Historik Vilém Prečan: Odcházím z vědecké rady ÚSTR

19. 8. 2010

Řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Danieli Hermanovi

19. srpna 2010

Vážený pane řediteli,

v dopise ze 14. srpna 2010, jehož přijetí jste mi včera potvrdil, jsem mimo jiné uvedl, že neodmítnu ani v budoucnu ústavu žádnou službu, budu-li o ní požádán. Zároveň jsem však podotkl, že jsem rozhodnut se s ústavem zcela rozejít, jestliže by v něm měli natrvalo zůstat lidé typu tzv. neustrčených, pro které se stal ústav jen dobrým bydlem, a přitom ho svým vystupováním rádoby lidí "víry pravé" jen diskreditují v očích zainteresované veřejnosti.

Personální rozhodnutí, jež jste provedl či inicioval za pouhé tři dny svého působení -- reinstalace lidí z gardy Pavla Žáčka, odchod Marka Junka --, výmluvně naznačují, jakým směrem se bude ÚSTR pod Vaším vedením ubírat. Jsou začátkem řetězové reakce, na jejíž konec je zbytečné čekat. Místo slibované obrody ústavu hrozí tak diktát fundamentalistické a prospěchářské menšiny podporované jejími politickými a ideovými patrony v pozadí.

Sdělují Vám proto, že rezignuji na členství ve vědecké rady ústavu; formálně jsem totiž stále ještě jejím členem, možná proto, že jste se jejím složením ještě neměl čas zabývat.

Toto sdělení dávám současně k dispozici veřejnosti.

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010