Rychlý návrat do komunismu:

Bolševický jazyk Konzervativní strany

19. 8. 2010 / Jan Čulík

Na prohlášení Konzervativní strany, podporujícím jmenování Romana Jocha do funkce premiérova poradce pro lidská práva a zahraniční politiku, je pozoruhodné, že používá úplně stejných formulací, jakých užívalo před rokem 1989 komunistické Rudé právo:

Posuďte sami:

An English version of this article is in CLICK HERE

Konzervativní strana dnes:

 

KSČ za komunismu:

Konzervativní strana s uspokojením přijala zprávu

KSČ s uspokojením přijala zprávu (o 14. sjezdu Lidových milicí...)

Je to -- po otevřeném vyslovení podpory III. odboji,

Je to -- po otevřeném vyslovení podpory dělnické třídě na Západě v boji proti kapitalismu

naše vláda je rozhodnuta postavit se otevřeně proti levici a její chybné, občanským svobodám nepřátelské politice.

naše vláda je rozhodnuta postavit se otevřeně proti rozvracečům a jejch chybné, socialismu nepřátelské politice.

Roman Joch je zárukou

Komunistická strana Československa je zárukou socialismu a míru

bude věci nazývat pravými jmény

Komunistická strana bude věci nazývat pravými jmény

Nebude relativizovat pravdu, ale bude ji hájit

Nebude relativizovat socialismus, ale bude ho hájit

Nebude ustupovat levicovým pseudointelektuálům s jejich antidiskriminačními zákony, které pod záminkou ochrany všelijakých menšin diskriminují většinu.

Nebude ustupovat rozvracečům s jejich protilidovými požadavky, které pod záminkou ochrany lidských práv diskriminují většinu.

Bude hájit ideje a hodnoty, na nichž vyrostla západní civilizace a bude se proto zasazovat o posilování transatlantického spojenectví.

Bude hájit ideje a hodnoty socialismu a bude se proto zasazovat o posilování spojenectví se Sovětským svazem na věčné časy

proto ta vlna hysterie a nenávisti, která se proti Romanu Jochovi vzedmula

proto ta vlna hysterie a nenávisti, která se proti socialismu vzedmula

Pokřik vychází od stejných lidí, kteří se stavěli proti pevné vazbě s našimi spojenci, tedy od těch, kteří byli ovlivňováni ruskými agenty.

Pokřik vychází od stejných lidí, kteří se stavěli proti pevné vazbě s našimi spojenci, tedy od těch, kteří byli ovlivňováni agenty imperialismu

Křičí různé feministické, protináboženské a antisemitské skupiny

Křičí různí rozvraceči a nepřátelé socialismu

Na poplach bijí všichni, které britský historik a spisovatel Paul Johnson správně nazývá: nepřátelé společnosti.

Na poplach bijí všichni, které Vladimír Iljič Lenin správně nazývá: nepřátelé společnosti.

Je načase se těmto lidem postavit a začít krok za krokem napravovat důsledky jejich zhoubného počínání.

Je načase se těmto lidem postavit a začít krok za krokem napravovat důsledky jejich zhoubného počínání.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010