Přednovoroční zamyšlení o tom, v jakých poměrech žijeme

27. 12. 2010 / Miroslav Pořízek

Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Každý z nás v něm zanechal nějakou stopu. Někdo změnil zaměstnání, mnozí o něj bohužel přišli a nové zatím nemají, někteří se museli potýkat s vážnými osobními či pracovními problémy. Většina z nás ale zároveň jistě zažila i drobné všední radosti, které dávají našemu životu nový náboj a tolik potřebnou dávku optimismu. Nežijeme v jednoduché době a pravděpodobně bude ještě hůře.

Sociální bouře -- podruhé

27. 12. 2010 / Štěpán Steiger

K výročí 17. listopadu uveřejnil v Britských listech Milan Valach pozoruhodnou (a obsáhlou) stať "Sociální bouře". Zůstala bohužel bez odezvy -- jeden z důvodů, proč se k ní nyní vracím. Načrtla totiž nejenom obraz, byť poněkud obecný, současné situace -- jež během pouhého měsíce od publikace v této zemi ještě dále vyzrála -- nýbrž naznačila i některé odpovědi na palčivé, přetrvávající, ba zásadní problémy dneška. Chtěl bych se u obojího zastavit.

Valach přesvědčivě, výmluvně a emotivně dovozuje, že namísto toho, co jsme "v listopadu (1989)" skutečně chtěli, "Místo svobody, spravedlnosti a lidské sounáležitosti jsme dostali vlády lhářů, podvodníků a korupčníků." Jeho závěr pak je: "Abychom to zvrátili, potřebujeme obnovit vlastní sebeúctu." Už tento morální požadavek vyvolává určité pochyby o některých autorových vývodech. Ne proto, že bychom s nimi nesouhlasili -- jsou však příliš obecné, deklaratorní a přiznám se, nevím o žádné dost konkrétní cestě, jak je realizovat.

Denuncianti

26. 12. 2010 / Přemysl Janýr

Ve své polemice Mějme odvahu přemýšlet! jsem označil příspěvek Karla Dolejšího Mějme odvahu vstoupit! za denunciační vzorec. To nebylo fér. Karel Dolejší (a Britské listy vůbec) rozhodně nepatří k jeho typickým reprezentantům a stalo se jen náhodou, že mi právě on nahrál k nakousnutí fenoménu, který mi dlouho leží v žaludku. Navíc mu redakční pravidla nedovolují, aby mi to náležitě vrátil (redakční pravidla Britských listů nedovolují, aby se jejich redaktoři hádali s čtenáři a přispěvateli, ti mají v diskusi poslední slovo, pozn. JČ) a dodatečně se mu proto omlouvám. Pokud se k jeho příkladu přesto vrátím, činím tak s plným vědomím nespravedlnosti prostě proto, že je právě po ruce a že mi byl bezprostředním impulsem se nad tématem konečně zamyslet.

Sněhová stovka

27. 12. 2010 / Jiří Šejnoha

Je druhý svátek vánoční. Shrabuji a odhazuji sníh. U nás na Vysočině nic divného. Ale letošní rok je sněhu opravdu nějak nad míru. A také mrazu. Venkovní teploměr ukazuje -11°C. Nevadí mi to, mám kulicha a teplé rukavice. Copak já? Doházím ten čerstvý prašan, uvařím si čaj s rumem, posadím se k televizi a pustím si čtyřiadvacítku.

To jsem tedy vážně zvědav, kolik přes včerejší noc umrzlo v Praze bezdomovců.

Marihuana March

27. 12. 2010 / Milan Kozelka

Před aplaudujícími bezdomovci pochoduje
v kompaktním tvaru tisíc Kateřin Klasnových,
nad hlavami nesou portréty Petra Nečase.
Před šťastnými tvářemi obětí exekučních razií
pochoduje tisíc Jiřích Pospíšilů, nad hlavami
nesou portréty Romana Jocha. Před poskoky
neviditelné ruky trhu pochoduje v sevřeném
šiku tisíc Miroslav Němcových, nad hlavami
nesou portréty Saši Vondry. Před slavnostně
oblečenými zneuživateli minimálních podpor
v nezaměstnanosti pochoduje tisíc Miroslavů
Kalousků, nad hlavami nesou portréty Franty
Mrázka, cikánští chovanci dětských domovů
mávají tibetskými vlaječkami. Defilé uzavírá
tisíc Václavů Klausů, nesoucích nad hlavami
tisíc portrétů Václava Klause tisíciokého.

Slovenská RTS aneb když špína vládne

27. 12. 2010 / Štěpán Kotrba

Sloučení Slovenského rozhlasu a Slovenské televize do jednoho celku s názvem RTS je demonstrativní ukázkou, jak nemá vypadat kulturní politika evropského státu. Slovenská vládní koalice si tímto krokem vyřešila pouze jediný problém - může tak stranicky ovládnout veřejnoprávní média. Na samotné ideji vytvoření sloučené "slovenské BBC" by nebylo nic špatného, kdyby... Kdyby ji vymýšleli profesionálové, realizovali profesionálové a kdyby cílem nebyla likvidace veřejné mediální služby na Slovensku smečkou politických diletantů, ale její posílení a stabilizace do let budoucích. Ministr Daniel Krajcer (SaS) i předseda parlamentu a SaS Richard Sulík nyní vyfouknou všem ostatním tučnou kost zpod nosu - Sulík jmenuje na velmi dlouhou dobu "prozatímního" ředitele Potěmkinovy vesnice RTS a ostatní na to budou jen koukat. Jak špinaví Slováci na Dunaj. A pak už bude pozdě.

Veřejnoprávní média - média veřejné služby TÉMA BL

EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích TÉMA BL
Digitalizace sdělovacích prostředků TÉMA BL

ANALÝZA STARÁ DESET LET

Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku třetího tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby

11. 7. 2001 / Štěpán Kotrba

Preambule k analýze na webových stránkách Rady Českého rozhlasu: Rada Českého rozhlasu se již delší dobu zabývá otázkou využívání internetu ve vysílání Českého rozhlasu. Podrobně se touto otázkou zabývala již ve své Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 (oddíl 2.8. zprávy). Ve svém usnesení číslo 81 z roku 1999 deklarovala, že by uvítala zřízení samostatného ČRo 8 - internet. Ke zřízení divize Internet došlo k 1. lednu 2000. Iniciativu na tomto úseku Rada sledovala a uspokojení z jejího rozvoje se odrazilo i ve Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 (oddíl 2.9. zprávy). Jako odborný podklad k jednáním o otázce dalšího směřování ČRo v této oblasti nechala Rada vypracovat v červnu 2001 u Štěpána Kotrby materiál Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby.
Na svém 25. zasedání 11. července 2001 přijala Rada následující doporučení: " Rada doporučuje generálnímu řediteli (s odvolání na své usnesení 81/99), aby věnoval mimořádnou pozornost rozvoji Internetu v ČRo jako nedílné součásti programových záměrů Českého rozhlasu. Současně Rada doporučuje, aby materiál Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby byl zveřejněn." Zveřejněním k případné další diskusi Rada Českého rozhlasu naplňuje toto své doporučení, přijaté všemi hlasy.

Konec Unie svobody

27. 12. 2010

Ve zmatku kolem rozdrobení Drobila nějak zanikla tato zpráva ze 17.12.2010, píše Zdeněk Procházka:

V souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách v platném znění a čl. 22 odst. 11 Stanov US-DEU se ke dni 1.1.2011 ruší politická strana US-DEU se sídlem Praha, Rumunská 1, PSČ 120 00, IČ: 67777708.

Zdroj: ZDE

Vánoční a novoroční vydání Britských listů

23. 12. 2010

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi.

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA BL

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Ne hned pojednou všemu věř....

23. 12. 2010 / Mikuláš Dačický z Heslova


Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikda nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej,
drž slovo a na paměti měj,
co učiniti nemíníš, nepřipovídej.
Nelži a nechval sebe sám,
zvláště kde jsi vejborně znám,
nebo lidé rozum jmají,
po řeči blázna poznají.
Když dobré svědomí zachováš,
neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí
nežli šibalská moudrost a podvodné umění.

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, zo nam in fine coronatur bonum opus.

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Štědrý den

23. 12. 2010 / Karel Jaromír Erben

I
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

"Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

Dvacet nejčtenějších článků v Britských listech za rok 2010

25. 12. 2010

Nejčtenější články za poslední rokTÝDENMĚSÍCROKVŠE  >
1.  91646 10. 12. 2010    Anonymous: Chceme nenásilně bojovat za svobodu projevu   
2.  35379 22. 3. 2010    Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů Jan  Keller
3.  25427 11. 6. 2010    Deset důvodů, proč nezavádět školné Jan  Keller
4.  22720 14. 12. 2010    Havlovy děti Jiří  Šejnoha
5.  21608 14. 5. 2010    Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát Ivo  Šebestík
6.  19945 31. 5. 2010    Volby nedopadly špatně Jan  Keller
7.  18195 22. 3. 2010    Jaká je mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali. Štěpán  Kotrba
8.  17368 7. 10. 2010    Socialistický kapitalismus jako řemen Jan  Čulík
9.  17149 17. 4. 2010    "Češi smrdí" Fabiano  Golgo
10.  17095 2. 7. 2010    Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem Jan  Čulík
11.  16627 5. 7. 2010    Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
12.  16504 11. 6. 2010    Kurňa, pane kníže - stížnost oklamaného studenta Jan  Vnouček
13.  16462 7. 9. 2010    Střední vrstvy. Německá realita a české iluze Jan  Keller
14.  16308 20. 8. 2010    Manažerské poradenské firmy jsou podvod   
15.  16083 23. 2. 2010    Krizi jednoznačně způsobili chudí Jan  Kadubec
16.  15591 3. 6. 2010    Za všechno můžou penzisti   
17.  15194 13. 8. 2010    Americký profesor: Spojené státy zbankrotovaly   
18.  15077 23. 7. 2010    Věci veřejné, věci tajné Jan  Hradil
19.  15068 10. 9. 2010    Příčiny chování některých voličů pravice vycházejí z jejich existenčních obav Vojtěch  Merunka
20.  14951 27. 4. 2010    Rozhovor ve vlaku Jan  Čulík
TÝDENMĚSÍCROKVŠE  >

■ ■ ■

27. 12. 2010 / Petr Štengl

Zelený hrášek Bonduelle je apolitický
najdete ho v každém mrazáku
každého pořádného angažovaného básníka

Po 11. září to odnesly krájené smažené brambory
zelený hrášek je přísně apolitický
ale není mu to nic platné pro jeho původ

Smažené brambory na to tenkrát vyzrály
změnily si jméno

Britské kalkulace ze sedmdesátých let:

Británie musí být schopna usmrtit 10 milionů Rusů

27. 12. 2010

Britská vláda se v sedmdesátých letech rozhodla vybudovat jaderný systém Trident, protože odhadovala, že dokáže usmrtit až 10 milionů Rusů a způsobit bývalému Sovětskému svazu "nepřijatelné škody". Vyplývá to z tajných britských vládních dokumentů, vypracovaná v sedmdesátých letech.

Letadlo prezidenta Pobřeží slonoviny Gbagba bylo "na žádost legitimních orgánů" zadrženo ve Švýcarsku

27. 12. 2010

Letoun zvoleného prezidenta Pobřeží slonoviny Laurenta Gbagba byl údajně na žádost "legitimních orgánů" zadržen na francouzsko-švýcarském mezinárodním letišti Basel-Mulhouse nedaleko Basileje, kde stroj procházel rutinní údržbou. Paříž za legitimního prezidenta Pobřeží slonoviny považuje mezinárodně uznaného Alassana Ouattaru. V africké zemi hrozí ozbrojené nepokoje nebo i nová občanská válka (tu stávající měly volby definitivně ukončit). Gbagba už se nechal slyšet, že pokud se mu někdo postaví do cesty, poškodí to ekonomiku regionu a povede to k násilí.

Izrael se opět odmítl omluvit za útok na loď Mavi Marmara

27. 12. 2010

Izrael se ještě jednou odmítl omluvit za květnový útok na tureckou loď Mavi Marmara, při němž bylo zabito devět lidí. Ministr zahraničí Avigdor Lieberman řekl v neděli 26. prosince na shromáždění v Jeruzalémě, že je to naopak Turecko, jež by se prý mělo Izraeli omluvit za "podporu terorismu".

Historie morální katastrofy?

27. 12. 2010 / Karel Dolejší

Goldsworthy, A.: The Fall of the West. The Death of the Roman Superpower. London, Orion Books Ltd. 2010. 531 stran. ISBN 978-0-7538-2692-8.

Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.
Marcus Aurelius Antoninus Augustus

Bestseller britského vojenského historika Adriana Goldsworthyho přináší zajímavou plastickou sondu do některých dobových reálií, nicméně vcelku vyvolává značné rozpaky. V úvodu autor zaujímá uctivý odstup od prastaré klasické práce krajana Edwarda Gibbona. Jak se ale čtenář prokousává objemným svazkem, zjišťuje, že ze zmiňovaných dvou set hypotéz ohledně příčin úpadku Římské říše nebyla soustavněji vyložena ani jediná. S odkazem na problematická a neúplná data jsou hned na začátku šmahem spláchnuty všechny modely operující s dostupností zdrojů, aniž by byl některý alespoň stručně zmíněn, a podobně se přistupuje i k populační dynamice Římské říše. Dokonce i logistice je věnován jen minimální prostor - vedle stručně vyložených vojenských a administrativních dějin a velice kusého nastínění každodenního života neprivilegovaného obyvatele veřejné ubytovny se totiž Goldsworthy na prvním místě věnuje příběhům ze života elity. Na závěr se pak čtenář dopracuje zjištění, že Goldsworthy "kupodivu" stejně jako Gibbon hledá příčinu římského pádu v oblasti selhávající morálky elit. A ironie je navíc hned dvojitá: Autor vymezující se halasně vůči všem (opět nejmenovaným) spisovatelům, kteří údajně k tématu přistupují ahistoricky, v závěrečných pasážích dává volný průchod své nespokojenosti s aktuální situací v USA, kde často přednášel, a zejména v rodné Británii, kteréžto země srovnává s demoralizovaným a zanikajícím Římem.

Ruské orgány vyšetřují údajný pokus o státní převrat

25. 12. 2010

Plukovník GRU ve výslužbě Vladimir Kvačkov, náčelník štábu polovojenské organizace nazvané "Národní domobrana Minina a Požarského" ("Народное ополчение имени Минина и Пожарского"), byl ve čtvrtek 23. prosince zatčen - a list Kommersant dnes informuje o podrobnostech připravovaného obvinění. Podle zpravodajské služby FSB Kvačkov spolu se svými spolupracovníky plánoval zmocnit se zbraní několika vojenských jednotek a poté táhnout na Moskvu, kde chtěl údajně převzít moc. Obhájce zatčeného tvrdí, že obvinění jsou nepodložená.

Lichva: Stačí jen řádně vymáhat zákony

25. 12. 2010

K článku "Ministerstvo financí varuje: podpis této smlouvy vás může existenčně zničit" podotýkám, že problém možná nebude v chybějících zákonech, ale v trestuhodné nečinnosti orgánů činných v trestním řízení. Lichva je trestná podle paragrafu 218 trestního zákona ZDE, upozorňuje Jan Macháček:

"(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.‟

Ministerstvo nevaruje, ale pomáhá zákon o spotřebitelském úvěru

25. 12. 2010 / Milan Daniel

V článku "Ministerstvo financí varuje: podpis této smlouvy vás může existenčně zničit" jsem zmínil možnost důrazně upozornit každého potenciálního dlužníka na situaci, která může nastat v případě, že nebude schopen splácet spotřebitelský úvěr. Jan Čulík k článku připojil poznámku, v níž mj. zmiňuje, že dlužník by měl mít možnost smlouvu o úvěru ve lhůtě "několika týdnů" zrušit.

Takové ustanovení v zákoně o spotřebitelském úvěru, který v ČR platí od 10. 5. 2010, existuje.

Vánoční zamyšlení

25. 12. 2010 / Boris Cvek

Je pozoruhodnou vlastností pravdy, že se vlamuje do pavučiny našich představ v nečekané podobě a z nečekané strany. Dokud je pravda jenom to, co dávno víme a chápeme, na co jsme si zvykli, máme pocit, že svět je přehledný a mělký, že nemá svou neprobadatelnou hloubku porážející veškeré naše představy - hloubku, z niž jsme vyrostli jako rostliny na bažině a která nás může kdykoli smést či postavit naše představy vzhůru nohama.

Jsem pro varování tučným písmem

25. 12. 2010

Jsem pro. Sám začnu lobbovat, aby tohle varování i s jasným výčtem všeho, co zaplatíte, když podepíšete, muselo být tučným 14 bodovým písmem povinnně vytištěno v řádce nad místem pro podpis. Také jsem se stal obětí jedné firmy, když jsem svého času podepsal smlouvu o koupi jejich pitomého nádobí. Přišlo mě to na sto tisíc a hrabal jsem se z dluhů přes rok, píše čtenář V. Novák.

Nedocenění hrdinové roku 2010

24. 12. 2010

Několik jich vybral komentátor britského deníku Independent Johann Hari.

1. Prvním jmenoval Bradleyho Manninga, který zřejmě předal americké diplomatické depeše serveru Wikileaks. Když bylo Manningovi teprve osmnáct, vstoupil do americké armády. Domníval se, že bude chránit svou zemi a věc svobody. Brzo ho poslali do Iráku, kde mu bylo nařízeno, aby vyhledával a zatýkal irácké civilisty novým iráckým spojencům Ameriky, kteří je mučili elektrickými vrtačkami a dalšími nástroji.

Protiraketový systém pro Evropu: Znova falešný optimismus plánovačů Pentagonu?

24. 12. 2010 / Karel Dolejší

Těsně před Vánocemi vydala Government Accountability Office (GAO) kritickou analýzu "Obamova" projektu evropské protiraketové obrany. Studie nazvaná Missile Defense European Phased Adaptive Approach: Acquisitions Face Synchronization, Transparency, and Accountability Challenges konstatuje, že se opět jedná o projekt postavený na falešném optimismu, kde svévolně stanovené termíny v plánovacím kalendáři nahrazují reálné pořadí a tempo řešených problémů. V zásadě lze říci, že hlavní přístupy, které se staly terčem kritiky v době úřadování G. W. Bushe v souvislosti s projektem NMD, respektive GMD, zůstaly zachovány, změnil se pouze objednaný systém - a z tohoto důvodu byl z obchodu vyšachován předchozí hlavní dodavatel (takže namísto Boeingu nyní mnohem více vydělá společnost Raytheon).

Ministerstvo financí varuje: podpis této smlouvy vás může existenčně zničit!

23. 12. 2010 / Milan Daniel

Lidem v nouzi je třeba pomoci předem. Tak, aby se do ní pokud možno nedostali.

Případ paní Martiny, která upadla do dluhové pasti, vzbudil u čtenářů Britských listů vlnu solidarity. Matce tří dětí, jíž byla už odpojena elektřina a její dům byl prodáván v dražbě, se jako mávnutím kouzelného proutku změnil život a ona i její děti budou mít po týdnech trýzně Vánoce, o nichž se neodvažovali snít. Původce sbírky na její podporu Jiří Šejnoha , jehož článek solidární akci nechtěně vyvolal, se zabývá ve svém posledním článku související legislativou, která s takovou pomocí nepočítá a dlužníka, vyvedeného z pasti, do ní stáhne znovu stát, který by ho měl chránit.

O případ se začal zajímat veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, který ale k dalším krokům v této věci potřebuje občanský podnět. Na jeho základě by mohl vydat doporučení zákonodárcům k potřebné legislativní úpravě.

Ovčané

23. 12. 2010 / Václav Novotný

Přece každý politolog, marketingový ředitel vám potvrdí, jak je důležité pro existenci politické strany, aby její představitelé byli vidět na obrazovce. Musí mít možnost svoje názory publikovat, obratně reagovat na tvrzení protistrany.

Bude potom na divákovi, aby posoudil argumenty např. pana Nečase v dialogu třeba s panem Zaorálkem, pana Johna s panem Haškem, pana Kalouska s panem Mládkem. Na půdě poslanecké sněmovny není síla přimět například premiéra, aby odpověděl na konkrétní otázku.

"Tady oddělení pro bombardování negrů"

23. 12. 2010

◄ Dřívější díl komediálního pořadu Frankieho Boylea Tramadol Nights

"Haló, tady ministerstvo války, oddělení pro bombardování negrů, jak vám mohu pomoci?"

Britská televizní komerční kulturní stanice Channel Four se razantně postavila ve čtvrtek za komika Frankieho Boylea, který ve svém televizním pořadu v této stanici použil ve vtipech o válce v Afghánistánu "rasově zaměřeného" jazyka.

V úterním dílu komediálního seriálu Frankieho Boyla Tramadol Nights na Channel Four použil dne 21. 12. komik třikrát "rasově zabarvených" komentářů. Řekl toto:

"V podstatě [v Afghánistánu] vraždíme pastevce. Děsí mě ale, jak jsme jako společnost necitelní, když ve zpravodajství čteme své mrtvé jako první, protože naše životy jsou důležitější. Životy jiných lidí přece takovou cenu nemají."

Pak začal komik napodobovat televizního moderátora a četl zprávu:

Stát (se) hyenou na vlastním těle?

23. 12. 2010 / Jiří Šejnoha

V souvislosti s dárcovskou sbírkou pro paní Martinu jsme se zeptali odborníků na sociální oblast. Nedostali jsme však od nich jednoznačnou odpověď. Jde o to, zda mají či nemají úředníci sociální správy určitou volnost v posuzování situace osoby, která se ocitla v hmotné nouzi. Jedno je jisté. Darovací daň v 3. pásmu ve výši 7% nad daňově osvobozenou částku 20.000 Kč paní Martina bude muset zaplatit tak jako tak, tady ani nejede jiný vlak.

Pane premiére i s vašimi nohsledy, přeji vám to, co dopřáváte nám občanům -- "šedé většině"

23. 12. 2010 / Vladimír Hejnic

Pane premiére i s vašimi nohsledy, přeji vám to, co dopřáváte nám občanům -- "šedé většině".

Nečas ocenil, že vláda udržela stabilitu, Klaus tomu prý pomohl

"Oceňuji, že jsme se dokázali dohodnout. Oceňuji, že jsme odblokovali jednání, oceňuji, že jsme nevyslali signál o vládní nestabilitě v České republice," řekl Nečas. Důležité podle něj je, že vládní krize neohrozí ekonomickou a finanční situaci v zemi.

(České noviny.cz 21.12.2010)

Lehko se dohodnete s někým kdo si chce udržet koryto.

Jsem rukojmím lékařů, anebo pana ministra?

23. 12. 2010 / Luděk Prokop

Ze sdělovacích prostředků dostáváme informace o tom, jak lékaři požadují trojnásobek průměrného platu. Při průměrné mzdě to znamená cca 70 tisíc Kč měsíčně. Z reakcí některých občanů vyvstávají otázky kolem placení studií a podobně. Mnozí z nich nestudovali, pro mnohé je 70 tisíc příliš mnoho aby takový požadavek unesli. Navíc se nabízí argument doby totalitní. Vystudovali zadarmo, co by ještě chtěli?

VÁNOČNÍ ANALÝZA

Efektivita vysokého školství v ČR

23. 12. 2010 / Josef Ludvík

Různí vzdělanci a zvolenci se o školství vyjadřují tak, jako by to byl vyžírač státní pokladny, který společnosti nepřináší ani korunu. Pravdu mají v tom, že ani vzdělání ani moudrost se ve školách koupit nedají. Vymysleli proto, že je správné a ekonomicky potřebné tento hospodářský sektor zpoplatnit nebo dokonce utlumit.

Jak se má Santa V. Klaus

23. 12. 2010 / Jiří Šejnoha

Uprostřed nejdelší letošní noci jsem se probudil a v tu chvíli mě něco napadlo. Zcela alibisticky s Járou Cimrmanem za zády říkám, že nikdo z nás nemá autorské právo na svůj nápad, to jen vyšší prozřetelnost se rozhodla sdělit světu něco nového ústy nebo perem osoby myšlenkou napadené.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní