26. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2004

Přímá demokracie pro Českou republiku?

Nedávno uveřejněný článek Milana Valacha Poslanci nám zavařili se dotýká, přes svůj ironizující tón, samotné podstaty demokracie. Klade otázku: Jsou poslanci oprávněni stanovovat podmínky pro pořádání a platnost lidových hlasování?

Vycházíme-li z převládající koncepce reprezentační ˝demokracie˝, která chápe parlament jako legitimní reprezentaci občanů a Ústavu jako legitimní základ politického systému (legitimní proto, že byla přijata ˝reprezentanty občanů˝), pak samozřejmě musíme tuto otázku zodpovědět kladně. Už ve třicátých letech dvacátého století však vzbudil pozornost Horkheimerův článek, stavící proti sobě ˝buržoazní˝ pojetí, chápající studium společenských věd jakožto nezávislé na zájmech společenských tříd, a ˝marxistické˝ pojetí tvrdící naopak, že studium společenských věd (do jejichž oblasti samozřejmě patří problém legitimity reprezentace) je ovlivňováno zájmovým relativismem. Tato koncepce dala vznik Kritické teorii Frankfurtské školy (Horkheimer, Adorno, v šedesátých letech Habermas). Základní teze zněla: soudobý západní politický systém je nelegitimní, protože vychází ze zájmů vládnoucích tříd.

Polarizace světa na svět ˝svobodný˝ a ˝komunistický˝, ke které došlo krátce po skončení druhé světové války, ztížila, a do jisté míry i znemožnila kritický pohled na západní politické systémy. Jakákoli kritika se vystavovala demagogickému nařčení ze sympatií s komunismem, ne-li z tajné spolupráce se sovětskými agenty. V šedesátých letech byla vyslovena téze ˝konce ideologií˝. Stalo se zřejmým, že marxistická ideologie se naprosto zdiskreditovala totalitní praxí. Převládajícím názorem šířícím se na Západě pak bylo, že - odhlédneme-li od této zřejmě chybné a nyní překonané ideologie - žádné další ideologie už nejsou a nebudou. Samotný tento názor se však rostoucí měrou ukazuje být novou ideologií - ideologií ˝demokratické˝ reprezentace na základě všeobecného, rovného a tajného volebního práva.

Dokud existovala bipolarita (1945-90) těžko bylo proti tomuto názoru něco namítat. Ve srovnání s komunistickými režimy, jakož i s pravicovými a náboženskými diktaturami, se samozřejmě mohly západní systémy jevit jako ˝demokracie˝, jako nejvyšší stupeň společenského vývoje, ke kterému by měly všechny ostatní země dospět, i za cenu vraždění nevinných civilistů americkými bombami.

Po zániku komunistických režimů a zejména po začátku masového užívání internetu - vynálezu, jehož důležitost je srovnatelná s důležitostí vynálezu knihtisku v patnáctém století - začaly se názory na podstatu demokracie hluboce měnit. K tomu samozřejmě čím dále tím více přispívá rozpad tradičních společenských a kulturních struktur, na jejichž základě se kdysi vyvinuly systémy hlavních politických stran.

Dříve bylo všechno jednodušší: dělníci hlasovali pro sociální demokracii nebo komunisty, podnikatelé pro některou pravicovou stranu, rolníci pro rolnickou stranu, obyvatelé měst a inteligence si mohli vybrat mezi těmito, eventuálně vytvořili jinou stranu, mírně, ale ne úplně do prava. Populární byly i křesťansko-sociální strany.

V moderních západních systémech se tohle všechno nesmírně komplikuje. Těžko by se našel stranický program, který by byl beze zbytku přijatelný pro toho kterého voliče. Stanoviska stran jsou společenským vývojem nucena konvergovat směrem k určité střední poloze společenské racionality. Tím však ztrácejí politické strany svůj původní účel a mění se pouze v mocenské aparáty, snažící se všemi způsoby, včetně ryze komerční reklamy, ulovit co největší počet hlasů, aby si zachovaly své mocenské pozice a koryta.

Toto občané nejasně chápou. Roste politická apatie, účast ve volbách neustále klesá - zejména mezi mladými, ale čím dále tím více se ozývají i hlasy volající po reformě systému směrem k přímé demokracii. V očích rostoucího počtu občanů ztrácí čistě reprezentační systém, fungující výlučně na základě velkých politických stran, čím dále tím více svou legitimitu. Legitimita není nic objektivního. Může být založena jedině na všeobecném konsensu.

Rozpadá-li se konsensus, dochází k oslabování legitimity a nakonec k jejímu zhroucení. Jestliže si tedy poslanci vyhrazují právo omezovat možnosti občanů účastnit se referend o kterékoli otázce nebo i tato referenda iniciovat, dostávají se čím dál tím více do rozporu s měnící se koncepcí politické legitimity. Tento proces je možno zpomalovat a brzdit, hlavně mlčením ve sdělovacích prostředcích, ale není možné jej zastavit.

V tomto článku se lze samozřejmě těcho problémů - společných všem souodbým západním společnostem - jen dotknout. Pro hlubší chápání je nejlepším zdrojem právě publikovaná knížka Přímá demokracie pro Českou republiku. Je to spis stavící české politické myšlení do čela soudobého společenského vývoje.

Autor je politolog

                 
Obsah vydání       26. 5. 2004
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Irák: rozpory mezi britskou a americkou vládou
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
26. 5. 2004 Putin slíbil, že Rusko ratifikuje Kjótský protokol
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
26. 5. 2004 Kto tvorí urbanizovanú chudobu? Mike  Davis
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech