29. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2003

Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět

Počátkem devadesátých let se začal měnit svět. Ale období spolupráce a důvěry není snadno k unesení. Vyžaduje erudici, invenci a dobrou vůli. Malý člověk si na neúnosnou premisu nové situace nemůže snadno zvyknout, a proto se v polovině devadesátých let podařilo aktivizovat pocity nedůvěry a úspěšně hledat nepřátele, a to dokonce se zaměřením tam, kde vznikla naděje na porozumění vznikla. Jeden se až diví, jak negativismus najde úspěšné uplatnění i v malém českém prostředí.

Pomohla nám Madeleine Albrightová, Poláci v Chicagu i Buffalu a Maďaři, kteří se vždy dovedli postavit na tu "správnou" stranu. To vše s iniciativou od velkého a dnes i movitého souseda.

Svět se začal měnit. Ti, kteří upozorňovali na skutečná nebezpečí, které spočívá ve fundamentalismu a terorismu, byli vysmíváni a označováni dokonce (jak jinak než z Hradu) za zrádce. Navíc, když si dovolili upozornit přímo, že nejvíce ohroženou zemí jsou USA.

V důsledku 11. září a strašné ceně, kterou musili zaplatit právě Američané, se všechno vrátilo do počátku devadesátých let. Z těch nejmocnějších států, dříve nepřátel, se stali přátelé a to přátelé ve zbrani. Tak se zrodila společná Rada NATO -- Rusko. Škoda, že operativní články této dohody si český občan nemá možnost (nebo nesmí?) přečíst. Dozvěděl by se o "společných akcích   d v a c í t k y   jako rovných partnerů" USA i Ruska, o "společném rozhodování" a "principu konsensu a stejné odpovědnosti". I to již dříve vyprázdněné veto se nějak vytratilo. K operativnímu použití těchto zásad mají být vytvořena "společná integrovaná vojenská centra pro řešení problémů jednadvacátého století". Všichni účastníci dohody se dále zavazují, včetně naší milé ČR, hledat další oblasti spolupráce, tedy i s Ruskem...

Kdo má alespoň trochu vědomosti o zásadách mezinárodních vztahů a cestách, kterými se ubírá diplomacie, tak nepochybuje, že mezi velkými (a nejvíce zainteresovanými ale i ohroženými zeměmi) došlo jistě k mnoha jiným operativním ujednáním. O tom nakonec svědčí i celá akce v Afghanistánu, kde byl mechanismus NATO byl vypuštěn jako neúčinný.

Toto je cílové, organizační, ale i operativní nasměrování současné doby. Nezdálo by se, že je tak nesnadné k pochopení. Amerika spolupracuje s Ruskem. Chce-li ČR spolupracovat s Amerikou, bude muset spolknout i spolupráci s Ruskem... O tom se v ČR jaksi nehovoří.

Podívejme se raději silvestrovským oparem na českou realitu. O výše uvedeném se -- nemluví. Zato o terorismu toho víme dost. Z veřejné televize i z rozhlasu (neměl bych zapomenout ani na LN), kde se komentátoři a jejich přísně vybraní hosté předhánějí s historkami o dobrých teroristech, jejich inteligentních velitelích s touhou po svobodě a logickou snahou po přesunutí "války" do samotného centra. Vždyť i jejich pohnutky jsou ušlechtilé. I o hrdinném Talibánu si nejvíce pamatujeme z ne tak dávno odvysílané hodinové relace v ČT.

Připomeňme notoricky známá a novinářskými cenami i státními vyznamenáním ověnčená prsa dvojice "reportérů" Štětina-Procházková...

Jak se v tom všem mají čeští novináři vyznat, když v Kosovu byli nejprve údajně teroristé, pak jsme z nich nadělali hrdiny a spojence, aby se po zničení jednotné Jugoslávie a rozbombardování srbské ekonomiky opět (a snad i oprávněně) "stali" teroristy. Vyznat se znamená znát, mít "svůj" názor a mít odvahu se za něj postavit.

Účinné akce proti al Kajdě - respektive terorismu - vyžadují použití velmi sofistikovaných metod spolupráce za podmínek absolutní důvěry. Jedná se o nedílný atribut jakékoliv efektivní činnosti v tomto směru. Jeho narušení je možno klasifikovat jako obranu terorismu. O neslavné a cílené pozici českých médií jsem se již zmínil. Jsou tu však i jiné aktivity, které vyvolávají pochybnosti - nejsou v souladu se současným vývojem zintenzivňování spolupráce mezi Amerikou a Ruskem.

Dokonce v nově otevřeném informačním středisku NATO v Praze v Rytířské ulici vám v rámci českého vnímání posilnění spolupráce s Ruskem v boji proti terorismu (jak dáno v Dohodě) nabídnou materiál, ze kterého stojí za to citovat, abychom se dozvěděli, s kým že to ti Američané se snaží spolupracovat.

Jedná se o schopnosti (asi rádo by) branných sil Ruské federace. "Ze 150.000 ročně povolaných branců jich bylo v devadesátých letech odvedeno pouze 9 000. Zbytek se snažil pomocí vysokých úplatků vyhnout výkonu vojenské služby. Takové úsilí je pochopitelné ve světle toho, že každoročně zahynulo ve vojenské službě až 3 000 mladých mužů -- většina z nich spáchala ze zoufalství sebevraždu, neboť již nemohli vydržet brutální šikanování ze strany starších vojáků" a tak dále...

Že text psal hlupák, je nabíledni. Že je to metoda k převlékání kabátu se nabízí.

Proč nás ale informační středisko NATO v Praze takto masíruje (doufám, že ne sebe) právě v dnešní době, je otázka bez odpovědi. Není ale všem dnům i snahy konec.

Ve středisku jsem se dozvěděl o besedě, která se uskuteční v organizaci s velmi dlouhým jménem končícím na eSeS [1] se zajímavým tématem NATO-Rusko. Byla velice odborně obsazena. Úvodní referát měl známý a často médii využívaný expert na Rusko a dalo by se říct i expert na čečenský terorismus [2]. Poučení jsem si z toho vzal.

S důvěrou v Rusko, pravilo se v diskusi - je prý nutno zacházet "velmi, velmi opatrně". O už dohodnuté spolupráci mezi USA a Ruskem nepadlo v diskusi kupodivu ani slovo natož již o společných americko-ruských akcích. Bojový postoj a vlastní jednoznačná identifikace postojů mluvčích byla vyjádřena v souvislosti s Jugoslávií odsouzením česko-řecké iniciativy a zmínkou o pomníku pro Karla Kovandu v Praze v souvislosti s tím, že byla donucena vláda Miloše Zemana účastnit se na balkánské válce.

Názorům a závěrům jsem nerozuměl, všeobecnou tendenci jsem však chápal dobře. Expert z Ústavu z mezinárodních vztahů (organizace afilovaná k MZV) podrobně rozvedl všechny negativní ruské kroky v posledním období. Jednalo se hlavně o odzbrojení, opomenul však tak závažné rozhodnutí (přestože je jistě dobře znal), jako je zrušení ruské základny na Kubě a ve Vietnamu právě v současné době.

Nu je vidět, že v Ústavu mají nyní problémy s fakty, jak ostatně naznačila i publikace jeho šéfa "Dilema rozšiřování NATO", kde jsme se překvapivě dozvěděli, že "Spojené státy byly hlavním motorem první vlny rozšíření" NATO a pro "Clintonovu administrativu a prezidenta samotného bylo rozšiřování NATO jednou z hlavních zahraničně politických priorit". To vše v grantu MZV. Všichni víme, že opak byl pravdou (Ústav to také ví) a Američané si za svůj odmítavý postoj vůči rozšiřování NATO vysloužili od prezidenta Havla označení zrádců České republiky. Při takovéto manipulaci s fakty nejde o to, že by manipulátoři nevěděli, jak se věci skutečně mají. Jde o morálku.

Dále nám mladičký ředitel z MZV vysvětlil, že se v Bruselu velmi snažili společně s Maďary nějak ten text Dohody s Ruskem zmírnit od návrhů dobromyslných Američanů. Pochybuji, že k tomu měl tento ředitel od ministra Kavana mandát - snad ho měl od Kovandy.

Vážený a zasloužilý pán, dřívější expert z Hradu [3] , brzy odešel. A udělal dobře. Jiný známý expert mi při odchodu řekl, že jeho osobně na takovémto setkání již neuvidí. Sám jsem shromáždění poradil, že dnes již se změnou atmosféry v negativním smyslu vůči Rusku nemohou počítat a že jsou "mimo mísu".

Osobně mě mrzelo, a bylo velmi neprofesionální, že punc legality a odbornosti měla shromáždění dát i účast "věrchušky" zpravodajské služby. [4] Myslím ale, že příště - pokud nějaké příště s tímto zaměřením bude - tito činitelé rovněž nepřijdou. Míjelo by se se to svým účelem.

Nejsem zvyklý psát o místech, kde se debatuje a názor se snad teprve utváří. Tendence, kterou jsem vypozoroval, byla však příliš závažná a alarmující. Výkřiky snažící se torpedovat nejúčinnější metodu boje proti terorismu -- spolupráci i s Ruskem - však otravují již jen naše malé čecháčkovské prostředí. Stojí za tím ideologická zaslepenost či jenom hloupost. Závažnější by bylo, že dosud v ČR neexistuje atmosféra, která by dala prostor pro racionální uvažování a podmínky pro aktivní, pozitivní zahraniční politiku. To je ale problém a odpovědnost každého z nás. Pak přijde doba, kdy nebudeme navrhovat pomníky pro Karla Kovandu, ale omluvíme se třeba - za akt agrese.


Poznámky editora:
[1] FSV UK CESES - Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, vedené kandidátem na prezidenta, prof. M. Potůčkem
[2] bývalý člen KSČ, jeden z prvních signatářů Ch77, po roce 1989 náměstek ministra zahraničí, první civilní ministr obrany, kancléř prezidenta Havla, naposledy bývalý velvyslanec v Ruské federaci Luboš Dobrovský, nositel řádu TGM III. třídy, dnes publicista. Přednáší, většinou na téma Rusko (např. Proměny Ruska za Putinovy vlády)
[3] arm. gen. v. v. ing. Karel Pézl, bývalý náčelník generálního štábu ČSA a A ČR, bývalý nám. MO. Od července 1993 do roku 1999 působil jako konzultant vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro vojenské otázky a poradce prezidenta V. Havla, dnes předseda čestného výboru BOOSS
[4] František Bublan, ředitel ÚZSI, dříve operativní důstojník, analytik BIS
                 
Obsah vydání       29. 1. 2003
29. 1. 2003 Daily Mirror: "Tony Blair s krvavýma rukama"
29. 1. 2003 Má vesmír smysl?
29. 1. 2003 Praha: poklidná demonstrace proti válce s Irákem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
29. 1. 2003 Na počest Alexandra Sticha Jan  Čulík
28. 1. 2003 Amerika a Izrael nejsou "ďáblové"
28. 1. 2003 Dovolená v ose zla Jan  Čulík
28. 1. 2003 Britským lékem pro irácké děti jsou bomby za 60 000 000 liber ročně Martin  Škapík
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe
29. 1. 2003 K prezidentské volbě: Máme stále šanci změnit naši zemi! Jiří  Lobkowicz
29. 1. 2003 Virus slammer zaútočil na internetové servery
29. 1. 2003 Ariel Šaron vyhrál izraelské volby
28. 1. 2003 Britský ministr zahraničí: Irák porušil rezoluci OSN
28. 1. 2003 Rusko podpořilo tvrdou linii Ameriky vůči Iráku
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
28. 1. 2003 Sebrané spisy básníka Miroslava Holuba
29. 1. 2003 Dejme dobrý pozor na lumpy... Lubomír  Sedláčik
17. 1. 2003 Protiválečné petice
28. 1. 2003 Věc: Opatření v osobní dopravě v případě stávky na ZSSK/ŽSR
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Co bude Západ dělat, až svrhne Saddáma Husajna?
29. 1. 2003 Indie-Pakistan: Božská tragikomédia Radovan  Geist
29. 1. 2003 Rusko a Japonsko -- čoraz viac spoločných záujmov Viktor  Kovaľov
29. 1. 2003 Aké silné sú argumenty proti NATO? Juraj  Ďurina
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
29. 1. 2003 Pravděpodobnost zásahu Země asteroidem je 100 procent   
29. 1. 2003 Na počest Alexandra Sticha Jan  Čulík
29. 1. 2003 K prezidentské volbě: Máme stále šanci změnit naši zemi! Jiří  Lobkowicz
29. 1. 2003 Daily Mirror: "Tony Blair s krvavýma rukama"   
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU   
29. 1. 2003 Má vesmír smysl?   
29. 1. 2003 Praha: poklidná demonstrace proti válce s Irákem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2003 Rusko a Japonsko -- čoraz viac spoločných záujmov Viktor  Kovaľov
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
28. 1. 2003 Dovolená v ose zla Jan  Čulík
28. 1. 2003 Amerika a Izrael nejsou "ďáblové"   
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU   
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   
17. 1. 2003 Francie a Německo rozhodly o Evropě   
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.   
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
10. 1. 2003 Konvent EU: Ven z černé kuchyně myšlenek! Josef  Brož
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
6. 1. 2003 NATO a technologie: Evropa se vzdaluje od moci Jan  Burian
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
13. 12. 2002 Uchazečské země pohlížejí na rozšiřování EU s nedůvěrou a s trpkostí   
10. 12. 2002 Rozšiřování EU by se mohlo zdržet - žadatelské země chtějí víc peněz   

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   
21. 11. 2002 Má či nemá rozšiřování NATO smysl? Z diskuse na stránkách BBC   
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
11. 9. 2002 Rok po 11. září - Spojenci se neshodnou   
9. 9. 2002 Při americké simulaci války proti Iráku Spojené státy prohrály   
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu   
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 4. 2002 Považují Spojené státy myšlenku kolektivní bezpečnosti za hrozbu?   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
28. 1. 2003 Bushov plán znížiť dane americkej ekonomike skôr uškodí, ako pomôže Zolo  Mikeš
23. 12. 2002 USA zmařily dohodu o levných lécích pro třetí svět   
20. 11. 2002 Boston Globe: Američané nejsou schopni vybudovat globální impérium   
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
4. 10. 2002 Válka v Iráku: Cílem je globální nadvláda USA   
9. 9. 2002 Při americké simulaci války proti Iráku Spojené státy prohrály   
21. 6. 2002 7.   Postmoderní sociální konflikt Martin  Hekrdla
16. 5. 2002 1.   Střet civilizací ve světle vědy Miloš  Mendel
21. 2. 2002 Robert Fisk: "Občas se vyskytne šílenec jako český premiér Zeman"   

Budoucnost evropské obrany RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
24. 7. 2002 Britským ministrům se nedá důvěřovat, že budou provádět etickou zahraniční politiku   
24. 7. 2002 Velká Británie: předstíráme, že máme etickou zahraniční politiku, ale prodáváme zbraně   
8. 7. 2002 Čas pro českou liberální platformu? Josef  Brož
9. 5. 2002 Ani Slovákom sa do NATO neletí ľahko Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2002 Několik vět o nadzvukovém letectvu Hubert  Rozmanitý
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
20. 2. 2002 Palestinci a Izraelci: Arabské národy jsou v propasti zoufalství   
31. 1. 2002 Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami? Jan  Čulík
24. 1. 2002 Petice: Nechceme Gripeny, chceme zdravé, šťastné a vzdělané děti! Jiří  Mašek
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
12. 12. 2001 Dva argumenty pro Gripen Štěpán  Kotrba
9. 10. 2001 Nesmí vzniknout válka mezi Západem a islámem