Jen 16 procent Číňanů dodržuje tradice mravních a duchovních rituálů

19. 8. 2010

"Jak můžeš sloužit duchům, když dosud neumíš sloužit lidem?"
Konfucius

ŠOK│ Deník čínské mládeže CYOL provedl nedávno průzkum veřejného mínění s 3622 respondenty, jak respektují dnešní Číňané tradiční rituály. Výsledky ukázaly, že jen 16,1% lidí ještě následují tradiční rituály života, 70,8% lidí respektuje pouze některé z běžně používaných protokolárních situací, 12,0% lidí sdělilo, že tradice respektuje velmi málo a 1,0% dotázaných řeklo, že nezachovává téměř žádné. Minulost se v Číně dodnes, v duchu tradic konfucianismu, považuje za zlatý věk. "Nečiň lidem to, co nechceš, aby oni činili tobě." Základem konfucianismu byla vždy idea, že lidé mají žít v harmonii jeden s druhým, se společenstvím a s přírodou. Každý člověk by měl ovládat pět dovedností : vybrané chování, ušlechtilost, dobrou vůli, píli a laskavost. Konfucius říkal: "Studuj, jako kdybys nikdy nemohl dosáhnout dokonalosti, jako kdybys měl strach, že své znalosti ztratíš." Muž by měl své kvality v pěti dovednostech využít i pro řízení státu.

Průzkum ukázal, že 85,9% lidí věří, že tradiční rituály jsou důležité i v moderní společnosti a 25,3% lidí si myslí, že jsou "velmi důležité . " Avšak z 55,1% lidí, kteří mají alespoň nějaké znalosti tradičních rituálů, jim "velmi porozumělo" pouze 7,0% . Podle respondentů nejčastěji zachovávají tradiční rituály občanské etikety tří skupiny: "starší" (88,7%) , "obyvatelé venkova" (55,1%) , "obyvatelé severu" (30,6 %) . Nejméně se o rituály starají "mladí lidé" (6,0%) , "lidé z východu" (6,5%) a "městští lidé" (14,5 %).

Průzkum ukázal, že 73,3% lidí si myslí, že kvůli "moderní rodině je stále menší a menší prostor pro použití tradičních rituálů", 67,3% dotázaných se domnívá, že se tak děje z důvodu "nedostatku příležitostí k učení tradiční etikety", 44,0% respondentů ji považuje za "příliš těžkopádnou a nevhodnou pro moderní tempo života". 54,0% lidí si myslí, že mladí lidé ignorují tradiční rituály díky "vlivu západních způsobů".

Průzkum ukázal, že pro 80,8% respondentů jsou tradiční rituály života "důležitými konotacemi čínské kultury", nicméně 61,8% lidí si myslí, že život v souladu s dědictvím tradičních rituálů odnesla "pěna současnosti" a dnešní Číňané si zvolili "moderní život". 78,2% lidí si myslí, že život v moderní společnosti s podporou tradičních rituálů pomáhá pokračovat podstatě tradiční čínské kultury, 73,6% lidí věří, že vede k harmonii mezi lidmi a 68,6% lidí si myslí, "že napomůže posílení čínského národa, národní solidarity". 62,2% lidí říká, že podpora tradičních rituálů může přispět ke zlepšení kvality "měkké moci" - koheze společnosti.

Profesor sociologie Li Hanqiu připomíná: "Etiketa je sociální akumulací, může pomoci stavět mosty mezi lidmi, ale nikdo nemůže doufat, že se lze spoléhat na uzákonění rituálu 'přes noc'. Je třeba je dlouhodobě podporovat, je třeba se spolehnout na přirozenou touhu jednotlivců po zdvořilosti a sebekázni v každodenním životě.

Kromě toho , 66,0 % lidí si myslí, že etiketa musí být od srdce, a příliš velký důraz na tradiční formy není vhodný. Dalších 30,8% lidí říká, že ačkoliv tradiční rituály mají velkou hodnotu , v praxi je obtížné je dodržovat.

podrobnosti ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.8. 2010