Zatímco zpráva BBC zaujala stanovisko, které mnozí posluchači považovali za poměrně jednostranné, dr. Brown v něm viděl rozeznatelný rozpor mezi českou a "západní" interpretací této historie.

Jeho argument rozlišuje mezi dvěma historickými verzemi tohoto sporu. Na jedné straně rozpoznává český úhel pohledu, který vkládá důraz na termín odsun a na straně druhé pak pohled sudetoněmecký (a "západní"), který používá termín vyhánění (Vertreibung).

I když se to snad může zdát jako hraní se slovíčky, oba termíny doprovázejí významné konotace.

Dr. Brown vysvětluje:

"Verze odsunu poukazuje na vlastní zodpovědnost Sudetských Němců za deportace, zdůrazňuje legálnost těchto aktů a podhodnocuje skutečné utrpení, které se tehdy událo. Verze vyhnání pak zlehčuje sudetoněmeckou zodpovědnost za zničení československého státu, odmítá legálnost deportací a zveličuje počet obětí."

V další části přednášky se dr. Brown věnoval roli, kterou hrála Británie na počátcích této pře. Londýn byl základnou pro provizorní československou vládu během 2. světové války a Britové hráli významnou roli při rozvoji plánů odsunu.

Poměrně hodně času se tomuto tématu věnovala řada britských intelektuálů v Londýně a Oxfordu již na počátku čtyřicátých let. Jejich aktivita vyústila v memorandum, které doporučilo odsun obyvatelstva jako nejlepší řešení etnického konfliktu ve střední Evropě. Podle dr. Browna byl vliv tohoto memoranda patrný při pozdějších rozhodnutích týkajících se této otázky.

Zajímavým tématem přednášky byla role všech tehdejších mocností. Velice často jsou právě Benešovy dekrety viněny za deportace, ale jak dr. Brown zmínil ve své prezentaci: "Domácí československá legislativa neměla žádné právo přesunovat lidi do okupovaného Německa. Lidé mohli být přesunuti pouze s výslovným svolením vítězných mocností". Všichni spojenci toto svolení dali a do dnešního dne si za svým rozhodnutím stojí. Nutné je ovšem říci, že Benešovy dekrety konfiskovaly německý majetek a odebraly Němcům jejich československé občanství.

Přesto přese všechno, souhlas s odsunem musel přijít odjinud. Byli to Sověté a Američané, kteří museli přijmout miliony lidí bez jakýchkoliv prostředků. Československá vláda a Spojenci byli stále partnery a společně dosáhli svého úmyslu.

Problém byl v tom, že zatímco Spojenci byli vyobrazeni jako "uvítací komise", Češi vypadali a do značné míry také byli "mstící se nacionalisté". Poté co Spojenci odešli, Češi a Sudetští Němci zůstali sami ve svých hádkách a osočování, naprosto neschopni dohodnout se na čemkoliv. Vzájemná nevraživost přetrvává i po šedesáti letech.

Během přednášky se dostalo i na současné události. V důsledku otevřeného nepřátelství komunistického režimu a sudetoněmeckého Landsmanschaftu během studené války zaujal český dissent mnohem smířlivější pozici, ve které vytrval i po svém nástupu do vládních funkcí.

Podle dr. Browna, V‎‎áclav Havel ve funkci prezidenta odkryl zásadní rozdíl mezi tím, jak se na tento problem dívali obyčejní Češi a česká elita. Na rozdíl od bývalých disidentů, česká veřejnost nebyla připravena ustupovat.

Vzájemná úzkoprsost přetrvává do dnešního dne. Češi trvají na své verzi historie s pocitem čistého svědomí a vírou v nevinu, zatímco Landsmanschaft zveličuje počty obětí a nárokuje si zpátky ztracený majetek.

I když se dr. Brown nepouštěl do role poradce, vyjádřil nicméně své přesvědčení, že se věci začnou dávat do pořádku teprve tehdy, až obě strany uznají části argumentů těch druhých. Obě strany by se měly dohodnout na navzájem si vyhovující interpretaci historických událostí a dívat se vpřed a ne vzad.

Jednou z výhod veřejných přednášek je možnost publika aktivně zasáhnout do diskuze a z debaty z této přednášky stojí za zmínku především dva body.

Dr. Brown ve své přednášce naťukl historii vývoje pojmu "sudetoněmecké" a na tuto zmínku reagoval i člen publika svojí otázkou: "Co to vlastně znamená Sudeten?"

Dr. Brown poukázal na fakt, že až poté, co se čeští Němci stali součástí československého státu v roce 1918, přijali pro své etnikum onen političtější název Sudeten.

Bylo by zajímavé zeptat se obyčejných Čechů, co podle nich tvoří Sudety: Šumava? Český les? Krušnohoří? Koncept Sudet jako prostoru je poměrně nejasný a hovoří tedy spíše o populaci než o definovaném území.

Druhý bod se týkal současnosti, a to konkrétně potenciálu populačních odsunů, přesunů v současném politickém prostředí. I když si jen těžko dokážeme představit něco podobného v dnešním světě, řada zemí a regionů se potýká s problémy podobajícími se těm, které Československo řešilo před šedesáti lety.

Pokud budou z Izraele vytvořeny dva státy, jakým způsobem budou přemístěni izraelští osadníci z palestinského teritoria a Palestinci z "nového Izraele"? Podobný problém můžeme spatřit v neustávajícím konfliktu mezi kosovskými Albánci a Srby.

I když jsou odsuny k lidem drsné a kruté, mohou se stát pragmatickým řešením v situacích, kde již nelze dosáhnout vz‎ájemné dohody. Otázkou zůstává, kdo bude moci rozhodnout, že vzájemná dohoda je již nemožná.

Přednáška dr. Browna nabídla publiku několik myšlenek, které mohou pomoci lidem přezkoumat své vlastní názory na tohle téma a třeba je i přehodnotit. Je nejvyšší čas, aby se Češi podívali na svoji minulost méně nacionalistickým pohledem, na druhé straně je však také na Landsmanschaftu, aby se pořádně zamyslel nad sv‎ou vlastní pozicí.

Pokud se jim to nepovede, budu za nějakých padesát let organizovat další veřejnou přednášku a doufat, že dr. Brown má stále co říct.

Autor je členem Slovanského klubu LSE

                 
Obsah vydání       26. 5. 2004
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Irák: rozpory mezi britskou a americkou vládou
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
26. 5. 2004 Putin slíbil, že Rusko ratifikuje Kjótský protokol
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
26. 5. 2004 Kto tvorí urbanizovanú chudobu? Mike  Davis
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Radko  Kubičko, Jan Čulík
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci   
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv   
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií   
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 4. 2004 Forcible deportation of the Sudeten Germans   
10. 3. 2004 Kdyby Beneš viděl, jak to válčíte vy, asi by mu bylo špatně   
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
26. 2. 2004 Hans Adam II. Nechci odškodnění, chci svůj majetek v ČR zpět Ladislav  Kahoun
26. 2. 2004 Jak a hlavně proč vznikl rozhovor s lichtenštejnským knížetem Ladislav  Kahoun
24. 2. 2004 O zneužívání propagandy Martin D. Brown
24. 2. 2004 The misuses of propaganda Martin D. Brown
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2003 Jak vidí Čechy sousedé aneb knižní recenze Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
11. 5. 2004 Odvážně a suverénně, ale také v tragickém smutku? Miloš  Dokulil
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
10. 3. 2004 Třetí odboj Tomáš  Koloc
10. 3. 2004 Kdyby Beneš viděl, jak to válčíte vy, asi by mu bylo špatně   
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
5. 3. 2004 Za co vděčíme nacionalismu Martin  Škabraha