13. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2004

Asimilace, adaptace a Romové

Romové (a menšiny vůbec) -- to je odvěký problém českého národa. A možná věčný. Jediný lék na tento "neduh" je často spatřován ve slově, které se také objevuje v nadpise mého článku -- asimilaci. Je to však řešení jediné možné? Nebo jinak -- je to řešení nejlepší?

Asimilace -- společenský proces úplného přizpůsobení, kdy sociální partner opouští všechny své dosavadní hodnoty a vzory, přijímá nové v celém jejich rozsahu a plně se s nimi identifikuje; asimilace vede k homogenizaci společenského prostředí (Encyklopedie Diderot) -- byl postup praktikovaný po celá desetiletí komunistickým režimem vůči Romům na našem území.

Neštítili jsme se ani použít metody vskutku "nenásilné" - sterilizace bez vědomí žen, odnímání dětí kvůli nevyhovujícímu prostředí pro výchovu atd. A výsledek? Romové opustili své tradice - zanechali na konci padesátých let kočovného života, jež nás podle všeho obtěžoval, přestali nabízet svá tradiční řemesla, v nichž dosáhli skutečného mistrovství (kovářství, hudbu) apod. -- a místo toho se mezi nimi rozšířily prostituce a odkládání dětí do dětského domova, což byly jevy dříve v této komunitě nevídané a neslýchané.

Při pověstné soudržnosti tradiční romské "velkorodiny" si dnes lámeme hlavu nad tím, proč jsou dětské domovy plné romských dětí. Odpověď je nasnadě -- z rozhodnutí majority se Romové museli vzdát svého tradičního života, svých zvyklostí; leč přijetí nových hodnot neprobíhá tak hladce, tak rychle, jako to již zmíněné odvrhnutí hodnot starých.

A důvod pro tohle všechno? Romové jsou prý nepřizpůsobiví, asociální, a tak jim musíme pomoci. Čím rychleji, tím lépe. Je to pro jejich dobro a konečně i pro naše. A to všechno bez dlouhého uvažování. Vždyť romský způsob života je pro společnost, z hlediska dnešní doby nevyhovující.

Dobře si všimněte slova společnost. Záměrně jsem nepoužil slovo jedinec, individuum. Sociální psychologie nás učí, že zkušenosti společnosti překrývají naše přímé zážitky. To znamená, že naše nevraživost mnohdy nepramení ze životní zkušenosti, ale z povědomí společnosti.

Ruku na srdce -- kolik z nás je rasisty (já vím, my nejsme rasisti, my nemáme rádi jenom cikány) v důsledku okradení či jiného nepříjemného prožitku? Mně nikdy Romové neublížili. Přesto jsem je neměl rád. Až jsem se jednoho dne vrhl do studia jejich kultury a dějin a ověřil si pravdivost Goethova tvrzení "to, čemu rozumíš, nemůžeš zavrhnout".

Vraťme se k tématu našeho článku. V jeho nadpise se nachází rovněž slůvko adaptace. Jak uvidíme z následující definice, rovněž převzaté z Encyklopedie Diderot, nejedná se v tomto případě o tak násilný, eliminující akt jako v případě asimilace:

adaptace - označení případů, kdy se skupina (etnikum) přizpůsobuje změněným podmínkám, aniž se (na rozdíl od asimilace) zásadně mění její podstata a způsob života (kultura, sociální vztahy, jazyk)

Výsledkem tedy není zánik kultury jako v případě asimilace, ale pouze částečná modifikace minoritní kultury na kulturu majoritní. Romové by se nemuseli vzdát svých hodnot, svého vnímání světa, jen by je museli trochu přizpůsobit, adaptovat na změněné podmínky. A bylo by jen v zájmu nás "hostitelů", kdyby se jednalo o adaptaci oboustrannou, neboť každá adaptace vyžaduje učení a větší či menší míru změny psychiky.

Co by nám takováto modifikace našeho myšlení mohla přinést? Přinejmenším to, že naše kultura není na světě sama, není dokonce ta hlavní, nejlepší nebo to, že můžeme bez obav konečně zavrhnout naše xenofobní postoje a nebát se kontaktu s cizí, odlišnou komunitou. Každé setkání s něčím neobvyklým, často nepochopitelným nás může jenom obohatit.

Na celou věc se můžeme také podívat trochu jinak -- z hlediska ekologického. Ekolog vidící očima dnešní majoritní společnosti by vztah Romové -- většina popsal termínem parazitizmus. Podle mínění drtivé většiny z nás Romové jednoduše parazitují na české společnosti, "berou jí živiny", oslabují ji a na oplátku jí za to nic nenabízí. Ekolog odmítající tento zjednodušený náhled na celou problematiku by se snažil tento vztah proměnit na vztah, který je pro zúčastněné populace prospěšný (avšak není nezbytný) -- protokooperaci (Encyklopedie Diderot).

Přestaňme tedy mluvit o asimilaci a začněme jednat ve smyslu oboustranné adaptace. Jen to je cesta k povznesení obou kultur. Jen aby už nebylo pozdě ...

                 
Obsah vydání       13. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Na co osnovy?! Ať žije svoboda! Ivan  David
13. 4. 2004 Reklamní zpravodajství - novinka ČTK Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Irácká demokracie v Čechách Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 0,7 l Hitlera Bohumil  Kartous
13. 4. 2004 Američané chtějí prodávat Číně jaderné reaktory Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Rwanda 10 roků po genocidě Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 Asimilace, adaptace a Romové Petr  Horák
13. 4. 2004 Čo ste si doma navarili... Martin  Muránsky
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
13. 4. 2004 Slovensko po voľbách: Senzácia a sklamanie Ľubomír  Andrassy
13. 4. 2004 Radšej únosné dnešky, než svetlé zajtrajšky Adrian Peter Pressburg
13. 4. 2004 Rada ČT: "Organizaci Greenpeace není třeba se omlouvat" Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Výnosná ideológia Radovan  Geist
13. 4. 2004 Klamstvo, veľké klamstvo, (Bushova) štatistika Jakub  Topol
13. 4. 2004 Černobyl Československo nijak neohrozil Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Vznik NATO Peter  Greguš
13. 4. 2004 I never saw another butterfly
13. 4. 2004 Shoemakers to the world: the Bata estate on the Essex marshes 1939-1960
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce