25. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 5. 2004

Rasismus:

Protiromské vysílání České televize

Petr Uhl

Vážení a vážené spoluradní v radě České televize,

milá Česká televize!

V sobotu ráno jsem utrpěl šok. Shlédl jsem v repríze poslední díl Velkého vozu (premiéru měl 17.5.) o zneužívání grantů na romské a proromské projekty.

Připomínám, že Velký vůz je nyní - vedle Babylonu - snad jediný pravidelný publicistický pořad ČT, systematicky se zabývající menšinami - tedy pořad o menšinách a pro menšiny. Často se věnuje se (původně téměř výhradně) romské menšině. Velký vůz má přitom dobrou pověst jak mezi Romy, tak lidmi, kteří se romskou kulturou a postavením Romů v české společnosti profesionálně nebo jako dobrovolnou občanskou činností zabývají.

V zemi, kde většina společnosti má vůči Romům averzi a trpí protiromskými předsudky (více než jinými předsudky vůči lidem nečeských etnik), je třeba vždy vážit jakýkoliv kritický pořad k negativnímu společenskému jevu, jehož nositelé jsou Romové. Je umění vytvořit pořad tak, aby byly jasné celkové souvislosti a diferenciace mezi "provinilými" Romy. V časopiseckých reportážích se to už několikrát povedlo, dovolte mi to připomenout, mému redakčnímu kolegovi Pavlu Čírtkovi. Slyšel jsem i několik zdařilých rozhlasových reportáží a myslím že jsem viděl i takové televizní pořady - o romské bídě, o zneužívání drog a jiných znepokojivých jevech v životě Romů. Autorům tohoto dílu Velkého vozu se to nejen nepovedlo, ale vůbec se o to nesnažili.

Co si myslet o rozhovoru s cca 50letým Romem, kterého se televize ptá, kdy naposled pracoval, a on v rozpacích říká, že už ani nepamatuje a dodává něco o výkonu trestu? Problém romské nezaměstnanosti je přitom v pořadu jen letmo zmíněn v části o rekvalifikačních kurzech. Co si myslet o otázkách kladených tomuto Romovi a také letmo do otevřeného okna v patře romské paní, zda vědí, kde se tu pořádají rekvalifikační kurzy? Odpověď, že o ničem nevědí, je kladena na misku vah, že kurzy zřejmě nejsou a že grantové peníze na ně byly použity podvodně či nesprávně. Je přitom málo pravděpodobné, že by dotazovaní otázce vůbec rozuměli.

"A představil se vám (vůbec někdo), když za vámi přišel...?" ptá se Romů - cituji jen po paměti, tedy nepřesně - televize takto sugestivně.

A jak mohla zůstat v pořadu bez reakce a odporu věta pracovnice veřejné správy, které špatné zacházení s granty vysvětluje romskou mentalitou?

Takových prohřešků proti profesionalitě a kodexu ČT je v pořadu více, na první koukání jsem jistě většinu z nich i přehlédl, bude třeba se tím zabývat a sepsat je. Navíc je z pořadu patrno, že autoři život Romů vůbec neznají. Pořad se týká jen špatně či dokonce podvodně využitých grantových peněz. Závěrečná věta pořadu, že je jistě mnoho grantů, které jsou čerpány řádně a účelně, ale o nich tento pořad není, nemění nic na tom, že takto postavený jeden pořad může v očích diváka prohloubit jeho averzi vůči Romům jako celku. Ponechávám jiným, aby posoudili, zda dokonce nepodněcuje k nenávisti k nim (ustanovení § 32 odst.1/c zákona o rozhlasovém a televizním vysílání).

Velký vůz jako celek je jistě pořad, jímž ČT plní svůj úkol "poskytovat vyváženou nabídku pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem (...) na jejich etnický nebo národnostní původ, národní totožnost (...)", jak uvádí zákon o ČT. Zákon ale uvádí, že se to má dít "s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci". Tento cíl tvůrci pořadu neměli. Jejich cílem bylo "odhalit nepravosti", podle zásady "padni komu padni". Nejsme žádní rasisté, řekli si, pořad o zločinných Romech není pochopitelně nic rasistického. Že Romové jsou daleko zranitelnější než příslušníci většinové společnosti, autoři vůbec neuvážili. Kodex ČT jim přitom ukládá, aby programy ČT, a tedy i jejich tvůrci "zůstávali vnímavými vůči potřebám menšinových skupin".

Tím by můj dopis mohl končit. Nekončí ale, protože nad rámec mé kritiky se autoři dopustili závažné chyby, plynoucí z jejich neprofesionality a neznalosti problematiky (už nepíšu o absenci vnímavosti k potřebám Romů). Mezi pět až šest případů zneužívání grantů zařadili i brněnské Muzeum romské kultury. Kdyby záběry s ředitelkou muzea Janou Horváthovou, jeho pracovníky a dětmi dali tvůrci reportáže do jiného pořadu, bylo by jistě vše v pořádku, ředitelka vysvětluje i finanční situaci muzea a jeho právní postavení.

Jenže reportáž o muzeu byla zařazena právě mezi ty případy, kdy se grantů zneužilo, a to i trestným způsobem. Svědčí o tom nejen již vzpomenutá poslední věta pořadu, ale i závěrečná rekapitulace, kde se ve zpomaleném pohybu opět předvádějí, každý na několik sekund, záporní hrdinové pěti příběhů (a Ladislav Body, jehož příběh byl zkrácen.) Přitom se vykládá, jak se s fondy špatně nakládá, že se používají na jiné věci, než bylo určeno atd. Při záběru na Janu Horváthovou diváci slyší, že je to třeba proto, že správci grantů neumějí vést účetnictví

. Muzeum romské kultury bylo reportáží poškozeno a právem si stěžuje, neboť ČT se prohřešila proti zásadě objektivity. Mně v tomto dopise nejde ani tak o stížnost muzea, s níž rada naloží standardním způsobem, jako o další díly Velkého vozu a vysílání o Romech a pro Romy vůbec. Co udělat, aby se takový pořad s tak koncentrovanými závadami neopakoval?

I vzhledem k tomu, že jednání rady jsou veřejná, je tento dopis otevřený a je ho možno kdekoliv zveřejnit.

S pozdravem

Petr Uhl

25. května 2004

                 
Obsah vydání       25. 5. 2004
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
25. 5. 2004 Co pořád tolik vadí na vztahu dvou osob téhož pohlaví? Jiří  Králíček
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 Bomba Ondřeje Neffa Zdeněk  Bárta
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
25. 5. 2004 Po bitvě je každý generálem? Miloš  Dokulil
25. 5. 2004 Pozor na ukrytý Parlament Ladislav  Žák
25. 5. 2004 Nedostatek financí je nemoc, kterou je možné léčit Petr  Fiala
25. 5. 2004 První dáma Německa - žena po jeho boku
25. 5. 2004 Cannabis: Perspektivní protinádorový lék?
25. 5. 2004 Autorská čtení časopisu Weles
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se ještě nevrací do práce Petr  Jindra
24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií   
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Bomba Ondřeje Neffa Zdeněk  Bárta
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby   
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek