9. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 4. 2004

"Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak?

V druhém čísle časopisu Mladých konzervativců Portál, který vychází dvoubarevně na křídovém papíře a je rozdáván zdarma na vysokých školách, je stručná pozvánka na antikomunistickou demonstraci, která je svolána na 1. května na Letnou, tedy s patrným úmyslem narušit tamní prvomájové shromáždění KSČM. Na samotném protishromáždění se naši mladě konzervativní antikomunisté budou jistě prezentovat jako obránci "demokracie" proti "totalitě." Na základě šesti stručných bodů uveřejněných v časopise Portál, jsme ale nabyl jiného dojmu. Dojmu, že půjde o akci, jejímž cílem je vyřadit jednu názorovou skupinu z veřejné diskuse a politického boje, tedy cíl po výtce nedemokratický. Že půjde o akci za cenzuru a manipulaci. Že nepůjde o akci proti "totalitarismu", ale naopak o akci za pravicovou totalitu.

Mladí konzervativci demonstrují "proti sílícím preferencím komunistů." Opravdu mi není jasné, jak lze demonstrovat proti sílícím preferencím tak, aby to mělo větší smysl než demonstrovat např. proti sílící bouřce. Jestliže určitá stále větší skupina obyvatel podporuje KSČM, má proto asi své důvody. Ty jí mohou Mladí konzervativci vyvracet protiargumenty, těžko ale demonstrací. Nebo snad chtějí, aby byly sílící preference v průzkumech veřejného mínění upravovány tak, aby nesílily?

Demonstrace je dále zaměřena "proti propagandistické rétorice komunistů." Toto sousloví má sice správný (propagandistický) říz, jinak ale vůbec nic nepopisuje. Rétorika každé strany je "propagandistická" v tom smyslu, že něco propaguje -- a dvojnásob to platí o opoziční straně. A dlužno dodat, že "propagandistická rétorika" pravicové ODS má mnohem více propagandistických nešvarů (agresivitu, osobní útoky atd.) než spíše nemastná neslaná rétorika KSČM.

Pokud nezabrala ani "propagandistická rétorika," mají na nás na závěr Mladí konzervativci přichystaný ještě silnější (propagandistický) kalibr: "proti zrůdné ideologii komunistů." Co mají Mladí konzervativci na mysli zrůdnou ideologií? Marxismus, dodnes uznávaný a vyučovaný na celé řadě západních vysokých škol? Teorii třídního boje, s níž před Marxem přišli francouzští historici? Představu sociálně spravedlivé společnosti? Nebo co je na ideologii dnešních komunistů tak "zrůdné"? Osobně bych za projev "zrůdné ideologie" pokládal spíše než cokoli, co byli v posledních letech schopni říct nebo napsat komunisté článek Ondřeje Vašíčka "Samoúčelná ekologie" otištěný ve stejném čísle časopisu Portál o vymírajících živočišných druzích: "...proč potřebujeme mít na nějakém ostrově v Pacifiku pět kusů nějakého ptáka? Co z toho ptáka mám já?" Hodlá-li někdo skrze brýle svého individuálního prospěchu posuzovat i takové věci, jako je pestrost biosféry, pak je to dle mého soudu naprosto postačující doklad "zrůdnosti" utilitaristické liberálně-konzervativní ideologie Mladých konzervativců.

Po třech negativních cílech následují tři pozitivní. První z nich je "za odsouzení zločinů komunistů." Jen zde není napsáno, jaké komunistické zločiny mají pořadatelé demonstrace na mysli. Myslí si snad, že zločiny nemají své konkrétní viníky (kteří by měli být odsouzeni a po zásluze potrestáni), ale že lze uplatňovat jakousi kolektivní vinu? Že lze přičíst zločiny jednoduše "komunistům" -- a to konkrétně těm, kteří se setkají na Letenské pláni? A chtělo by se zeptat -- proč naši Mladí konzervativci protestují proti "zločinům komunistů" -- a už tak nehorují za potrestání zločinů kapitalistů, například těch zločinů, které se odehrály v souvislosti s privatizací státního majetku? Že by to bylo proto, že ti, kdo je spáchali, stále ještě mají majetky a tím pádem i moc, a mnozí z nich jistě pokládají za vhodné finančně podporovat českou pravicovou politiku -- a někteří možná i její mladokonzervativní mládežnickou úderku?

Dalším cílem Mladých konzervativců je "zákaz vystupování komunistů v médiích." Zde Mladí konzervativci jasně navrhují cenzuru jen na základě politického názoru. Přímo se nabízí otázka -- proč tedy vůbec jsou Mladí konzervativci proti "komunistům"? Vnímají je jako ohrožení svobody? Asi sotva, když chtějí tuto svobodu potlačovat. Vadí jim tedy asi něco jiného -- politiku komunistů vnímají zjevně jako ohrožení svých (třídních) zájmů. Např. zájmu hromadit soukromý majetek. Aby někdo chtěl kvůli takovému zájmu omezit něčí svobodu slova, na to by musel být skutečně... mladý konzervativec.

Poslední cíl je formulován nekonkrétně -- "za omezení vlivu komunistů." Jaký vliv mají autoři na mysli? Vliv, který zatím výrazně projevili jen jednou -- když pomohli pravicovým politikům zvolit Václava Klause prezidentem? A jak jej chtějí omezit? Anulovat výsledky voleb? Zbavit občany, kteří volí "špatně", volebního práva? Nenechat komunistické poslance vykonávat jejich mandát?

Chtějí-li Mladí konzervativci skutečně bojovat proti totalitarismu, měl bych pro ně jeden tip. Co začít katolickou církví, organizací, která po staletí prosazovala svou pravdu jako jedinou správnou a své odpůrce nebo jejich knihy pálila na hranicích? Katolíci dnes hodlají zakázat interrupce a pořádají na podporu tohoto svého požadavku demonstrace -- jejich představitelé přitom nejen, že vystupují v médiích, ale mají tam i své zvláštní pořady (dovedete si představit, že by třeba Česká televize vysílala pořady s názvem jako Komunistický magazín, eventuelně Paprsky třídního vědomí?).

A k dovršení toho všeho jsou kněží placeni ze státních prostředků. Katolická církev se po svatořečení Jana Sarkandera a zasvěcení českého národa pod ochranu Panny Marie chystá blahořečit posledního Habsburka na českém trůnu -- císaře Karla. Téhož císaře, za jehož panování umíraly miliony lidí v nesmyslné první světové válce... Mladí konzervativci ovšem namísto boje proti této organizaci s totalitní minulostí uspořádala jednomu jejímu představiteli nedávno přednášku spojenou s diskusí na Filosofické fakultě na téma interrupce.

Mladým konzervativcům ale zdá se nejde o boj proti totalitě. Jestliže dříve se snažili nepohodlnou opozici umlčet tehdejší komunisté a KSČ v tom v letech 1948-1989 dosáhla jistého stupně mistrovství, dnes od ní převzali štafetu pravičáci, kteří na prahu 21. století propagují cenzuru v médiích a bojují proti "preferencím". Dluží nám každopádně odpověď na dvě otázky: Pramení tento jejich postoj skutečně jen z antikomunismu, který dnes znamená posuzování současnosti prizmatem zločinů minulosti? Anebo jsou komunisté pouze vhodným zástupným terčem, a skutečným cílem je vytlačit z veřejné diskuse jakýkoli projev nesouhlasu se stávajícím sociálně-ekonomickým systémem?

                 
Obsah vydání       9. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví
9. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje I.
10. 4. 2004 Válka v Iráku se stala náboženskou válkou proti okupantům, Američané nabízejí příměří
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
9. 4. 2004 Strieder rezignoval na všechny své úřady
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
9. 4. 2004 Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? Martin  Strakoš
9. 4. 2004 Evžen Tošenovský: Je zbytečné dělat architektonickou soutěž na ostravskou vědeckou knihovnu
9. 4. 2004 Média jsou hrozná
9. 4. 2004 Bez ochrany nevyjíždím Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
9. 4. 2004 "Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak? Ondřej  Slačálek
8. 4. 2004 Španělsko, Evropa a pan Bush Immanuel  Wallerstein
9. 4. 2004 Ještě o Černobylu
8. 4. 2004 Radioaktivita z Černobylu
9. 4. 2004 USA se chystají napadnout teroristy uvnitř Pákistánu Miloš  Kaláb
9. 4. 2004 Není pravda, že silnice negenerují další automobily/Jak ubohé a smutné Jan  Bláha, Petr  Soukup
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
8. 4. 2004 Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ? Jana  Roy
8. 4. 2004 Resonance UK 104,4 FM live
8. 4. 2004 Speciální hospodářská zóna Východ: požehnání nebo prokletí?
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
8. 4. 2004 Los Angeles Times: Pán prstenů je absolutní nuda
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
8. 4. 2004 Musíme pracovat pro nový světový řád Mahathir bin Mohamad
8. 4. 2004 ČR patří k zemím EU s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2004 "Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
9. 4. 2004 Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? Martin  Strakoš
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví   
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?   
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?   
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Václav  Žák, Radko Kubičko
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň   
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík