13. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2004

"Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?"

V Orlové se schyluje ke "střetu civilizací": městskému úřadu byl předložen projekt výstavby islámského centra za 9 mil. Kč, financovaného Islámským svazem ze Saúdské Arábie. Místní občané protestují, zastupitelstvo lákavou investici vážně zvažuje. Kolem projektu se zvedají vášně. Jeho předkladatel, Muhamed Gutigi, se nechal slyšet, že iniciátora protestní petice, evangelického pastora Vladislava Szkanderu, zlikviduje. To už je skoro na trestní oznámení.

Zde je stručná rekapitulace dosavadních událostí.

V dopise ze dne 3.12.2003 se obrátil pan Muhamed Gutigi, z Havířova-Šumbarku (v mediích uvádí, že je z Ostravy), na Radu Města Orlová s žádostí o stanovisko k záměru postavit na katastrálním území Města Orlová mešitu. Lokalitu sám navrhnul.

Po jednáních ve stavební komisi města předložil dne 29.12.2003 upřesňující informace, která hovoří o velikosti mešity (plocha 30x30m), se třemi kopulemi a dvěma minarety o výšce 14-20m.

Součástí mešity měl být komplex obslužných budov -- knihovna, ubytovna pro 60-70 lidí, restaurace, stánky, knihovna, učebny, přednáškový sál, čajovna, čerpací stanice.

V plánu předloženém zastupitelstvu města se ocitl navíc rehabilitační komplex s bazény. Také název celého projektu se změnil na "Kulturně-společenské a rehabilitační centrum s mešitou v městě Orlová". Změnil se také finanční rozpočet z původních 5 milionů na 9 milionů dolarů.

Investor akce, Islámský svaz se sídlem v Saudské Arábii, slibuje v první verzi zaměstnat 50 lidí, v poslední verzi 83 lidí.

Finanční transakce by proběhly přes společnost SLAT GAME s.r.o., jejímž jednatelem je JUDr. Slatinský. Záměr by měl být realizován v průběhu tří let. V jednom z materiálů pan Gutigi prohlašuje: "V žádném případě není naším záměrem šíření islámské víry na území města nebo České republiky, ani stavět kultovní budovy, sloužící jen menšinové skupině obyvatel, ale vybudovat architektonické dílo, které bude přínosem pro širokou veřejnost ať už svou jedinečností nebo funkčností."

Rada Města Orlová na svém prvním zasedání k tomuto tématu poměrem 10:1 rozhodla projednání záměru zastupitelstvu města Orlová doporučit. Zastupitelstvo dne 4.2.2004 po dvouhodinovém jednání rozhodlo zadat průzkum názorů na projekt mezi obyvateli Orlové a výsledek jako podpůrný materiál předložit na zasedání zastupitelstva14.4.2004

Pro Radu města a zastupitelstvo je velkým lákadlem možnost draze prodat pozemek (o ceně prý investor nebude smlouvat), dále příslib investora zadat práci místním firmám, vytvoření několika desítek pracovních míst (ve městě je 20% nezaměstnanost) a zviditelnění města nesporně exotickou stavbou. Ostentativní štědrost investora (s případnou diskrétní odměnou podporovatelům) by dokonce mohla být leckomu neodolatelným pokušením, aby přimhouřil oči nad agresivně rozpínavou povahou islámu a zcela ignoroval názory svých spoluobyvatel -- místostarosta se už dal slyšet, že "názory lidí vyjádřené v petici nejde brát vážně".

Petice proti záměru stavby mešity ve městě Orlová

My, níže podepsáni občané města Orlová, protestujeme proti záměru postavit mešitu v našem městě. Žádáme vedení města, aby odmítlo propozici Islámského svazu, který chce realizovat projekt výstavby.

Mešitu považujeme za symbol cizí kultury, která je nevstřícná vůči evropské kultuře, ve které jsme vyrostli a ve které chceme vychovávat naše děti. Náboženské kořeny islámu byly založeny na nesnášenlivosti a násilí. Tento směr vidíme i dnes v politice islámských zemí, které podporují a nebo přímo produkují terorismus.

Na základě zkušeností jiných evropských států, např. Německa, Francie, Velké Británie, se obáváme, že případná mešita v našem městě může být využita pro tyto iniciativy.

Případné ekonomické zisky, které by pro město Orlová mohly vzniknout stavbou a provozem této (naší kultuře vzdálené) stavby, dle našeho názoru nemohou vyvážit rizika a problémy, které s sebou přinese.

V deníku MF Dnes obvinil Muhamed Gutiqi iniciátora této petice V. Szkanderu z rasismu, nacionalismu a nenávisti. Dokonce lživě tvrdil, že jej viděl rozdávat tuto petici v kostele. Lež je ovšem pro muslima v souladu s koránem naprosto přijatelný prostředek šíření slávy Alláhovy, stejně jako meč.

David Floryk, předseda Konzervativního klubu v Ostravě, k tomu říká:

"Při četbě denního tisku by nezasvěcený čtenář mohl nabýt dojmu, že odmítat stavbu mešity znamená upírat muslimským věřícím náboženskou svobodu a že se tudíž proti mešitě v Orlové stavějí jen lidé netolerantní, fanatičtí, zabednění, nemající rádi cizince atd.

Věc se má však poněkud jinak:

  • Nic nenamítáme proti svobodě muslimů věřit, setkávat se, studovat korán i praktikovat jejich náboženství veřejně. Jestliže z dobrých důvodů vznášíme námitky proti výstavbě obrovitého komplexu islámského centra, financovaného státem uplatňujícím totální náboženskou netoleranci vůči svým nemuslimským obyvatelům, nejde o upírání náboženské svobody muslimům; spíše se nabízí otázka, není-li na místě obava o náboženskou svobodu naši.
  • Mešita není muslimským ekvivalentem kostela a minaret není zvonice! Islám nezná odluku státu a náboženství, náboženství a politika v něm splývají v jedno, proto jakákoliv mešita je -- nevyhnutelně -- politickým, nikoliv pouze náboženským centrem.
  • Jde o stavbu rozsáhlého komplexu, jejíž důsledky (a to i politické a bezpečnostní) se budou dotýkat celé republiky a všech občanů, nejen orlovských. Řádné veřejné přešetření celé záležitosti včetně finančních zdrojů a mezinárodních souvislostí je proto ve veřejném zájmu."

Otevřený dopis členům městského zastupitelstva města Orlová

V Ostravě 4. 2. 2004

Vážení členové městského zastupitelstva,

v těchto dnech rozhodujete o úmyslu vystavět na území města Orlové islámskou mešitu a kulturní centrum, obojí financované islámskými organizacemi ze Saúdské Arábie.

Dovolte proto, abychom jako občané republiky a obyvatelé zdejšího regionu Vám tlumočili své stanovisko k této věci a předložili k uvážení několik okolností, které prozatím příliš nezazněly.

Při úvahách o výstavbě jakékoliv modlitebny je nepochybně na prvním místě zvažována otázka náboženské svobody. Ano, radujeme se, že naše země se po dlouhých desetiletích opět těší svobodě vyznání a svobodě slova. Ale právě proto, že si ceníme této svobody velmi vysoko, vzbuzuje v nás zpráva o výstavbě islámského centra obavy, a to z několika důvodů:

Náboženská nesvoboda a netolerance, stejně jako nesvoboda politická, panující ve všech zemích, ovládaných islámem, nasvědčují tomu, že svoboda a úcta ke svědomí jednotlivce nepatří v islámu k hodnotám nejvyšším. Právě proto, že pro nás je otázka náboženské svobody prvořadá, nelze přehlížet skutečnost, že v Saúdské Arábii, odkud přicházejí investoři s úmyslem postavit zde mešitu, je konverze muslima ke křesťanství trestána smrtí, stavět nemuslimské modlitebny a hlásit se veřejně ke křesťanství je zakázáno.

Zkušenosti, a to i z mnoha zemí Evropské unie, mnohdy již draze zaplacené, napovídají, že jakékoliv "islámské centrum" není zdaleka jen centrem duchovním, ale také, a to nevyhnutelně, centrem politickým. Jaké bude poselství kazatelů, financovaných státem, kde náboženská ani politická svoboda neexistuje? V situaci, kdy oficiální autority mnoha islámských zemí dávají najevo, že jim myšlenka "džihádu" není proti mysli, v situaci, kdy islámské radikální skupiny jsou zdrojem neklidu téměř po celém světě, v situaci, kdy z mešit nejen v Saúdské Arábii zaznívá volání po "svaté válce"?

Dovolte, prosím, abychom svá tvrzení doložili několika citáty:

Výroční zpráva o stavu náboženské svobody ve světě, vydávaná každoročně ministerstvem zahraničních věcí USA (U.S. State Department's Annual Report "Religious Freedom Around the World") konstatuje na adresu Saudské Arábie v roce 2003 toto: "Vláda pokračuje ve svém úsilí prosadit striktně konzervativní verzi sunnitského islámu a potlačuje veřejné praktikování jiných směrů islámského učení i všechna neislámská náboženství". Zpráva dále praví, že příslušníci neislámských náboženství čelí hrozbám "věznění, bičování, deportace ze země a mnohdy i přímého fyzického napadení, zapojí-li se do jakékoliv neislámské náboženské aktivity, které vzbudí pozornost úřadů". Zpráva také zmiňuje státem financované kazatele místních mešit, kteří ve svých kázáních užívají "hrubé protižidovské a protikřesťanské útoky".

Paul Marshall, pracovník "Centra pro náboženskou svobodu" washingtonského Freedom House, řekl ve své přednášce v Praze dne 9. 11. 2003 mimo jiné toto: "Pronásledování křesťanů v muslimském světě má mnoho různých forem, ale chtěl bych zdůraznit, že jednou z nich je silný islámský terorismus. Teroristické skupiny, například ty napojené na Usámu bin Ládina, útočí na křesťany už mnoho let. Přinejmenším v USA se lidé začali více bát nebezpečí islámského terorismu, a radikálního islámu vůbec. Neuvědomují si ale, že tyto skupiny napadají křesťany už po několik desetiletí, a to nejen v USA. Je důležité si uvědomit, že tyto extremistické skupiny, ať už jsou či nejsou teroristické, spatřují současný konflikt nikoli v politických, ale v náboženských měřítkách. Když se podíváme na Afghánistán, Pákistán, Turecko, Irán, Nigérii, Egypt, Indonésii, Jižní Filipíny či jiné země - ve všech těchto zemích teroristické skupiny, a někde také vláda, útočí na křesťany. Jedním z důvodů je právě pohled extremistů na současný konflikt. Cituji z nejznámějšího rozhovoru Usámy bin Ládina pro televizi Al Džazíra z roku 1998, ve kterém popisuje svůj pohled na svět: "Konflikt má dvě strany: první je světové křesťanství, spojené se židy a sionismem, vedené USA, Velkou Británií a Izraelem; druhou stranou je islámský svět." S tímto názorem se můžete setkat jak u Usámy bin Ládina a jeho zástupce Ajmána Zavahrí, tak u skupin jako Hizballáh v Libanonu, Laskar Džihád v Indonésii, u Islámského hnutí Uzbekistánu. Tyto skupiny vidí současný konflikt jako konflikt s křesťanstvím a judaismem."

Při čtení těchto řádků se nelze vyhnout otázkám, z nichž nejpalčivější jsou tyto: Jak to, že islámští emisaři pro sebe požadují to, co nejsou ochotni přiznat jiným? Jak to, že se domáhají svobody svědomí v naší zemi, přičemž za tentýž skutek v zemi jejich by naši souvěrci byli potrestáni smrtí -- a to ne rukou jakýchsi fanatiků, ale zcela podle práva, garantovaného jejich státem? A také: jak to, že mnozí muslimští vůdcové (včetně např. Jásira Arafata) mluví úplně jinak, když mluví anglicky k západním novinářům, než když mluví arabsky v mešitách? "Pravdy každému přejte", zní našimi dějinami varování Mistra Jana Husa, draze zaplacené. Pro Saúdskou Arábii to neplatí? Proč? Protože mají ropu a dolary?

Vážení zastupitelé, prozřetelnost vložila část rozhodnutí o výstavbě mešity i do Vašich rukou. Prosíme Vás proto, abyste své rozhodnutí učinili až poté, co se pokusíte poctivě nalézt odpovědi na naše otázky.

S úctou

David Floryk
předseda Konzervativního klubu v Ostravě

                 
Obsah vydání       13. 2. 2004
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC
15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu
13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům
13. 2. 2004 Deset nových komisařů přijala Evropská komise "do učení" Josef  Brož
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
14. 2. 2004 Britské listy: Tematické archivy zprovozněny
14. 2. 2004 Pražská rarita - automobilová "pěší zóna"
14. 2. 2004 Britští konzervativci zamýšlejí snížit daně chudým
13. 2. 2004 Úspěšná exktrakce kmenových buněk má vést k novým léčebným metodám
13. 2. 2004 Dostál: Novákové návrh, který psal Janeček ? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
13. 2. 2004 USA: Bushova popularita poklesla
13. 2. 2004 John Kerry odmítá obvinění
13. 2. 2004 USA: Vypadne John Kerry z nominace kvůli "sexuálnímu skandálu"?
13. 2. 2004 OSN: Volby se v Iráku v dohledné době konat nebudou
13. 2. 2004 Kofi Annan: Dohoda o přímých volbách v Iráku je nablízku
13. 2. 2004 Středoevropané hledající zaměstnání v Británii budou mít krátkodobé právo na podporu v nezaměstnanosti
13. 2. 2004 Lucemburská epocha "německy" a "česky" Ondřej  Fér
13. 2. 2004 "Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?" Pavel  Mareš
12. 2. 2004 Jak by lord Hutton posoudil ukřižování Ježíše Krista a smrt Tomáše Becketta
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných
12. 2. 2004 Pentagon: Tři měsíce v Iráku stály 14 miliard dolarů
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně
14. 2. 2004 Digitalizace jako budoucnost nejen českých médií
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004

Rasismus RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2004 "Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?" Pavel  Mareš
9. 2. 2004 Američany jmenovaná Vládní rada ruší práva iráckých žen   
22. 1. 2004 Líbí se mi multietnická tolerance v USA Ester  Crall
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu   
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha   
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!   
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
19. 1. 2004 O rasismu   
19. 1. 2004 Rasismus v organizaci Greenpeace   
19. 1. 2004 Lidé by se neměli stěhovat a mísit   
16. 1. 2004 Rasismus: Proč se já jako Evropanka musím dívat na ženy v šátcích, které je hyzdí?   
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?   
22. 12. 2003 Francouzi mají právo zakázat nošení náboženských symbolů ve školách   
18. 12. 2003 Francie: S muslimskými šátky spadl i závoj s tváře evropské (ne)kulturnosti Darius  Nosreti