3. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2003

Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny

Coby druhý světový vývozce zemědělských a potravinářských výrobků je Francie prvním producentem Evropské unie. Tento "zemědělský obr" je ale politickým trpaslíkem. Francouzi byli sice vynálezci zelené Evropy 60. let (ustavení Společné zemědělské politiky, SZP), v současné době však postrádají jasnou představu o její reformě.

Poté, co Evropská komise představila svou Průběžnou zprávu o SZP ( Revue a mi parcours sur PAC; Mid-term Review About CAP) je váhání francouzské politiky jasně patrné. V diskusi o iniciativě Komise lze rozlišit tři postoje.

První z nich, zastávaný většinou zemědělských organizací až do reformy v roce 1992, z principu novou SZP odmítá ("ve jménu trhu ničí trh"). Přímé podpory, které SZP zemědělcům přiděluje, totiž snižují tržní ceny pod výrobní náklady. Takové opatření, srovnatelné s dumpingem, je odsuzováno jak pro své vnitřní náklady (rozpočet, přírodní zdroje, možnost špatné kvality potravin), tak pro svůj neblahý vliv na rozvojové země, kde se zemědělci nemohou opřít o veřejné subvence podobné těm, které poskytují evropské (a americké) administrativy. Toto stanovisko hájí proudy kritizující zemědělský syndikalismus (blízké hnutím, které uvádějí v pochybnost liberální globalizaci) a nakloněné hluboké reformě SZP. Doporučují kroky založené na stabilizaci cen a ochraně evropských trhů, zastavení vývozových subvencí a kontrole nabídky zabraňující přebytkům. Přímé podpory musí být omezeny povinností zemědělců poskytovat nekomerční služby, především pokud jsou situováni v oblastech s přírodními překážkami (hory, vlhké oblasti...)

V ekonomické rovině toto stanovisko musí brát ohledy na specifika zemědělského hospodaření. Naráží však na jednu politickou překážku: zemědělská krize poškodila legitimitu produktivistického modelu, kterou měla v období předchozího růstu, aniž by ukázala alternativní modely, podle kterých by šlo přerozdělovat vytvářené nadhodnoty. Trh se tak zdá být jediným legitimním regulátorem, podle něhož lze nalézt nové modely pro reorganizaci zemědělství a zemědělské politiky. Nikdo nepopírá, že zemědělské trhy jsou mechanismy nedokonalé a díky klimatickým rizikům a nepružnosti potravinové poptávky také velmi nestálé. Veřejné intervence zůstávají nadále neodmyslitelné, ledaže bychom přijali těžké riziko, že nadbytek bude střídat nedostatek . Liberalizace zemědělských trhů tedy nepředpokládá absenci opravných intervencí států.

Zorný úhel druhého stanoviska je sociálně-ekologický; zastupuje ho především jeden z bývalých socialistických ministrů zemědělství, Jean Glavany.Vzchází z toho, že mezinárodní trh v globální ekonomice nepodchytitelně reguluje zemědělské ceny. Pro zachování zemědělství funkčního zemědělství je zapotřebí subvencí, u nichž jediným problémem, který se musí vyřešit, je rovnost a účinnost ve vztahu k požadavkům společnosti. Tento proud Evropská komise přijímá pozitivně ze tří důvodů:

1. Poskytování nezávislých přímých podpor umožňuje dále neprotěžovat produktivistické modely.

2. Upravení těchto podpor (dosažením jejich maximální výše a každoročně rostoucími redukcemi) umožňuje orientace na rozvoj venkova.

3. Podmiňováním ekologického chování přispívá k ochraně přírodního prostředí.

Ve prospěch rychlé reformy hovoří i podpůrné argumenty technického rázu:

1. Reforma zabrání Francii izolovat se v jednáních o evropském zemědělství.

2. Snížením rozpočtových nákladů SZP usnadní vstup zemí střední a východní Evropy do EU.

3. Umožní předvídat, což zajistí EU dobrou pozici při vyjednávání o světovém zemědělství.

Třetí proud je nejvíce oportunistický: podle něj nic nespěchá, naopak vše nabádá k respektování kalendáře z roku 1999, který předpokládal přezkoumání textů v roce 2003 a jakoukoli novou reformu odložil na rok 2006. Hervé Gaymard, ministr zemědělství v nové pravicové vládě vzešlé z voleb na jaře 2002, se domnívá, že v roce 2003 je třeba se zaměřit na konkrétní procedurální problémy. Posílit ekologické nároky a politiku rozvoje venkova, uložit všem zemím EU povinnost redukovat podporu zemědělství "a l'anglaise", což znamenalo jejich každoroční snížení o jednotné a rostoucí procento. Odklad do roku 2006 se ospravedlňuje tím, že před rozhodnutím o nové reformě SZP je nezbytné poznat podmínky rozšíření na východ, správně vést vyjednávání o světovém zemědělství (v naději, že bude možné přimět Spojené státy ke snížení podpory zemědělství silně zvýšené zákonem z roku 2002). Tuto strategii podporují většinové zemědělské odbory (FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'expoitations agricoles), blízké prezidentské pravici. V praxi totiž respektuje systém "dojné krávy" vytvořený současnou SZP a poskytuje producentům a národním rozpočtům nezbytný odklad pro rozmyšlení budoucí reformy. Tak aby obnovila (nebo příliš neomezovala) dosažené výhody.

Ještě dvě poznámky ke shrnutí stručného představení francouzských debat o zemědělství. K otázce rozšiřování na východ i přes zjevnou časovou naléhavost se zatím nepřistupuje čelem. Vše nasvědčuje tomu, že členské státy i Evropská komise nedávají otázku reformy SZP do souvislosti s budoucím rozšíření EU. To znamená, že stanoviska představitelů vlády zůstávají v této etapě taktická. Reforma SZP je záležitostí vysoce politickou, která bude vyřešena tak jako v minulosti na úrovni hlav států. Její obsah bude záviset na schopnosti francouzských a německých představitelů obnovit (nebo nikoli) "pakt", který je spojuje od šedesátých let. Ani tady není rozhodnuto: německý ministr zemědělství totiž mezi ministry mobilizované okolo francouzské vyčkávací pozice (viz dopis z 23. září 2002 adresovaný Komisi osmi ministry zemědělství) nepatří.

Autorka spolupracuje s redakcí serveru Integrace

                 
Obsah vydání       3. 1. 2003
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?
1. 1. 2003 Pochmurný novoroční projev Tonyho Blaira
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
31. 12. 2002 Monitor Jana Paula: PF 2003 Na Irák! Jan  Paul
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
30. 12. 2002 Oko za oko, zub za zub Jana  Matúšová
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
3. 1. 2003 Pozadí americké politiky na Blízkém Východě Jiří G. Müller
30. 12. 2002 Slovensko 2002 - Tak dobre, ako sa len dá? Marián  Repa
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
13. 12. 2002 Uchazečské země pohlížejí na rozšiřování EU s nedůvěrou a s trpkostí   
10. 12. 2002 Rozšiřování EU by se mohlo zdržet - žadatelské země chtějí víc peněz   
9. 12. 2002 Jaká bude nová Evropská unie?   
2. 12. 2002 Jak si Západ pěstuje smetiště své technologické civilizace   
28. 11. 2002 EU nezabrání tomu, aby Europol Americe poskytl osobní data Evropanů   
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 O právu pacientů na soukromí Jan  Čulík