Poznámka zcela loajálního občana

22. 8. 2010 / Miloslav Štěrba

Veřejnoprávní Radiožurnál nabízí v nedělním dopoledni oddechově laděné informace. Po sobotním večeru (či noci) je to logické, dá se předpokládat menší soustředěnost posluchačů na obsah. K pravidelným tématům patří doporučení, kde a jak strávit druhý víkendový den. Dnes mě zaujalo pozvání na trutnovský festival uváděný jako "Open Air Music". K názvu: Co kdyby tak naše odpovědná ministerstva (kultury, školství) požadovala, aby ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích nacházely prostor k reklamě pouze akce, jejíž názvy budou uváděny v českém jazyce. Jsem malý národ. Trvání na uvedené podmínce by se mělo stát samozřejmostí, což, v jiné podobě, konají i daleko větší státní společenství (Francie).

Docela symbolické je pak, že mladá dvojice chce být sezdána na festivalové louce, a musí o své tužbě přesvědčovat samosprávný orgán, protože existují příklady odjinud ( akt sňatku už proběhl i v balonu, pod vodou aj.), u nás ve Zlíně na fotbalovém stadionu. Nemyslím si, že jde o maličkost. Vždyť tzv. ochota radních zde silně souzvučí s korupčním uplácením, které si zajisté mohou někteří dovolit.... i v tomto případě bych požadoval centrální regulaci, ačkoli mi to možná neschválíte. Fakt, že si snoubenci nechali předem vyrýt do prstýnků datum "21. srpen" je jen jinou variantou korupce. ZDE

Na festival pravidelně navštěvovaný prezidentem Havlem však v dnešním vysílání zazněla už zcela "klasická" pozvánka. Jde o festival, který v roce vzniku (1987) rozehnala "komunistická státní policie". Neváhala se otřít o komunisty i v nedělním dopoledni organizační pracovnice festivalu. Nebo je u nás pravidlem, že při referování o zásahu policie v současné době musíme uvádět , že jde o "kapitalistickou" příp. "demokratickou" policii? A jaké jiná policie asi mohla rozhánět nepovolenou akci před rokem 1989? Samozřejmě, jde už o automatismus v myšlení některých lidí, pro něž je synonymem zla komunismus, a klidně dosazují toto označení všude, kde ho lze použít, musím znovu opakovat, s korupčním úmyslem. ZDE

Zjišťují, že jsem velmi loajální občan. Zcela v duchu programového prohlášení své vlády zde nabízím k zamyšlení její hlavní téma.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.8. 2010