31. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2002

Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami?

Činitelé české vlády na včerejší tiskové konferenci oznámili, že chtějí zeštíhlit armádu. Plánují zrušit téměř dvě třetiny dosavadních územních vojenských správ (z nynějších 86 chtějí snížit jejich počet na 35 a mj. zrušit osm velitelství územní obrany). Celkem bude zřejmě propuštěno asi 1700 osob a rozpočtové úspory mají dosáhnout půl miliardy Kč. Premiér Miloš Zeman znovu hájil vládní rozhodnutí koupit stíhačky Gripen, protože, jak uvedl "bez nákupu nových nadzvukových stíhaček by v roce 2004, nejpozději 2005, zaniklo české stíhací letectvo a do roku 2015 až 2017 by se ho nepodařilo obnovit" - že by se prý přišla vniveč dosavadní kvalifikace českých vojenských letců. Je ovšem velká otázka, zda Česká republika skutečně hypermoderní stihačky potřebuje, vzhledem k tomu, že dosud vůbec není jasné, jakou strukturu a jakou funkci bude mít budoucí armáda Evropské unie, jejíž zjevně bude česká armáda součástí. (Evropské země srovnatelné velikosti s ČR mají většinou několik stihaček starých dvacet až třicet let a k nákupu nových se nehrnou.) Avšak koupě Gripenů může mít i zajímavý ekonomický a politický dopad.

Zeman, možná kontroverzně, zastává názor, že "nějakou vzdušnou obranu by Česká republika mít měla" a na nákupu švédských Gripenů ho fascinuje zejména takzvaný "offset", relativně vysoká protihodnota, v jejímž rámci budou nuceni zahraniční dodavatelé těchto vojenských letadel investicemi oživit českou ekonomiku. Používá-li tedy snad Zeman vějičky koupě Gripenů vůči jejich západním dodavatelům jako vyděračského nástroje pro modernizaci některých zaostávajících sektorů českého hospodářství a tak ho chce těsněji svázat s hospodářstvím EU, prostřednictvím kompenzačních investic, které se váží na kupní smlouvu Gripenů, třeba se to vyplatí: pro konečný verdikt bylo by ovšem potřeba mít možnost si bedlivě prostudovat všechna čísla. Otázkou také je, zda dokáže česká vláda sepsat takové dohody, kteeré by byli zahraniční investoři skutečně nuceni plnit (pomysleme na pozoruhodně vstřícnou smlouvu, jíž byla odevzdána začátkem devadesátých let automobilka Škoda firmě Volkswagen) - jinou otázkou je, do jaké míry budou po fiasku s investicemi firmy CME do televize Nova ochotny zahraniční firmy do ČR vkládat větší investice bez obav, že o ně v dosti nepevném podnikatelském prostředí přijdou.

Vzhledem k tomu, že je Zeman osobně přesvědčen, že nelze ponechat ČR bez protivzdušné obrany, nákup Gripenů s kompenzacemi od dodavatele je pro něho atraktivnější než to, co na včerejší tiskové konferenci charakterizoval jako jedinou jinou možnou alternativu, totiž koupi amerického raketového systému typu Patriot, který by prý stál cca 20 - 30 miliard Kč a dokázal by prý ochránit jen 30 procent českého území - Česká republika by přitom prý žádnou kompenzaci za poskytnutí zakázky formou investic od zahraničního dodavatele v tomto případě nedostala.

Zemanovi je zřejmě také z ideologických důvodů i z politického vlastního zájmu milejší se přičlenit se k sociálně demokratické Evropské unii než vstupovat do nerovného hospodářského svazku se vzdálenými Spojenými státy. Sociální demokraté z Evropské unie ho také jistě rádi politicky podpoří.

Není vyloučeno, že právě rozhodnutím koupit evropské Gripeny si Zeman zaváže ústředí Evropské unie k brzké veřejné předvolební podpoře české sociální demokracie. Dávejme pozor, zda před volbami vystoupí činitelé z Bruselu s pochvalnými prohlášeními na adresu české sociálně demokratické vlády, jak úspěšně připravuje ČR na vstup do EU. Pokud k tomu dojde, cynikové by mohli říci, že český daňový poplatník koupí Gripenů přispěl na Zemanovu předvolební kampaň.

Vláda včera na tiskové konferenci také oznámila, že chce vybudovat dálnici D 11 od Poděbrad směrem k Hradci Králové. Ministr dopravy Jaromír Schling řekl, že prý měl být úsek od Poděbrad do Hradce Králové hotov do konce roku 2005. Nejdřív chce vláda stavět dálnici kolem Chlumce nad Cidlinou, aby se Chlumci ulevilo od těžké dopravy. Ministr však nezaručuje, že se projekt do konce roku 2005 skutečně podaří realizovat.

Ondřej Bílek z Lidových novin položil Miloši Zemanovi to, co zřejmě považoval za "otázky na tělo". To by novinář měl dělat, potíž je, že Bílkovy otázky nebyly příliš zajímavé ani promyšlené.

Jsme si vědomi, že čeští politikové mají ve zvyku, když se jich někdo na tiskové konferenci zeptá na cokoliv konkrétněji či ostřeji, nebo jim dá otázku, která se jim nelíbí, politik se jí pokusí neutralizovat protesty, že šlo o otázku "hloupou", případně "bulvární". Právě proto by se měli asi novináři snažit, aby se ptali - ostře i konfrontačně - na závažné věci.

Dobrý novinář by například neměl periodicky propadat klišovité hrůze ze sudetských Němců a měl by být schopen nahlížet na sudetoněmecký "problém" v nevzrušeném, všeobecném, normálním kontextu - nebulvarizovat ho. Bavorsko totiž není celé Německo a sudetoněmecký problém v podstatě Němce nezajímá - to je v Čechách z něho dělají některé - no - lidovější - noviny strašáka. Kontroverze Stoiber - Zeman asi není pro seriózní noviny zpráva - alespoň ne v této formě - záležitost takto ulpívá na povrchu věcí.

A druhá Bílkova otázka, obviňující vládu, že si svou politikou zřejmě "dělá reklamu pro volby?" Ale vždyť to by snad přece právě vlády měly dělat: měly by si být vědomy tlaku voličů a měly by dělat právě takové kroky, které jsou ve prospěch obyčejných lidí a které voliči schválí. (Je ovšem určitý rozdíl mezi postavením dálnice - to je rozumné využití státního rozpočtu, které snad každý schválí - a případným využíváním státních peněz koupí Gripenů k vlastní předvolební kampani, na to se možná mohl novinář z Lidovek zeptat.)

Ovšem politik, který si cení své integrity, pověsti a profesionality, by se neměl snižovat k napadání novináře, že je jeho otázka hloupá nebo že je "projevem hyenismu". Lehce se totiž tak vystaví obvinění, třeba i nespravedlivému, že na otázku nechce či neumí zdvořile, nevzrušeně a pokorně odpovědět. Politik je totiž služebníkem občanů a vystupuje-li arogantně, působí to trapně.

Miloši Zemanovi v tomto smyslu chybí noblesa, takže, svůj k svému - na nehluboké otázky reportéra Lidových novin poskytl arogantní a nezdvořilou odpověď. Způsobem své odpovědi (jak hádavá pavlačová drbna) Zeman určité racionální jádro toho, co chce říct, zcela neutralizuje. Citujeme v plném znění:

Ondřej Bílek, Lidové noviny: Chtěl jsem se zeptat pane premiére, jestli jste už dostal dopis od bavorského předsedy vlády pana Stoibera (nesrozumitelné).

A potom druhá otázka, říkal jste, že kraje jsou dítětem této vlády, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to objíždění krajů taky souvisí s volební kampaní a jestli například to nasazení české vlády při dostavbě dálnice D 11 nebo jejím pokračováním je také součástí předvolební kampaně sociální demokracie? Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Ano, jsou to otázky, které odpovídají Lidovým novinám a s radostí na ně odpovím. Takže zaprvé, dopis pana Stoibera jsem dosud nedostal. Za druhé, až ho dostanu, tak na něj odpovím. Za třetí, moje odpověď, protože pan Stoiber volil poněkud zvláštní způsob, že svůj dopis de facto zveřejnil dříve než ho adresát dostal, bude za prvé obsahovat sdělení, že pan Stoiber si velmi špatně přečetl moje interview v rakouském časopise Profil, protože to, že mně přisuzuje mýtus kolektivní viny, by bylo možné pouze tehdy, kdybych všechny, opakuji všechny, sudetské Němce obvinil z toho, že byli Hitlerovou pátou kolonou. Ve skutečnosti byli sudetští Němci, kteří se samozřejmě postavili proti nacismu, a já si jich vážím. Takový příklad, který jsem mnohokrát uvedl, byl Leopold Pelcl, bývalý starosta Ústí nad Labem, který byl umučen gestapem v roce 1943, a těmito příklady bych mohl pokračovat. Nicméně pokud pan Stoiber nechápe, že podstatná část sudetských Němců byla skutečně Hitlerovou pátou kolonou a skutečně přispěla k rozbití Československa, pak bohužel není seznámen s historickými fakty a za pravdu se neomlouvá, pane redaktore. To je pokud jde o odpověď na vaši první inteligentní otázku.

Druhá otázka se týkala toho, zda česká vláda si zajišťuje volební kampaň svými výjezdy do jednotlivých regionů. Dovedeno ad absurdum, pak by logika vaší otázky znamenala, že v době, kdy zhruba před dvěma a půl rokem byla česká vláda na svém výjezdním zasedání v Havířově, kde mimo jiné jednala o dálnici D 47, pak s předvídavostí, právě prognostickou, si zajišťovala v Havířově svůj volební úspěch. V době, kdy česká vláda asi před půl druhým rokem byla na jiném výjezdním zasedání v Čejkovicích, kde jednala o poskytnutí podpory jihomoravským zemědělcům, kteří byli postiženi suchem, rovněž se zřejmě podle téže logiky ucházela o volební podporu těchto zemědělců. Pane redaktore, prosím, abyste vzal na vědomí, že vláda počínaje prvním dnem svého funkčního období, se uchází zcela logicky o volební podporu svými činy. Chtěl bych vás také upozornit, že právě ve východních Čechách byla tato vláda první týden po svém nástupu vystavena jisté zatěžkávací zkoušce, když musela řešit následky povodní, zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou. Pokud se budete domnívat, že jsme tyto následky řešili s ohledem na náš volební úspěch, pak pouze přispějete k mému rozšířenému názoru o hyenismu některých novinářů.

                 
Obsah vydání       31. 1. 2002
31. 1. 2002 Ministr Gross: Příslušníci zásahových jednotek čísla mít nemusejí (ale budou) Tomáš  Pecina
30. 1. 2002 Američané v Afghánistánu omylem zatkli nového šéfa policie
31. 1. 2002 "Spojenci Západu": Saúdská Arábie mučila britské občany
30. 1. 2002 USA nekonzultovaly Británii ohledně zacházení s britskými zajatci
31. 1. 2002 Zkoušky na vysokých školách v ČR a jinde Jan  Čulík
31. 1. 2002 Syndikát novinářů: Pluralita regionálního tisku je v ČR ohrožena!
31. 1. 2002 Spojení Eurotelu s Velkou Británií konečně navázáno
31. 1. 2002 Češi: nemáme rádi Němce, židy, Vietnamce, Romy, Rusy a lidi z Balkánu
31. 1. 2002 Kdy padne vysílací rada? Tomáš  Pecina
31. 1. 2002 Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami? Jan  Čulík
31. 1. 2002 Británie: za krádež mobilního telefonu nejméně 18 měsíců nepodmíněně
31. 1. 2002 Otázky a odpovědi k Bushově projevu o "stavu národa"
30. 1. 2002 Věděl "americký špionážní důstojník" předem o útocích z 11. září?
30. 1. 2002 Jak je důležité míti ombudsmana Tomáš  Pecina
30. 1. 2002 České postoje vůči Romům: Neměli jsme od Havlovy země očekávat víc?
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2002 Kdy padne vysílací rada? Tomáš  Pecina
31. 1. 2002 Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami? Jan  Čulík
31. 1. 2002 Ministr Gross: Příslušníci zásahových jednotek čísla mít nemusejí (ale budou) Tomáš  Pecina
31. 1. 2002 Syndikát novinářů: Pluralita regionálního tisku je v ČR ohrožena!   
31. 1. 2002 Otázky a odpovědi k Bushově projevu o "stavu národa"   
31. 1. 2002 Zkoušky na vysokých školách v ČR a jinde Jan  Čulík
30. 1. 2002 Američané v Afghánistánu omylem zatkli nového šéfa policie   
30. 1. 2002 České postoje vůči Romům: Neměli jsme od Havlovy země očekávat víc?   
30. 1. 2002 Slovensko: Lacnejší i kvalitnejší internet je stále v nedohladne   
30. 1. 2002 Není to opravdu chyba? Ještě jednou o Britovi, zadržovaném v táboře "X" v zálivu Guantánamo   
30. 1. 2002 Jak je důležité míti ombudsmana Tomáš  Pecina
30. 1. 2002 Věděl "americký špionážní důstojník" předem o útocích z 11. září?   
29. 1. 2002 Jak se Tony Blair podílí na tajném spiknutí zabránit globálnímu Železnému ovládnout v Británii televizi   
29. 1. 2002 RFE, CIA, Charta 77 a staré "tanky" Martin D. Brown
28. 1. 2002 Nový shromažďovací zákon: Předběžná zpráva o mezinárodní ostudě Tomáš  Pecina

Budoucnost evropské obrany RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2002 Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami? Jan  Čulík
24. 1. 2002 Petice: Nechceme Gripeny, chceme zdravé, šťastné a vzdělané děti! Jiří  Mašek
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
12. 12. 2001 Dva argumenty pro Gripen Štěpán  Kotrba
9. 10. 2001 Nesmí vzniknout válka mezi Západem a islámem   
8. 10. 2001 Pokrytí teroru Gore  Vidal