Staré dobré Rakousko?

19. 8. 2010 / František Řezáč

V návaznosti na glosu Josefa Brože o Pamětech komorníka bych si dovolil doporučit všem nostalgikům, amatérským i placeným velebitelům starého Rakouska a jeho stařičkého mocnáře dvě knihy rakouské historičky Brigitte Hamann, které jsou u nás k mání v originále i dobrém překladu: Hitlerova Vídeň a Bertha von Suttner, život pro mír. Další informace ZDE

V první knize popisuje spisovatelka atmosféru habsburské říše a Vídně konce devatenáctého a začátku dvacátého století, kdy zde po jistou dobu žil pozdější německý diktátor. V říšské radě, nacionálním tisku a z vídeňské radnice (starosta Lueger ) již tehdy zněly návody, jak zatočit s židy, včetně zřízení koncentračních táborů a fyzické likvidace. Tenkrát se to nebralo tak nějak vážně, dokonce ani se strany asimilovaných židů. Vážně to vzal později až Hitler, který tu měl ve svých mladých letech důkladnou inspiraci. Nejen k nenávisti k židům a Slovanům ale i k metodám mediální manipulace mas.

V druhé knize o pražské rodačce hraběnce Kinské, provdané Suttnerové, se kromě životopisu dovídáme z jejího deníku, novinových článků a projevů to, jaké staré Rakousko doopravdy bylo. Nacionalistické, s dominancí nacionalismu velkoněmeckého, který provokoval totéž u národů slovanských, u Maďarů a Italů. Militaristické:

O vídeňském průvodu v roce 1908 k šedesátému výročí nástupu F. J. I. k moci píše Suttnerová:

"Od Rudolfa Habsburského k Radeckému, potlačiteli italské revoluce zde byli jako národní ideály představeni především váleční hrdinové... Tento průvod mě opravdu rozzlobil. Jediný povyk: Do zbraně! Čirá slepota proti modernímu duchu. Oslava všech surovostí."

( Z dopisu A. Friedovi 9.6.1908).

Od tohoto data následovaly "preventivní" války na Balkáně, vyprovokované anexí Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem a válka Tripolská, vedená Itálií k dobytí území drženého oslabeným Tureckem. Tisk nepokrytě vyzýval k válce proti takto zaměstnané Itálii ( spojenci Rakouska v Trojspolku! ) a nestyděl se dokonce nabádat k úderu, když "nepřítele" postihlo zemětřesení.

Míroví aktivisté a Suttnerová, kteří varovali před vypuknutím světového konfliktu s možnými nedozírnými následky, byli tiskem denuncováni jako zbabělci a zrádci, placení židovským kapitálem.

Nuže, takové to bylo. I já si musel poopravit mínění, převzaté od babičky, že císař pán byl hodný a válku nechtěl a vůbec, ža to za něj bývalo lepší.

Tak to viděl prostý lid, který tenkrát, bohužel, netušil, co ho čeká. My bychom měli být poučenější.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010