13. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2004

Ať hodí kamenem ...

... kdo je bez viny. Takto by mohla znít reakce na neustále omílané téma romské menšiny v České republice. A rovněž bych chtěl takto odpovědět na invektivy létající na adresy obou stran. A je mi líto, že - ač gadžo - musím přiznat, že nám bílým se toho smetí před prahem nahromadilo "o trochu" více. Odhoďme hnus, těm méně otrlým bych doporučil panáka na posilněnou a prohrabme se tím nepořádkem, jež se nám za ta staletí nahromadil před našimi prahy. Začneme zlehka, nejdříve se blíže podíváme na práh romský.

Romům je vyčítáno zhruba tohle - kradou, celé dny nic nedělají a berou za to královské peníze. Všechny tyto tři výčitky jsou nepochybně pravdivé, i když bych si hodně dával pozor na stereotypy, jež máme v takové oblibě. Zkusme se na tuto problematiku podívat očima Cikánů (pokud budu používat tento výraz, nedávám mu žádný pejorativní přídech. Vím o dohodě, k níž došlo na Světovém romském fóru v Londýně roku 1971.). Ti už se po léta pohybují v začarovaném kruhu nebo spíše po začarované přímce, jež se velice špatně obrací jiným směrem. Tato přímka by mohla vypadat zhruba takto:

 1. nedostatek vzdělání
 2. nízká, téměř nulová šance uspět na pracovním trhu

V čem má tato přímka počátek, kde je původ katastrofální nevzdělanosti romského obyvatelstva? Když se zamyslíme, není těžké najít několik příčin, z nichž, jak uvidíme, jde většina na vrub Romů a my "bílí" nemáme moc důvodů pro stud:

 • Nepatrná až žádná úcta Cikánů ke vzdělání. Romové si prostě vzdělání moc necení. Děti proto nemohou od svých rodičů očekávat žádnou podporu.
 • Nedostatek soukromí. Romové většinu času tráví společně v jedné místnosti, "člověk pídící se po vědomostech" tedy nemá svůj koutek, kde by se mohl v klidu vzdělávat. Stejně jako v případě prvního bodu mohou i tento fakt vyčítat Romové jen a jen sobě.
 • Předsudky a rasová nenávist. Romské děti, pokud hned nenastoupí do zvláštní školy, si v "normální" škole mohou užít pravé peklo. Děti jsou velice citlivé na jakoukoliv odlišnost a dají Cikánkům jejich odlišnost velice silně pocítit (často s více či méně skrytou podporou rodičů či dokonce pedagoga - i ten jim může jejich školní docházku velice znepříjemnit). Malí Romové se přestanou těšit do školy a odtud je již jen krůček k zavržení celého vzdělání. Tento bod poukazuje na skvrnku na našem svědomí.

To byly příčiny nízké vzdělanosti romské menšiny, jež je zase příčinou katastrofální míry jejich nezaměstnanosti. Na tomto místě nechci pátrat po tom, jestli jsou Romové od přírody líní nebo ne, to by navíc opět zavánělo zevšeobecňováním, přesto musím poukázat na dva jevy, jež se dají považovat za jedny z možných faktorů, zapříčiňujících jejich nezaměstnanost. Tyto vyplývají z jejich tradice a zvyklostí - opět se tedy jedná o špínu nacházející se před romským prahem:

 • Touha po volnosti, svobodě, v moderním žargonu by se možná dalo najít slovo "flexibilita". Romové nechtějí být spoutáni jedním konkrétním povoláním (někdy jim to dokonce připadá směšné), chtějí být vždy připraveni chňapnout tu nejlepší, nejvýhodnější, nejekonomičtější příležitost. Nechtějí se prostě vázat, aby nebyli omezeni.
 • Mnozí Romové mají panickou hrůzu ze znečištění, jež by znamenalo jejich vyčlenění ze společnosti (je notoricky známá jejich potřeba sounáležitosti - dovedeme si tedy představit, jakou katastrofu by pro ně představovala "exkomunikace"). A protože i my gadžové jsme nečistí, je přirozené, že se vyhýbají styku s námi.

Zatím si tedy můžeme oddechnout. Ještě jsme se, až na jednu výjimku, neměli proč červenat, všechny důvody romské nezaměstnanosti mohou být odstraněny jen Romy samotnými. Idyla však pomalu končí - co nám Rom obvykle řekne jako důvod své nezaměstnanosti? Že ho jako Cikána nikde nezaměstnají! A ruku na srdce - který zaměstnavatel při volbě mezi "našincem" a Romem volí Roma? Jsou to přece flákači a navíc kradou ...

A že v sobě mají značnou dávku zlodějské krve (a talentu), na tom se myslím všichni shodneme. Vyčítat nám v tomhle případě rasizmus by rozhodně nebylo fér. Tato pověst se s Cikány "táhne" už přes půl tisíciletí, od té doby, co je Evropa poznala blíže. Samozřejmě, jak už jsem dvakrát zdůraznil, nechci a nesmím zevšeobecňovat. Tento typický rys však právem rozpoutal mnoho zlé krve - tato krev však byla nezřídka tak zlá, krutá a nenávistná, že bychom se my gadžové neměli pouze červenat, ale rovnou vzplanout.

Dámy a pánové, přichází chvíle na panáka. Nestrkejte však hlavu do písku, vychutnejte si celou věc až do konce - po kritice Romů přichází na řadu kritika majority.

Díky výše uvedeným skutečnostem, jež se do značné míry nedají dávat "bílým" za vinu, je romská komunita "spořádané" většině trochu na obtíž. Vyjmenovali jsme si viny Romů, teď v krátkém výčtu vyjmenujme naše reakce na ně:

 • V předcházejících stoletích bylo běžnou praxí popravovat Cikány nebo je posílat do vyhnanství. Jejich prohřeškem byla pouhá příslušnost k Cikánům. Nikdo se v takovou chvíli nezabýval, jestli jsou vinni nebo bezúhonní z hlediska kriminálního.
 • Konkrétní příklad - za první republiky byli sice Romové uznáváni jako národnostní menšina, to však nezabránilo jejich rozsáhlé diskriminaci ze strany státu. Ta měla podobu velice podrobných cikánských legitimací. Tím byli vlastně Romové automaticky označováni a uznáváni za asociály a vytlačováni na okraj společnosti. Odtud již nebylo zas až tak daleko ke žlutým šesticípým hvězdám s nápisem Jude ...
 • Holocaust - strašlivá skvrna na svědomí lidstva. Co však je možná ještě horší - ten cikánský je téměř zapomenut. Nechci v žádném případě nijak zpochybňovat vyvražďování Židů, v poměrně nedávné historii se však netýkal holocaust jen jich. A zeptejte se Cikánů na reparace, jež dostali od německého státu ...
 • Opět české (respektive československé) dějiny - sterilizace romských žen bez jejich vědomí, odnímaní dětí romským matkám, jež se o ně "nedokážou postarat", násilné zamezování kočování policií (ničení maringotek, kradení a pobíjení koňů), nepokryté okrádaní Romů (opět ze strany policie), násilné přesídlovaní, aby náhodou podíl romského obyvatelstva nikde nepřesáhl 5%, a další formy asimilace, začleňování do většinové společnosti ...

Tady není třeba pátrat po žádných příčinách. Jedná se o pouhý rasismus, nenávist. Rasismus, jež sice do jisté míry vyplývá z místy těžko přijatelné povahy Romů, jehož hlavní příčinou však je odlišnost. Místo toho, abychom se obohatili kontaktem s jinou, pro nás stále do značné míry exotickou kulturou, tak se ji snažíme (značně násilnou) asimilací zničit. Jak už jsem řekl - i Romové mají proč se stydět, avšak i my vžeňme trochu červeně do tváří! Byl by to dobrý počátek pro ukončení staletí trvajícího nepřátelství. Na druhou stranu - naše obrovská vina v žádném případě nedává Romům právo zneužívat náš (společný) sociální systém.

A tedy - diskutujme spolu, poznávejme se navzájem, snažme se společně hledat řešení jen zdánlivě neřešitelných problémů. Jedná se o běh na dlouhou trať, výsledek však rozhodně stojí za to.

                 
Obsah vydání       13. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Na co osnovy?! Ať žije svoboda! Ivan  David
13. 4. 2004 Reklamní zpravodajství - novinka ČTK Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Irácká demokracie v Čechách Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 0,7 l Hitlera Bohumil  Kartous
13. 4. 2004 Američané chtějí prodávat Číně jaderné reaktory Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Rwanda 10 roků po genocidě Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 Asimilace, adaptace a Romové Petr  Horák
13. 4. 2004 Čo ste si doma navarili... Martin  Muránsky
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
13. 4. 2004 Slovensko po voľbách: Senzácia a sklamanie Ľubomír  Andrassy
13. 4. 2004 Radšej únosné dnešky, než svetlé zajtrajšky Adrian Peter Pressburg
13. 4. 2004 Rada ČT: "Organizaci Greenpeace není třeba se omlouvat" Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Výnosná ideológia Radovan  Geist
13. 4. 2004 Klamstvo, veľké klamstvo, (Bushova) štatistika Jakub  Topol
13. 4. 2004 Černobyl Československo nijak neohrozil Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Vznik NATO Peter  Greguš
13. 4. 2004 I never saw another butterfly
13. 4. 2004 Shoemakers to the world: the Bata estate on the Essex marshes 1939-1960
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rasismus RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"   
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
16. 2. 2004 "Nelze mít zároveň volné přistěhovalectví a sociální stát"   
16. 2. 2004 Blair rasistom?   
13. 2. 2004 "Není na místě obava o "naši" náboženskou svobodu ?" Pavel  Mareš
9. 2. 2004 Američany jmenovaná Vládní rada ruší práva iráckých žen   
22. 1. 2004 Líbí se mi multietnická tolerance v USA Ester  Crall