18. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2002

Dvě rezoluce, USA a ti ostatní

Celý svět s napětím očekával, zda se Irák podřídí rezoluci Rady bezpečnosti, vyjadřující vůli mezinárodního společenství zabránit mu v ohrožování světa zbraněmi hromadného ničení. Zpráva o návratu inspektorů OSN byla přijata s všeobecnou úlevou, ale i s vědomím, že to byla obrovská ekonomická a vojenská síla USA, která dodala výzvě OSN patřičnou váhu a naléhavost. Sjednocení států s různými politickými postoji k společnému vystoupení proti Saddámu Husajnovi však nebylo úplně samozřejmé. Projednávání rezoluce v OSN ukázalo, že USA nemají tak jednoznačnou podporu světa, jak by si přály.

A nebyla to jen irácká otázka, jejíž řešení odhalilo určité odlišnosti postojů dokonce i blízkých spojenců USA od americké zahraniční politiky. Protože náš médii zprostředkovaný svět končí na západě Pyrenejemi a na východě Kremlem a o to, co je dále, se zajímáme jen nahodile, naší pozornosti ušlo, že 12. listopadu přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 57/11, doporučující ukončení hospodářské, obchodní a finanční blokády, uvalené Spojenými státy na Kubu.

USA nemají s žádným jiným státem tak špatné vzájemné diplomatické a hospodářské vztahy jako právě se svým nepoddajným malým sousedem, Kubou. Výsledky hlasování o rezoluci jsou proto pro jejich diplomacii jistě nepříjemné. Ze 191 členských států hlasovalo pro rezoluci 173, tedy 90,57%. Z různých důvodů nebylo přítomno 11 států a 4 se zdržely hlasování. Proti rezoluci hlasovaly jen USA, Israel a Marshallovy ostrovy. Postoj světa k blokádě Kuby není ovšem žádnou novinkou, protože o rezoluci se hlasuje každý rok a její podpora je již od r.1993 vysoká, a rok od roku se zvyšuje.

Svět si prostě myslí, že USA by měly ve vztahu ke Kubě opustit politiku, která se dlouhodobě ukazuje jako neúčinná a spíše prozrazuje omezenou účinnost amerických receptů na řešení potíží s neposlušnými zeměmi třetího světa. Vzhledem k obrovskému nepoměru sil znepřátelených stran a jejich zeměpisnému těsnému sousedství je neúčinnost pokusu o zlomení svéhlavosti Kuby vyhladověním až trapná, takže jeho zastavení by odstranilo i nehezkou pihu na tváři americké politiky. Jiným problémem, v němž dokonce jejich nejbližší spojenci velmi často projevují odlišné názory než Spojené státy, je palestinsko-izraelský konflikt. Vztah USA a zbytku světa má tedy v určité sféře vztahů poněkud konfliktní charakter.

USA prokázaly v poslední době několikrát, že jsou jedinou spolehlivou silou, schopnou s poměrně vysokou účinností zasahovat do lokálních konfliktů, hrozících rozšířením za hranice oblasti. Svět však toto jako by nechtěl vidět a nepodporuje politiku USA k neposlušným zemím třetího světa zcela automaticky, rychle a jednoznačně, přestože obraz nepřítele je namalován tak prostě a jasně, že by mu měl rozumět i hlupák. Říká se, že režim Saddama Husajna je přece jediný, který dokázal použít chemické bojové látky vůči vlastnímu obyvatelstvu.

Možnost, že by se nerozpakoval použít proti svým sousedům zbraní hromadného ničení, se za těchto okolností zdá velmi pravděpodobná. Je proto nutné Saddáma aspoň odzbrojit, ne-li přímo svrhnout. Castrova Kuba sice bezprostředně vojensky nikoho neohrožuje, ale soudě dle líčení tamních poměrů proamerickými novináři její obyvatelé strádají nedostatkem svobody a hmotných statků v rozsahu, který je těžko představitelný i pro nás, kdo jsme zažili čtyřicet hubených let budování socialismu. Svržení Fidela Castra a podřízení Kuby pravidlům euroatlantického světového pořádku by tedy mělo být dobrodiním. Svět by se tedy měl s nadšením přidat k G.W.Bushovi v jeho tažení za nastolení pořádku, svobody a blahobytu ve vzpurných zemích třetího světa. Svět však kupodivu nejásá a nejeví sebevražednou chuť k zahájení nějakého novodobého křižáckého tažení, čímž jakoby projevoval USA nevděk.

Nemyslím však, že jde o nevděk, ale o přirozenou různost názorů, danou odlišnostmi tradic a postavení ve světě, přes všechnu jeho nedokonalost přece jen ovládaného demokratickými pravidly. Obrovská hospodářská a vojenská převaha nad ostatními zeměmi a tradiční izolacionismus snižují citlivost USA k svébytnosti hodnotových měřítek, jimiž se řídí jiné národy, i k prohlubování propasti mezi Severem a Jihem. Evropské státy právě pro svou menší moc a paměť zatíženou vzpomínkami na staletí stále ničivějších válek jsou vnímavější k bolestem rozvojových zemí. Hodnotící kriteria zemí třetího světa pak jsou zcela přirozeně těm americkým velmi vzdálena.

Například Kubánci, když už je o nich řeč, se určitě raději obejdou bez radostí našeho hýřivého konzumního způsobu života, než by znova přijali nadvládu Američanů a podřizovali se jejich životnímu stylu."Antiyankeeismo" je pevnou součástí myšlení nejen Kubánců, ale i ostatních Latinoameričanů a lze je vystopovat i u některých Španělů. Měli bychom tomu rozumět, my, občané země, která se na jedné straně nedokáže oprostit od tradičního strachu z Němců, a v které se současně při nejmenším viditelným osmnácti procentům národa stále stýská po socialistické minulosti. Váhání nebo dokonce odpor v přijímání zahraniční politiky USA prozrazují, že nelze jednoduše vměstnat všechny národy světa do svěrací kazajky jednotného, samozřejmě amerického, životního stylu, byť by jej provázelo skvělé hmotné zabezpečení obyvatelstva, a konečné řešení problémů, které mají kořeny v hladu, chudobě, nedostatečném vzdělání a špatném přístupu k využití vědeckotechnických poznatků nelze dosáhnout ozbrojeným násilím. Nehmotné a tedy zdánlivě moci prosté prvky způsobu života národů, jako jsou tradice, náboženské zaměření, kultura, příbuzenské vztahy, mají stejné vlastnosti jako hmota. Vzdorují tlaku a chovají se jako stlačovaná pružina. Jejich zpětná reakce se může zhmotnit do výbuchu násilí.

Politika euroatlantického společenství k třetímu světu je iracionální. Drancování přírodních zdrojů rozvojových zemích přispívá k našemu bohatství dnes, investice do řešení jejich problémů by přinesly zisk až ve vzdálené budoucnosti. Proto se nesnažíme léčit rozpory světa odstraňováním jejich příčin u kořene, ale zasahujeme ozbrojeným násilím tam, kde již nesnesitelné bolesti vyvolaly požár. Násilí pak plodí další násilí a dostáváme se do vzestupné spirály, po které můžeme jednou dojít až k definitivnímu sebezničení lidstva. Větší respekt k odlišnosti kultur, tradic a svébytnosti národů a velkorysost v hmotné i nehmotné podpoře vzdělání a vědeckotechnického rozvoje třetího světa by patrně předešly konfliktům, které lidstvu hrozí v budoucnosti a svou ničivostí by předčily vše, co až dosud pamatuje.

Kdyby Spojenci po 2.světové válce nastoupili politiku dlouhodobého vykořisťování poraženého Německa a nechali je hladovět, Evropa na počátku 21.století by nebyla bezpečným prostorem. Kdyby miliony Němců, odsunutých z východoevropských zemí nedostaly příležitost vybudovat si nové domovy v podmínkách hmotného blahobytu a slušných společenských poměrů, kdyby žily v uprchlických táborech a místo másla by dostaly zbraně, možná bychom dnes měli problémy se sudetoněmeckým terorismem. Řešení poválečného uspořádání Evropy by mělo být návodem i pro rozumnou nápravu poměrů v jiných částech světa.

                 
Obsah vydání       18. 11. 2002
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta
18. 11. 2002 Liga lidských práv se připojuje ke zprávě Amnesty International
18. 11. 2002 Právní rozbor: Odepření vstupu do ČR
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
18. 11. 2002 Británie: aktivisté a lékaři prosazují zákaz kouření na veřejnosti
18. 11. 2002 Bude obtížné hledat v Iráku zbraně, aniž by tím inspektoři zahájili válku
18. 11. 2002 Byl plánován teroristický útok na londýnské metro?
18. 11. 2002 Severní Korea přiznala, že vlastní jaderné zbraně
18. 11. 2002 Bývalý italský premiér odsouzen za vraždu
18. 11. 2002 Ash: "Byl jsem v Praze v listopadu 1989 jediným svědkem"
18. 11. 2002 Fisk: Nahrávka bin Ladena je předzvěstí nových útoků na Západě
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Milujeme NATO, anebo perlustrace v předsíni Vladimír  Myslík
18. 11. 2002 Bláboly ANTINATO aneb akce pro akci František  Roček
18. 11. 2002 Mediální víkend: nuda před summitem Josef  Trnka
16. 11. 2002 Saddam Husajn "zaplatí Gaddáfímu 3,5 miliardy dolarů" za útočiště v Libyi
18. 11. 2002 DAV mohou být i diskuze, analýzy a vize
15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
11. 9. 2002 Rok po 11. září - Spojenci se neshodnou   
9. 9. 2002 Při americké simulaci války proti Iráku Spojené státy prohrály   
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu   
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 4. 2002 Považují Spojené státy myšlenku kolektivní bezpečnosti za hrozbu?   

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 Moncada 2002: Castrova lekce mezinárodnímu společenství Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo
30. 1. 2002 Na Castrově Kubě vězni umírají   
26. 11. 2001 Výuka demokracie