Podpora Romanu Jochovi, budoucímu poradci předsedy vlády

19. 8. 2010

Je načase se [nepřátelům společnosti], jimž umožňuje jejich projevy publikovat a manifestovat demokratický režim -- který ohrožují -- postavit a začít krok za krokem napravovat důsledky jejich zhoubného počínání.

tisková zpráva Konzervativní strany

Praha 19. srpna 2010

Konzervativní strana s uspokojením přijala zprávu, že se ředitel Občanského institutu pan Roman Joch má stát poradcem premiéra pro oblast lidských práv a zahraniční politiku. Je to -- po otevřeném vyslovení podpory III. odboji, jmenovitě pak skupině bratří Mašínů, a uznání oprávněnosti bojovat proti komunistické totalitě se zbraní v ruce -- další příslib toho, že je naše vláda rozhodnuta postavit se otevřeně proti levici a její chybné, občanským svobodám nepřátelské politice.

Roman Joch je zárukou toho, že nebude mluvit jazykem politické korektnosti, ale bude věci nazývat pravými jmény. Že nebude relativizovat pravdu, ale bude ji hájit. Nebude ustupovat levicovým pseudointelektuálům s jejich antidiskriminačními zákony, které pod záminkou ochrany všelijakých menšin diskriminují většinu. Bude hájit ideje a hodnoty, na nichž vyrostla západní civilizace a bude se proto zasazovat o posilování transatlantického spojenectví. Tak Romana Jocha již roky známe a plně s ním tato jeho přesvědčení sdílíme.

Toho si je levice vědoma a proto ta vlna hysterie a nenávisti, která se proti Romanu Jochovi vzedmula. Pokřik vychází od stejných lidí, kteří se stavěli proti umístění stanice protiraketové obrany armády USA na našem území, proti pevné vazbě s našimi spojenci, tedy od těch, kteří byli ovlivňováni ruskými agenty. Křičí různé feministické, protináboženské a antisemitské skupiny, ti, kteří zaměňují tzv. sociální jistoty s občanskými svobodami, které omezují a ohrožují. Na poplach bijí všichni, které britský historik a spisovatel Paul Johnson správně nazývá: nepřátelé společnosti.

Je načase se těmto lidem, jimž umožňuje jejich projevy publikovat a manifestovat demokratický režim -- který ohrožují -- postavit a začít krok za krokem napravovat důsledky jejich zhoubného počínání. Konzervativní strana je přesvědčena, že předseda vlády Petr Nečas neustoupí jejich tlaku a Romana Jocha do týmu svých poradců jmenuje. K tomuto skvělému výběru panu premiérovi ze srdce blahopřejeme.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010