13. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2004

Na co osnovy?! Ať žije svoboda!

Ve večerních tv zprávách před několika dny jsem viděl paní ministryni Buzkovou, jak rozhořčeně kroutí hlavou nad propagačními materiály jisté jihlavské iniciativy, která ve školách po záminkou výchovy k rodičovství šíří protipotratovou ideologii zvláště odsozeníhodným způsobem. Zajímavé je, že ministryně školství, která takto kroutila prozatím vlastní hlavou, v předminulém týdnu předložila návrh "školského zákona", který navrhuje fakticky "zrušení osnov" s tím, že si každá škola bude moci učit co chce s důrazem na "tvořivost", "iniciativu" a proti "biflování". Nepochybuji však, že protipotratová ideologie je iniciativně tvořivá a rozhodně nechce, aby studenti něco biflovali, úplně se spokojí s tím, že si žáci "poznatky" vštípí a pokud možno o nich nebudou moc přemýšlet, hlavně že je budou šířit.

Za "biflování" bych sám označil tupé memorování nějakých údajů bez hlubšího pochopení jejich vztahů, smyslu, souvislostí... Pojem "biflování" je však v tomto kontextu demagogicky užíván jako identifikátor s pejorativní konotací, tedy jako "nálepka" pro osvojování si fakt, tedy teorémů z nichž má býti odvozena nějaká teorie. Stručně řečeno, odsouzení "biflování" má být (je a bude) zneužito proti "přetěžování žáků a studentů fakty", rozumějme takovými, které hodnotitel nepokládá za užitečné.

Jsem skeptik a tak hned ze svých chatrných zkušeností dovozuji, k čemu již dnes se šířící nepřetíženost fakty vede. Totiž k povrchnosti a neznalosti fakt. Znalost pouze ojedinělých reálií pak může vést k tvořivému nalézání souvislostí a to ovšem i tam, kde souvislosti nejsou, jak by bylo zřejmé, kdyby nechyběly vědomosti o faktech, které tvořivě nalezené souvislosti zpochybňují. Ke skepsi mě vedou tvořivé komentáře povrchních novinářů, kteří z velmi řídkých fakt, jimiž je jejich hlava skutečně nepřetížena, dovodí překvapivé závěry vhodné k matení čtenářů, jimž fakta také chybějí a proto nejsou schopni kriticky nahlédnout, že komentář je hloupý, povrchní, zavádějící, ne-li manipulující, lživý...

Jedinci nezatížení fakty nemají možnost kriticky vyhodnocovat předkládaná tvrzení a jsou snadnými cíli manipulátorů. Například jihlavské tvořivé iniciativy.

Úcta k normám je v ČR soustavně narušována, na jejich dodržování se příliš nelpí a ostatně jsou stále tvořivě a iniciativně upravovány jak se komu hodí a podle toho, kdo dá víc. Tak se snadno stane, že motorová nafta a lehké topné oleje mají jinou sazbu daně, ačkoli "náhodou" jde o stejnou komoditu. Nelze se tedy divit, že se nelpí ani na normách nižšího řádu jako jsou vyhlášky nebo dokonce resortní předpisy, interní normy institucí atd.

Ani školní osnovy už dávno moc neplatí a jsou dodržovány spíše ze setrvačnosti a z obavy z "netolerance" školních inspektorů. Ostatně v postmoderním světě by jistě měly být jakékoli normy "svazující tvořivost" vytrhávány i s kořeny. V postmodernismu na rozdíl od formální logiky platí současně "x" i "non-x". Svět je tak možno vykládat tvořivě libovolně, fakta jsou na překážku a na důkazech se raději nelpí. S prázdnou hlavou se snáze myslí.

Před deseti lety chodila dcera do první třídy a s nadšením přinášela nové poznatky o Ježíškovi a Panence Marii a jiných osobách, které do svého výkladu zahrnula paní učitelka Š v místní škole v D a to i přesto, že v osnovách nebyly. Šestiletá dcera se mě otázala, jestli já a maminka věříme v Boha. Zklamal jsem její čerstvě náboženstvím nadopovanou dětskou duši a přiznal, že nevěříme. Byla zkroušena a pravila: "Ale to byste měli...", bylo vidět, jak moc jí to mrzí, jaké jí dělá starosti, že patrně propadneme peklu. Zkřížili jsme jí cestu za poznáním mimo osnovy a nedovolili jsme jí dovzdělávání v "křesťanském kroužku" vedeném paní učitelkou Š.

Syn sousedky měl tolerantnější rodiče a kroužek si nenechal ujít. Od sousedky jsme se pak dozvěděli, jak byl poučen. Poslední kapkou pro mne bylo sdělení, že přinesl poznatek, že: "Židé jsou zlí, protože nám ukřižovali Ježíška a koncentrační tábory byly pro Židy spravedlivou odplatou za tento hnusný čin." Zašel jsem tedy za ředitelem a žádal jsem, aby zakázal náboženskou indoktrinaci prvňáčků, jejichž rodiče si to nepřejí. Odmítl, možná nechtěl mít potíže, neboť syn učitelky jest pozoruhodnou postavou Vítězného Listopadu. Argumentoval tím, že je třeba to ještě dva roky vydržet, pak půjde učitelka do důchodu.

Žádal jsem přeřazení dcery do paralelní třídy. Odmítl s tím, že by počet žáků ve třídě poklesl pod stanovený limit a jistě bych si nepřál aby bylo indoktrinaci vystaveno jiné dítě, jež by muselo být přeřazeno pro vyrovnání počtů žáků. Doporučil mě jít za paní učitelkou a domluvit se s ní. Paní učitelka pravila, že jistě Bůh chtěl, abychom se setkali a Ježíš učil: "Nechte maličkých přijíti ke mně...". Od sousedů jsem se dozvěděl, že před Velkou sametovou, byli ona i její manžel horlivými členy místní organizace KSČ.

V některých státech USA bývaly ještě před padesáti lety "opičí procesy", tedy soudy s učiteli, kteří vyučovali o Darwinově teorii, tedy "o původu člověka z opice". Již dnes před přijetím školského zákona fungují u nás základní školy s vlastním "vědeckým" výkladem o iniciativním stvoření a jiných "neortodoxních" pojetích světa. Osnovy nefungují, indoktrinace ano. "Postmoderní výklad světa", ve kterém nefunguje formální logika a jsou prý současně platné výroky i jejich negace je velmi vhodný k obecnému šíření libovolné pro někoho užitečné iracionality. Čeká se na iniciativní tvůrce indoktrinací objednaných na míru. Jen nepřetežovat fakty, někdo by mohl začít pochybovat, některá fakta by nemusela zapadat.

Nemám nic proti tvořivosti a iniciativě, hlavně aby bylo z čeho tvořit a iniciativy nebyly příliš jihlavské.

                 
Obsah vydání       13. 4. 2004
12. 4. 2004 USA: V Iráku byly usmrceny stovky lidí, krizi vyvolali Američané
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
12. 4. 2004 USA: Ve Fallúdži jsme zabíjeli jen povstalce
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
12. 4. 2004 Hody, hody, dej sem prachy! Jan  Paul
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
11. 4. 2004 Kopanec výš - do Evropy Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Na co osnovy?! Ať žije svoboda! Ivan  David
13. 4. 2004 Reklamní zpravodajství - novinka ČTK Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Tony Blair o Iráku: Budeme bojovat dál
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 Irácká demokracie v Čechách Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
13. 4. 2004 0,7 l Hitlera Bohumil  Kartous
13. 4. 2004 Američané chtějí prodávat Číně jaderné reaktory Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Rwanda 10 roků po genocidě Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 Asimilace, adaptace a Romové Petr  Horák
13. 4. 2004 Čo ste si doma navarili... Martin  Muránsky
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
13. 4. 2004 Slovensko po voľbách: Senzácia a sklamanie Ľubomír  Andrassy
13. 4. 2004 Radšej únosné dnešky, než svetlé zajtrajšky Adrian Peter Pressburg
13. 4. 2004 Rada ČT: "Organizaci Greenpeace není třeba se omlouvat" Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Výnosná ideológia Radovan  Geist
13. 4. 2004 Klamstvo, veľké klamstvo, (Bushova) štatistika Jakub  Topol
13. 4. 2004 Černobyl Československo nijak neohrozil Ivan  Brezina
13. 4. 2004 Vznik NATO Peter  Greguš
13. 4. 2004 I never saw another butterfly
13. 4. 2004 Shoemakers to the world: the Bata estate on the Essex marshes 1939-1960
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 Národ, který nechce být svůj Efraim  Israel
9. 4. 2004 Bude Evropa kolonizována muslimy?
9. 4. 2004 Česká drahota Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce