Chválím Romana Jocha

19. 8. 2010 / Lukáš Lhoťan

Osobně bych se rád vyjádřil k poradci premiéra Nečase Romanu Jochovi za jeho veřejnou obhajobu práv českých muslimů na svobodný náboženský život a výstavbu mešit. Přes skutečnost, že z mnoha názory pana Romana Jocha nesouhlasím, musím ocenit, že jeho postoj vůči muslimům ukazuje zásadní rozdíl oproti jiným kritikům muslimů a islamofobům.

Roman Joch se nikdy netajil tím, že jako člověk věřící v konzervativní pojetí křesťanství považuje svou víru za nadřazenou jiným vírám. Jsem osobně rád, že i přes tento znak ortodoxie je schopen rozlišit mezi ideovým protivníkem a příslušníkem společnosti.

Jeho slova, že "ČR je svobodná země a jakákoli modlitebna (i mešita), z které není hlásáno nic proti právu na život a náboženské svobodě jiných lidí, má právo na existenci." Ukazují Romana Jocha jako odpůrce snahy perzekuovat muslimské spoluobčany pouze za jejich vyznání, jak předvedla Strana práv občanů Miloše Zemana, nebo místní buňka KDU-ČSL Mladá Boleslav. Jenom by mě osobně zajímalo, nakolik se tento jeho postoj shoduje s postojem některých jeho žáku z Občanského institutu.

Osobně přeji Romanu Jochovi hodně štěstí v jeho nové funkci poradce premiéra Nečase. Jen mi je líto, že nejspíše pozná zásadní rozdíl mezi politickou teorii a její praxí a pokud bude výsledky této zkušenosti aplikovat do své politické profilace může se z mnoho jeho dnes nekritických konzervativních a pravicových obdivovatelů stát jeho nepřáteli na život a na smrt.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010