9. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 4. 2004

Bude Evropa kolonizována muslimy?

Kdyby Francie neporazila roku 732 po Kristu muslimskou invazi v bitvě u Poitiers, podlehla by celá Evropa islámu, ptal se roku 1788 ve svém klasickém díle Vzestup a pád římské říše anglický historik Edward Gibbon. "Znamenalo by to, že by se byl Korán stal hlavním učebním textem na univerzitě v Oxfordu?"

V roce 1788 se zdála taková představa kuriózní. Poslední muslimská vojska byla vyhnána ze Španělska v roce 1492, osmanská ofenzíva ve středovýchodní Evropě byla s konečnou platností zastavena u bran Vídně roku 1683.

Dnes ale, míní oxfordský konzervativní historik Niall Ferguson, který nyní vyučuje v USA, je tato představa o hodně míň směšná.

Francouzský historik Alain Besancon je jedním z čelných evropských intelektuálů, kteří se obávají podstatné hrozby tradiční křesťanské kultuře evropského kontinentu. Egyptský autor Bat Yeor už několik let hovoří o vzniku nové "Eurabie", nepřátelské vůči USA i Izraeli. Před dvěma lety vydal americký ultrakonzervativec Pat Buchanan apokalyptickou knihu nazvanou Smrt Západu, v níž předpověděl, že úpadek evropské porodnosti a přistěhovalectví z muslimských zemí promění "kolébku západní civilizace" v její "hrob".

Po 11. září 2001 se takto hovoří častěji. Útoky v Madridu z 11. 3. 2004 dokázaly, že teroristé, sympatizující s Usámou bin Ladinem, mohou i dál docela lehce operovat v evropských městech.

Většina evropských muslimů patří samozřejmě k občanům, plně dodržujícím zákony, kteří nemají žádné sympatie pro teroristické útoky proti evropským městům. Kromě toho, tito muslimové pocházejí z mnoha nejrůznějších zemí a islámských tradic a málokteří z nich mají blízko k arabskému wahhabismu. Nicméně není sporu o tom, že Evropa prochází hlubinnými demografickými a kulturními změnami, jejichž dlouhodobý dopad nedokáže předpovědět nikdo.

Zaprvé, v Evropě dochází k obrovskému demografickému propadu. Ještě před sto lety, kdy přebytek obyvatel z Evropy zalidňoval Ameriku, Austrálii i Asii, tvořilo obyvatelstvo dnešních členských zemí EU asi 14 procent světové populace. Dnes je to jen 6 procent a v roce 2050, podle předpovědí OSN, to budou jen 4 procenta. A úpadek není jen relativní, je i absolutní. I otevřou-li se evropské země přistěhovalectví, OSN předpovídá, že počet obyvatel nynější Evropské unie poklesne během nadcházejících 45 let asi o 7,5 milionů osob. Takový pokles obyvatel Evropa nezaznamenala od morových pohrom ve čtrnáctém století. Naproti tomu počet obyvatel USA má stoupnout od roku 2000 do roku 2050 o 44 procent.

Je velmi pravděpodobné, že příští přistěhovalci do Evropy budou pocházet z muslimských zemí. Mladistvá muslimská společnost na jih a na východ od Středozemí je připravena kolonizovat - odumírající Evropu.

Pozoruhodný je i úpadek evropského křesťanství. V Holandsku, v Británii, v Německu, ve Švédsku a v Dánsku dnes chodí méně než 10 procent lidí častěji než jednou měsíčně do kostela. 52 procent Norů a 55 procent Švédů konstatuje, že je Bůh vůbec nezajímá. Zatímco společenská a sexuální svoboda, kterých si tyto společnosti cení, je v absolutním protikladu k muslimskému fundamentalismu, náboženská snášenlivost těchto společností je oslabuje tváří v tvář fanatismu.

Je obtížné představit si, co bude důsledkem těchto změn. Jedním možným důsledkem může být plížila islamizace rozkládající se křesťanské civilizace. Jak staří Evropané budou stárnout a jejich náboženská víra bude slábnout, budou sílit muslimské kolonie v jejich městech. Jinou možností je ostrá defenzivní reakce Evropanů proti přistěhovalectví, kterou prosadí hospodářsky neandrtálská pravice: stárnoucí evropská populace může začít podporovat demagogy, kteří budou chtít neprodyšně uzavřít hranice, aniž by dokázali vysvětlit, kdo bude hradit důchody a lékařskou péči. Anebo naopak vznikne šťastná směsice rychle se sekularizujících muslimů druhé generace a postkřesťanských Evropanů. Je docela dobře možné, že vzniknou všechny tři typy společností. První typ ve Francii, druhý typ v Rakousku a třetí typ v Británii.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       9. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví
9. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje I.
10. 4. 2004 Válka v Iráku se stala náboženskou válkou proti okupantům, Američané nabízejí příměří
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
9. 4. 2004 Strieder rezignoval na všechny své úřady
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
9. 4. 2004 Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? Martin  Strakoš
9. 4. 2004 Evžen Tošenovský: Je zbytečné dělat architektonickou soutěž na ostravskou vědeckou knihovnu
9. 4. 2004 Média jsou hrozná
9. 4. 2004 Bez ochrany nevyjíždím Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
9. 4. 2004 "Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak? Ondřej  Slačálek
8. 4. 2004 Španělsko, Evropa a pan Bush Immanuel  Wallerstein
9. 4. 2004 Ještě o Černobylu
8. 4. 2004 Radioaktivita z Černobylu
9. 4. 2004 USA se chystají napadnout teroristy uvnitř Pákistánu Miloš  Kaláb
9. 4. 2004 Není pravda, že silnice negenerují další automobily/Jak ubohé a smutné Jan  Bláha, Petr  Soukup
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
8. 4. 2004 Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ? Jana  Roy
8. 4. 2004 Resonance UK 104,4 FM live
8. 4. 2004 Speciální hospodářská zóna Východ: požehnání nebo prokletí?
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
8. 4. 2004 Los Angeles Times: Pán prstenů je absolutní nuda
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
8. 4. 2004 Musíme pracovat pro nový světový řád Mahathir bin Mohamad
8. 4. 2004 ČR patří k zemím EU s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2004 "Demokrati" proti "totalitě"... anebo to je naopak? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
9. 4. 2004 Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? Martin  Strakoš
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví   
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?   
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?   
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Václav  Žák, Radko Kubičko
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň   
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík

Francie RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?   
5. 4. 2004 Francie: o hlavních protagonistech nové vlády Jana  Roy
1. 4. 2004 Francie: Tendenční komentář Lidových novin Veronika  Valachová
1. 4. 2004 Raffarin III: reformní valčík na rozloučenou ? Josef  Brož
30. 3. 2004 Raffarin III. Josef  Brož
29. 3. 2004 Pravicová strana francouzského prezidenta Chiraca prohrála regionální volby   
8. 3. 2004 Komu prodá Francie zbraně? Simone  Radačičová
2. 3. 2004 Rozpaky nad smerovaním EÚ Adrian Peter Pressburg
1. 3. 2004 Vinaři do zbraně! Simone  Radačičová
23. 2. 2004 Bude Le Pen kandidovat? Simone  Radačičová
16. 2. 2004 Francie vyznamenala generála odpovědného za zločiny v Čečensku   
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?   
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace   
4. 2. 2004 Alain Juppé : "Zůstanu ve výkonu svých funkcí !" Josef  Brož
3. 2. 2004 Alain Juppé byl odsouzen k 10 letům nevolitelnosti Josef  Brož