13. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2004

Předsmrtné křeče islámu:

"Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot

Muslimští přistěhovalci [na Západ] nehledali nový způsob života. Předpokládali, že budou moci pokračovat ve svém dosavadním způsobu života, jen že budou bohatší. Neočekávali ani nechtěli nevyhnutelné kulturní napětí, vzniklé v důsledku přechodu do jiné civilizace, a v žádném případě je ani nenapadlo, že v dlouhodobé perspektivě nebudou schopni udržet svou kulturu a náboženství při životě. Starší generace si nyní uvědomuje, že ani vnějšková konformita vůči tradičnímu způsobu oblékání a chování u mladých 'muslimů' už není zárukou, že vnitřně přijímají islám. Nedávno jsem čekal na taxíka před nemocnicí v britském městě, kde žiju, vedle mě stály dvě mladé ženy, plně zahalené v muslimské burce, byly jim vidět jen oči. Jedna řekla druhé: "Hele, dej mi čouda, už to nemůžu vydržet." Jakmile prostředí přestane vyvíjet na tyto dívky tlak, přestanou okamžitě nosit muslimský oděv.

Všichni, kdo žijí v takovýchto britských městech, se nutně musejí ptát, zda islám obsahuje nějaké hodnoty - kromě instinktivního vědomí, že jakmile je jednou zahájena sekularizace, vzniká nezastavitelná řetězová reakce - a tak není islám přizpůsobitelný modernímu světu. To jsou argumenty Theodora Dalrympla, které shrnujeme.

Potíž je, pokračuje autor, že si islámský svět uvědomuje, že bez ropy je zcela irelevantní a zaostalý. Jeho zaostalost pociťují islámisté jako hluboké ponížení, a důkazem je to, že celý arabský svět bez ropy znamená pro většinu ostatního světa daleko méně než finská telefonní společnost Nokia.

Hlavním problémem je, že islám nedokázal provést odluku církve od státu. Na rozdíl od křesťanství, jehož existence byla v prvních stoletích ilegální, a tak byla od státu zcela zjevně odloučena, islám byl od samého začátku církví i státem, nedělitelnou světskou i náboženskou autoritou.

Prorok Mohamed bohužel nezanechal svým následovníkům žádné uspořádání, jak by měli být vybíráni předáci islámského náboženství. A ke schismatu došlo hned po Prorokově smrti - někteří jeho stoupenci - dnešní sunnité - následovali Mohamedova tchána a někteří - dnešní šiité - následovali jeho zetě. Další potíží bylo, že legitimitu světské moci mohl vždy v islámu zpochybnit někdo, kdo o sobě tvrdil, že je nábožensky čistší než dosavadní vládce: v islámu je fanatik vůči umírněnému věřícímu vždycky ve výhodě. A islám nemá žádnou etablovanou církevní hierarchii, která by byla schopna o takovýchto sporech autoritativně rozhodovat. Politická moc je neustále zpochybňována "zbožnými osobami", a tak je jedinou zárukou stability tyranie.

Druhý problém s islámem je intelektuální. Na Západě využily renesance, reformace a osvícenství prostoru, který vždycky, alespoň potenciálně, existoval mezi církví a státem, a osvobodily jednotlivé lidi k tomu, aby začali samostatně kriticky myslet. To vedlo k vzniku bezprecedentního a stále ještě nezastavitelného hmotného pokroku. Islám bez samostatné světské sféry, kde by mohlo kritické zkoumání a myšlení rozkvést, beznadějně zaostal.

Integrita a nedělitelnost islámské víry je zdrojem jeho slabosti a křehkosti. Je-li veškeré lidské chování, jak je tomu v islámu, zdůvodňováno nábožensky, každá změna ohrožuje celý systém víry. Muslimovo pevné přesvědčení, že jeho způsob života je jediný správný a jediný možný, tak jde ruku v ruce se strachem, že se celá stavba - intelektuální i politická - zřítí, jestliže se ji kdokoliv pokusí jakkoliv pozměnit. Proto je charakteristickým rysem islámu tvrdohlavost. Proto islám nemůže považovat lidi, kteří jeho víru nesdílejí, za sobě rovné. Není náhodou, že trestem za odpadlictví je v islámu smrt.

Velkou nevýhodou v moderním světě je nedotknutelný status koránu v islámském vzdělávání. To je obrovskou nevýhodou islámu v moderním světě.

Problém je, že tolik muslimů chce zároveň stagnaci i moc: chtějí se vrátit k dokonalosti sedmého století a zároveň ovládat století jednadvacáté. Potíž je, že chtějí moc, jaká vzniká v moderním světě pouze v důsledku svobodného a kritického myšlení. Mají dilema: buď se vzdají svého milovaného náboženství, anebo zůstanou navždy technicky zaostalí. Ani jedna alternativa není příliš atraktivní. Není divu, že někteří muslimové to řeší rozhodnutím vyhodit se do povětří.

Lidé zuří, když se dostanou tváří v tvář k neřešitelnému dilematu. Hněv muslimů, kteří požadují, aby lidé respektovali více, než je normální, jejich víru a jejich zvyklosti, je projevem nikoliv síly, ale slabosti - křehkosti islámu v moderním světě, zoufalství, které jeho stoupenci pociťují, protože vědí, že se může tak lehce rozložit. Moc, jakou má islám nad svou populací ve věku globalizace, mi připomíná moc, jakou měl Ceausecu nad Rumuny: ovládal je absolutně, až se jednoho dne Ceausescovi objevili na balkóně a přivítal je hněvivý dav, který se jich přestal bát.

Jednou známkou rostoucí slabosti islámu nad svými stoupenci v Británii je rostoucí počet mladých muslimů v britských vězeních. Naproti tomu sikhové a hinduisté ve vězení nekončí, nejde tedy o rasismus.

Tito muslimští vězni se o islám absolutně nezajímají - s výjimkou zájmu o islámské manželství, protože chtějí mít doma otrokyni.

Tito mladí muži ve vězení se nemodlí, nečtou korán, nepožadují návštěvy islámských duchovních. Jedinou jejich charakteristickou známkou je přední zlatý zub - ten považují za známku bohatství. Chtějí mít doma manželku, aby jim vařila, po městě milenky, a k dispozici drogy a rock and roll.

Tito mladí islámští muži v britských vězeních jsou důkazem křehkosti a rigidnosti tradičního islámského způsobu života, který dodržují jejich rodiče. Je to buď všechno, anebo nic: jakmile se islámská víra rozloží, rozloží se totálně. Nezbývá vůbec nic. Mladí islámci v Británii nemají žádnou obranu před sobeckým sebeukájením, jaké vidí kolem sebe, a zcela pochopitelně ho považují za to, co je na západním životě nejlepší.

Mezi muslimskou mládeží tento rozklad samozřejmě pozoruje malá menšina, která odmítá se rozplynout v bělošském lumpenproletariátu, a z ní se pak stávají muslimští fundamentalisté. Je to jejich přirozená reakce na neschopnost naší společnosti včlenit je do toho nejlepšího ze západní kultury - totiž naučit je ducha kritického zkoumání a osobní svobody, které natolik změnily životní šance všech lidí na světě, ať to vědí či ne.

Islám v moderním světě je slabý a křehký, není silný. Proto se tak často projevuje hystericky. Íránští uprchlíci, kteří přicházejí na Západ, utíkají před islámem, vůbec se nesnaží ho na Západě prosazovat. Jistě, fundamentalistický islám bude ještě po určitou dobu hrozbou, ale nakonec islám dopadne tak, jak už dopadla anglikánská církev [která je v podstatě mrtvá]. Islám je na ústupu. Jeho fanatikové a atentátníci nepředstavují renesanci nereformovaného, fundamentalistického islámu, ale jeho smrtelné křeče, uzavírá autor.

Kompletní článek v angličtině ZDE
                 
Obsah vydání       13. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Na co osnovy?! Ať žije svoboda! Ivan  David
13. 4. 2004 Reklamní zpravodajství - novinka ČTK Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Irácká demokracie v Čechách Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 0,7 l Hitlera Bohumil  Kartous
13. 4. 2004 Američané chtějí prodávat Číně jaderné reaktory Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Rwanda 10 roků po genocidě Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 Asimilace, adaptace a Romové Petr  Horák
13. 4. 2004 Čo ste si doma navarili... Martin  Muránsky
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
13. 4. 2004 Slovensko po voľbách: Senzácia a sklamanie Ľubomír  Andrassy
13. 4. 2004 Radšej únosné dnešky, než svetlé zajtrajšky Adrian Peter Pressburg
13. 4. 2004 Rada ČT: "Organizaci Greenpeace není třeba se omlouvat" Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Výnosná ideológia Radovan  Geist
13. 4. 2004 Klamstvo, veľké klamstvo, (Bushova) štatistika Jakub  Topol
13. 4. 2004 Černobyl Československo nijak neohrozil Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Vznik NATO Peter  Greguš
13. 4. 2004 I never saw another butterfly
13. 4. 2004 Shoemakers to the world: the Bata estate on the Essex marshes 1939-1960
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 0,7 l Hitlera Bohumil  Kartous
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
9. 4. 2004 "Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
9. 4. 2004 Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? Martin  Strakoš
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví   
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?   
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?   
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Václav  Žák

Rasismus RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"   
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
16. 2. 2004 "Nelze mít zároveň volné přistěhovalectví a sociální stát"   
16. 2. 2004 Blair rasistom?   
13. 2. 2004 "Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?" Pavel  Mareš
9. 2. 2004 Američany jmenovaná Vládní rada ruší práva iráckých žen   
22. 1. 2004 Líbí se mi multietnická tolerance v USA Ester  Crall

Kavkaz, Náhorní Karabach, Čečensko RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
16. 2. 2004 Francie vyznamenala generála odpovědného za zločiny v Čečensku   
8. 2. 2004 "Kavkazcenter" obviňuje z moskevského atentátu Putina   
6. 2. 2004 Posílat děti do školy se třetímu světu vyplatí Simone  Radačičová
6. 2. 2004 Teroristický útok v Moskvě   
18. 12. 2003 Ázerbajdžán: Zemřel Hejdar Alijev Emil  Souleimanov
12. 12. 2003 Nevracejte uprchlíky do války   
9. 12. 2003 Vyhostí ČR žadatele o azyl?   
24. 11. 2003 Boj o moc ve Střední Asii   
13. 11. 2003 Kavkaz - potenciálně výbušný region Emil  Souleimanov
14. 10. 2003 Čečensko: chaotický boj vrahů a zločinců o moc   
26. 6. 2003 Palestínsky scenár v Čečensku? Viktor  Kovaľov
26. 6. 2003 Putin: nejlepší car od dob Alexandra II.?   
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku