10. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2003

Evropská ústava - úpadek euro-panství

Evropská ústava, tak jak je navržena Konventem, je typickou ukázkou určitého průzkumu bojem. Její projednávání je velkým testem připravenosti evropských států opustit status quo a zahájit novou etapu evropského uspořádání. Není pochyb o tom, že jde o významný krok k federálnímu uspořádání a budoucímu vytvoření toho, čemu se s nádechem pejorativnosti říká v politickém a novinářském žargonu superstát. Tato okolnost má pro dosavadní evropské státy některé důsledky, které jsou různě vykládány a hodnoceny, nicméně existují - a to je to jediné podstatné, co o nich lze říci.

Jde především o jasný a zřetelný zlom v poměru pravomocí států a Unie ve prospěch Unie. Zřetelně je to patrné zejména v novém rozložení váhy hlasů, v novém hlasovacím a rozhodovacím mechanismu EU a v neposlední řadě ve zvýšené míře nadřazenosti práva EU nad právem členských zemí. Toto je fakt, který nelze popřít a lze pro něj pouze snášet řadu důkazů.

Pro Českou republiku to znamená sice výrazně nižší procento hlasů, ale konec konců obě čísla jsou tak směšně malá, že nám to může být jedno. Na druhé straně je tu zřetelná možnost ovládat rozhodovací proces daleko menším počtem velkých států, než tomu bylo doposud. Je to však pouhé jasné a zřetelné pojmenování politické a mocenské reality dnešního světa a výkřiky "států trpaslíků", že budou napříště omezovány při prosazování zájmů svých občanů, jsou jen vyjádřením obav z toho, že by postupně mohlo vyjít najevo, že tomu tak bylo vždy a že svou bezmocnost na evropském poli jen víceméně úspěšně tajily. Nehledě na to, že budoucí evropské občanství, daně a již existující společná měna jim jasně říkají, že jejich éra pomalu, ale nezadržitelně končí. V budoucnu budou mít jen omezenou možnost své občany otravovat nesmysly a zároveň jim lhát, že za to může Brusel.

Pro naši zemi má však Evropská ústava ještě jeden zcela nepominutelný půvab: ústavní zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti. Jen málokdo si nepřipomene, s jakým odporem k emigrantům se setkaly v našich zákonodárných sborech restituční nároky cizích státních příslušníků a vyvolenými se stali domácí trpící.

"Vidím nejen Evropu mocnou a velikou, jejíž sláva 12 hvězd se dotýkati bude, ale i parádní ústavní stížnost," řekla by kněžna Libuše, pramáti všech prognostiků. Nechci strašit, ale určitě dojde znovu i na legendární evergreen našeho právně-revolučního kutilství, kterým jsou Benešovy dekrety.*) Je třeba si uvědomit, že bez práva veta budeme v této věci stát proti zájmům občanů skoro všech evropských zemí s těmi největšími v čele. Každá taková země si ráda přiloží polínko na hranici, na které se budou upalovat čeští kacíři za to, že si poválečný a posametověrevoluční plen majetků z oprávněného nedostatku skutečného vítězného pocitu po pětileté (respektive padesátileté) kolaboraci museli prostě uzákonit. Můžeme jen tiše vzpomenout všech, kteří před tím v dávné i nedávné minulosti upřímně a se znalostí věci varovali.

Malé čertovo kopýtko je ukryto i v institucích nadstandardní spolupráce, které Evropská ústava zakotvuje. Bylo by je možné jenom chválit. Do chvíle, než si uvědomíme, že podobné instituce již v EU existují a jsou jimi např. "eurozóna" a "schengen". Při aplikaci příslušných článků ústavy na tyto příklady vystoupí do popředí velmi zřetelně o co jde - a hlavně, jak to bude fungovat.

Na závěr je třeba říci jedno. Dosavadní, více než desetileté fungování České republiky není rozhodně argumentem pro zachování jejích pravomocí vůči jejím občanům. Pokud se u nás někdo dobral práva, musel stejně do Evropy. Pohádky naších mocipánů o hrůzách muk evropských jsou pouhou skrytou reklamou na malý český dvorek a dlouhý bič, který dnes drží v rukách právě oni.

Prostá poučka z teorie pastevectví nám říká, že ve větším stádě není na každou ovečku tak dobře vidět. Z toho bych vycházel jako budoucí evropský občan. Na straně druhé, kdybych byl mocipánem, držel bych se svého biče a možná bych i cukřík ukazoval, ale vzdát bych se ho nechtěl. Protievropské výkřiky některých politiků jsou proto zcela legitimní.

Kdybych však byl politikem moudrým, vzdělaným a pod sebe nehrabajícím (v našich podmínkách se jedná o pohádkovou bytost), pak bych přes veškerá protivenství, objektivní potíže a kostlivce padající ze skříní vedl lidi do nového evropského společenství a tam je ponechal, aby si své věci (již bez mého cukru a biče) uspořádali sami. Nebylo by to hned. Trvalo by to možná mnoho let. Ale jiné cesty není. Byl by to jasný důkaz určité zralosti.

Výsledky projednávání Evropské ústavy napoví, nakolik jsou zralí naši volení zástupci. Zatím to vypadá, že jsou zralí na pecku. Přímo mezi oči.

*) Poznámka JČ: Velmi bych pochyboval, že se Evropská unie bude znovu vracet k Benešovým dekretům i k restitucím. Jak opakovaně zdůraznily právní rozbory Evropské unie ve věci Benešových dekretů i restitucí, právo Evropské unie není uplatnitelné retrospektivně. Právo EU pohlíží do budoucnosti, nikoliv do minulosti. Princip nediskriminování cizích státních příslušníků platí pouze od vstupu ČR do EU, nikoliv nazpět. Totéž platí i o jiných problémech, nejen těch, týkajících se ČR a EU. Jinak by totiž mezi členskými zeměmi EU - třeba mezi Británii a Francií - existovalo obrovské množství nevyřešitelných problémů a nebyla by možná spolupráce.

K problematice se v brzké době v BL vrátíme.

                 
Obsah vydání       10. 11. 2003
10. 11. 2003 Památce všech, kdo zahynuli při válce v Iráku Jan  Čulík
8. 11. 2003 "Je budoucí britský král vlastně královna"?
10. 11. 2003 Americká stanice CBS se kvůli protestům rozhodla stáhnout z programu film o Reaganovi Martin  Kloubek
10. 11. 2003 O Romech a skinheadech Stanislav  Holubec
10. 11. 2003 Nějakým způsobem zůstáváme u věci Josef  Trnka
8. 11. 2003 Ústup televizních revolucionářů bez boje Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Křesťanská revoluce, den 1. Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
10. 11. 2003 Dost už bylo plotu Pavel  Mareš
10. 11. 2003 Otčina Roman  Weber-Pachola
10. 11. 2003 Lze zabránit krádežím mobilních telefonů? Eduard  Vacek
10. 11. 2003 Kapitalismus a Dušičky Marta  Morice
9. 11. 2003 Pokleslá sledovanost pokleslého rádia Štěpán  Kotrba
10. 11. 2003 Prolhané hrdinství a okupační vojska v pasti Štěpán  Kotrba
6. 11. 2003 Je kritika ze zahraničí nepřípustná? Jan  Čulík
10. 11. 2003 Evropské sociální fórum v Paříži
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
8. 10. 2003 Všichni jsou pro demokratickou Evropu, ale každý jinak Jitka  Fraňková, Štěpán Kotrba
3. 10. 2003 DOKUMENT: Návrh Ústavy EU   

Schengenský prostor volného pohybu osob RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená   
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl