18. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2003

Kdo získá dioxionovou kachnu Spolany?

tisková zpráva organizace Greenpeace

Organizace Greenpeace se rozhodla udělit ke Dni Země cenu nazvanou "Dioxinová kachna Spolany" za nejabsurdnější výrok týkající se toxického zamoření v chemickém závodě Spolana Neratovice. Kromě představitelů Spolany patří mezi kandidáty také zástupce Fondu národního majetku (FNM), ministr životního prostředí a středočeský hejtman. Greenpeace chce udělením ceny upozornit na nepravdivé informování ze strany podniku i veřejné správy a na neplnění slibů o změně přístupu při řešení toxického zamoření Spolany.

"Místo slibované změny v přístupu k řešení tohoto vážného problému zatím došlo jen k nepochopitelnému rozhodnutí FNM udělit miliardovou zakázku na sanaci zamoření bez výběrového řízení. Tvrzení FNM o neexistenci jiné technologie spolehlivě vyvrátilo Slovensko, které vybralo pro vyčištění podobně zamořené chemičky konkurenční metodu," uvedl toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta a dodal: "Vedení Spolany se navíc stále pokouší vyhýbat zodpovědnosti za úniky toxických látek do okolí a s tím spojenému odškodnění, které mnozí poškození dosud nedostali." (1,2)

"Na základě výroků v médiích lze spolehlivě doložit, že nejen vedení Spolany, ale i představitelé veřejné správy o toxickém zamoření podniku a jeho připravované sanaci informovali nepravdivě," uvedl Ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace ČR a dodal: "Přes svoje neseriózní prohlášení většina těchto lidí zůstává nadále ve svých funkcích."

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 areál Spolany zaplavilo rozvodněné Labe a podnik nakonec přiznal únik tisíců tun chemických látek do životní prostředí (2). Analýza Greenpeace prokázala ve vzorku tkáně kachny a ve slepičím vejci z blízkosti Spolany vysoké koncentrace dioxinů, které mnohonásobně překročily limity EU (3). Česká inspekce životního prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí odvolala. Pro podezření ze spáchání trestných činů probíhá šetření kriminální policie.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, (česky, anglicky) odborný konzultant Greenpeace ČR pro oblast toxických látek, mobil: 603 443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (německy, anglicky, nizozemsky), vedoucí kampaní Greenpeace ČR, mobil: 603 569 243, e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR, mobil: 602 775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet : http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:

(1) Tisková zpráva Greenpeace ze 7. listopadu 2002: Greenpeace: Zakázku FNM na sanaci dioxinů bude řešit policie, http://www.greenpeace.cz/release/02/021107.htm

(2) Tisková zpráva Greenpeace ze 4. září 2002: Greenpeace: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy, Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi, http://www.greenpeace.cz/release/02/020904.htm

(3) Tisková zpráva Greenpeace z 19. listopadu 2002: "Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny", http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

Příloha:

ČTK, 6.3.2002

Bendl dnes ČTK řekl, že ministerstvo poškozuje požadavky kladenými na zajištění dioxinů dobré jméno chemického průmyslu i republiky, přestože ví, že problém je dávno řešen.

Dioxiny ze Spolany podle Bendla přímé nebezpečí nepředstavují

Právo, 6.3.2002

... Podle ekologů by v případě stoleté vody hrozilo zatopení zamořených objektů a následně jejich únik do řeky Labe. ..."Nic takového se nepotvrdilo, ... vysvětlil Bendl. Podle něho se ostrá mediální kampaň kolem zamořených objektů rozvířila především kvůli zájmům ekologické organizace Greenpeace a lidí, kteří ji ze zahraničí platí a dále se domnívá, že ministr životního prostředí, který se na stranu ekologů přiklonil, zneužil situace ve Spolaně k vlastní volební kampani soc. dem. ve Středočeském kraji. "Neuvědomil si, že výrazně poškozuje zájmy chemického průmyslu České republiky a nahání strach partnerům z okolních zemí," doplnil hejtman.

Voda Spolanu neohrožuje, Deníky Bohemia, 13.8.2002, Vilém Janouš

Spolana si nechala před časem vypracovat povodňovou studii, z níž vyplynulo, že jeden z objektů zamořený dioxiny by mohl být částečně dotčen stoletou vodou v jejím nejhorším průběhu. "Výskyt takové události je však velmi málo pravděpodobný," řekl asistent generálního ředitele Spolany Zdeněk Joska.

Lidové noviny, 15.8.2002

Zikmund (mluvčí Unipetrolu ) včera uklidňoval vysvětlením, že Spolanu zasáhla voda, která se vrací z okolních zaplavených míst a přes prostor podniku vlastně nevede žádný silnější vodní proud. I pokud by byly některé z rizikových objektů zaplaveny a toxické látky by se dostaly do vody, ta by se stejně postupně vsákla do země ještě v areálu Spolany.

MfDNES: Spolana: podnik, kterému se nevěří, 26.8.2002

"V areálu Spolany je ještě 80 tun chloru v novém skladu, který nebyl záplavami poškozen," uklidňoval ještě minulý čtvrtek mluvčí Unipetrolu Jan Martínek. "Při povodních z tohoto skladu uniklo zřejmě kolem 80 tun chloru, který se ale rozpustil ve vodě, a je proto téměř neškodný," prohlásil stejný mluvčí v sobotu.

Česká televize, "21" 26.8.2002

NĚMEC: V dnešní Právu jste řekl, že poté co chlor unikl do řeky, v podstatě jsme teď, cituji: "V podstatě jsme nachlorovali Labe, s nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu." Není to tedy podle vás škodlivý zásah do přírody?

ŠVARC: Ne.

Fakta, ČT, 26.8.2002

Pavel ŠVARC, ředitel Unipetrolu, vlastníka Spolany /pátek 16. 8. 2002/: "Je to možné, že včera nějaká drobnost pronikla, ale dneska je v podstatě nulová, nulová koncentrace těchto látek."

Jan MARTÍNEK, tiskový mluvčí Spolany /pátek 23. 8. 2002/: "My uvádíme, že jsou to ..., čtrnáct kilo, že to jsou množství v kilech."

Redaktor: "Asi za tři hodiny po tomto prohlášení ale vyšlo najevo, že se nejednalo o čtrnáct kilogramů, ale o osmdesát tun uniklého chlóru. Z toho asi čtyři sta kilogramů chlóru v plynném stavu. O několik hodin později po tomto upřesnění došlo k další havárii, a to při manipulaci s nádržemi, uniklo dalších několik set kilogramů chlóru."

TV NOVA, Na vlastní oči, 27.8.2002

Že je situace opravdu vážná, nám potvrdila i účast samotného ministra. Ten si prohlédl zaplavenou Spolanu přímo z vrtulníku.

MUDr. Miroslav ŠUTA: Z toho vrtulníku, my jsme to i fotili, vy říkáte, že tam voda není, možná když jste tam byli, tak nebyla, my budeme mít fotografie, když jsme tam byli. Proč tam nebyla vybudovaná ta protipovodňová hráz třeba včera, když už dva roky to neudělala Spolana? Jako můžete k tomu něco říci něco?

Tomáš ZIKMUND, mluvčí holdingu Unipetrol: Můžu. Ta povodňová hráz tam byla vybudována včera ve večerních hodinách, pane Šuta.

ŠUTA: A kolik je tam tedy pytlů s pískem, kde je ta hráz?

ZIKMUND: Neřeknu vám počet.

ŠUTA: Jak je vysoká?

ZIKMUND: Neřeknu vám ani, jak je vysoká, ale je dostatečně vysoká na to, aby ten objekt uchránila, což se stalo, jak potvrdil i pan ministr.

ŠUTA: Můžete tady před všemi veřejně říci, že za ten modrý plot, kde jste naházeli těch pár pytlů s pískem, se žádná voda nedostane.

ZIKMUND: Nezlobte se, nebudu odpovídat na vaši otázku, pane Šuta.

ŠUTA: Pane ministře, vy jste opravdu u toho v té ohradě u toho objektu A1420 neviděl vodu?

Libor AMBROZEK, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/: Ne, ne, ne. Ale několikrát jsme se nad tím zatočili, ta voda to v podstatě obešla.

Eva TOMANOVÁ, redaktorka: Fotografie, které se nám ovšem dostaly do rukou, ukazují pravý opak.

ŠUTA: .... takže tady je vidět, že ty pytlíky, co jsou tady před námi vlevo, tak ty už tady nejsou vidět a tady po té straně, tak tady už není vůbec nic vidět, to znamená, že nad nimi muselo být tolik kalné vody, aby ty bílé pytle vůbec nebyly vidět. Támhle prosvítá taková rezavá cisterna, tak tady je vidět, kam asi, k té cisterně voda dosahovala. Je vidět, že voda je úplně všude, že tam není ani kousek suchého.

Hospodářské noviny, 15.8.2002

Podle Tomáše Zikmunda, mluvčího Unipetrolu, kterému chemička patří, byly ze zatopené části areálu včas odstraněny a bezpečně uloženy veškeré náplně a toxické i další látky potřebné k výrobě.

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ UNIKLY ZE SPOLANY

Mladá fronta DNES, 31.8.2002

Vedení Spolany Neratovice zveřejnilo zprávu o množství chemikálií, které byly z továrny během povodní vyplaveny do Labe nebo unikly do ovzduší. Bilance se netýká starých ekologických zátěží (dioxiny a rtuť) ani aktuálního chloru, tedy látek, o kterých bylo v minulých dnech již informováno.

- trafooleje: 150 l

- převodové, turbinové, ložiskové oleje: 1400 l

- oleje z kompresorů: 10 087 l

- oleje ze spínačů: 400 l

- motorový olej: 1000 l

- nafta: 640 litrů

- benzin: 40 litrů

- lehký topný olej: 100 kg

- těžký topný olej R2 (mazut): 30,5 t

- síran amonný: 2380 t (Dusíkaté hnojivo s protimechovým účinkem k přímému použití, klasifikován jako dráždivý. Spolana ho ročně prodá kolem 120 tisíc tun; lze předpokládat, že se ve vodě zředil na neškodné koncentrace)

- kyselina sírová: 10,6 t

- hydroxid vápenatý: 150 kg

- hydroxid sodný - pevný: 500 kg

- siřičitan sodný: 400 kg

- dichlorethan 1,2 (EDC): 50 kg (Chlorovaný uhlovodík, vysoce hořlavý, karcinogen kategorie 2, dráždivý, zdraví škodlivý.)

- odpadní lineární alfaolefiny: 600 kg

- pěnidlo pro stabilní hasicí zařízení: 150 kg

- NALCO: 150 kg (Přípravek pro úpravu vod)

- chlorid sodný: 1000 t

- soda kalcinovaná: 73 t

- chlorid vápenatý: 40 t

- vápenný hydrát: 1 t

- wollastonit: 25 kg

ÚNIKY DO OVZDUŠÍ

- etylén: 40 t

- oxid uhličitý - CO2: 71 t

                 
Obsah vydání       18. 4. 2003
18. 4. 2003 V Bagdádu se konala demonstrace proti americké okupaci
18. 4. 2003 Byl vstup Václava Havla do politiky v roce 1989 pokrytecký? Kathryn  Murphy
18. 4. 2003 Was Václav Havel's entry into the political sphere in 1989 hypocritical? Kathryn  Murphy
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík
18. 4. 2003 Kde jsou peníze za stockholmskou arbitráž?
18. 4. 2003 Tony Blair byl připraven rezignovat
18. 4. 2003 Kdo získá dioxionovou kachnu Spolany?
18. 4. 2003 AOL bude žalovat šiřitele spamů, ale sama sebe ne
18. 4. 2003 Irák: Bomby přestaly padat, děti trpí dál
18. 4. 2003 Ali Ismail Abbas: O psychologii válečného zpravodajství a vytváření symbolů
17. 4. 2003 Summit EU: už se nemluví o ilegální okupaci po ilegálním vojenském útoku
17. 4. 2003 Saddám "měl spojení s jednou africkou teroristickou organizací"
17. 4. 2003 Šokující situace v iráckých nemocnicích
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
18. 4. 2003 Historický vývoj vlivu válečných konfliktů na civilní obyvatelstvo Karel  Dolejší
18. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
3. O dvanáct dní později
Miloš  Dokulil
18. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
4. Jak se snadno vloudí do textu omyl
Miloš  Dokulil
18. 4. 2003 Bestia triumphans z Národního muzea Hugo  Schreiber
16. 4. 2003 Smrt v Iráku Jan  Čulík
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
17. 4. 2003 Amatérova analýza: Reflex Vladimír  Bernard
17. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VIII. Jaroslav  Kováříček
17. 4. 2003 Malý velký svět ministra Svobody Petr  Schnur
17. 4. 2003 Čína, Tibet, Američané a Irák Radim  Dvořák
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2003 Kdo získá dioxionovou kachnu Spolany?   
18. 2. 2003 Neopakujte hloupé chování českých politiků Miroslav  Šuta
7. 2. 2003 V čím zájmu pracuje ekologické sdružení Arnika? Štěpán  Kotrba
17. 10. 2002 Fond národního majetku udělil zakázku na 3 mld Kč bez výběrového řízení   
25. 9. 2002 Fotografie rostlin zasažených chlorem ze Spolany   
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
6. 9. 2002 Spolana: Místo seriózní odpovědi přišla snaha o diskreditaci Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií   
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba