ČESKÁ POLITIKA JE OBRÁCENÁ DO MINULOSTI

Roman Joch představuje fosilní strnulost

22. 8. 2010 / Boris Cvek

George Washington, kdyby žil dnes, by rozhodně nebyl trilobit jochovského typu.

Docela na mne zapůsobil rozhovor s Romanem Jochem v sobotních Lidových novinách, v němž např. tento dříve nechvalně známý homofob prohlašuje, že sexuální orientace je pro něj něco jako otázka osobní preference srovnatelná s volbou jedné značky piva před jinou. Něco takového prý nelze zakazovat a odsuzovat. To je postoj absolutně vzdálený semínovským klerofašistům.

An English version of this article is in CLICK HERE

Řekněme, že se Joch posunuje směrem k libertarianismu (v oblasti lidských práv zejména, neboť všechna práva redukuje na svobodu a majetek), i když na druhou stranu patří k mírným zastáncům Lisabonské smlouvy. Obecně se ale Joch dosti liší od svých oblíbených gentlemanů z 18. století, mezi nimiž cituje např. George Washingtona.

Zatímco totiž tito gentlemani představovali ve své době pokrokářskou sílu, nabitou osvícenstvím, novými poznatky, zednářským odporem ke klerikalismu (Washington byl zednář) a vůbec k feudální minulosti, Joch představuje fosilní strnulost na dvě století starém myšlení s ignorováním celého vývoje vědy, kultury a společnosti od Goetha (taky zednáře) po dnešek.

Netvrdím, že ve starém myšlení gentlemanů, kteří uskutečnili americkou revoluci, není mnoho zásadních podnětů, bez nichž nelze porozumět dnešku a západní kultuře vůbec, a považuji univerzalismus osvícenské civilizace 18. století za velmi inspirující.

Stejně tak nechci říci, že všechno, co přinesla poslední dvě století ve vědě, kultuře a společnosti, je stejně hodnotné.

Musíme znovu reflektovat a vyložit si např. avantgardu, Prousta, prokleté básníky, musíme přehodnotit téměř náboženskou víru ve vědu, vrátit se k otázkám základní antropologie a definice člověka, položit si otázku smyslu umění a kultury vůbec, vytvořit nový společenský konsensus a rovnováhu, ale nic z toho nejde udělat, pokud budeme vycházet z myšlení gentlemanů 18. století a zanevřeme na vzdělanost posledních dvou století.

George Washington, kdyby žil dnes, by rozhodně nebyl trilobit jochovského typu, dokonce lze předpokládat, že by byl levičák, protože ve své době na levici stál.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.8. 2010