K programu a záměrům nové Nečasovy vlády

7. 8. 2010

Spoluobčané,

co se v této době, v těchto dnech vlastně děje, co se chystá?

Víte dobře, že volby ukázaly přeskupení původní voličské podpory stran ODS, SZ či KDU-ČSL. Protože ODS již po delší dobu ztrácela sympatie, v uvolňovaném prostoru se objevily dva zajímavé marketingové politické projekty: TOP 09 a VV. Ty pak rozhodly, kdo bude dávat dohromady vládu, již v předstihu sponzorovanou 27 mil. Kč panem velkopodnikatelem Bakalou. V samotné vládě je rovněž řada zbohatlíků, podnikatelů, bývalých lobbyistů.

Co má tato vláda v úmyslu? Prý zejména šetřit a redukovat deficity veřejných rozpočtů. Prý je to nezbytné. Budiž, předpokládejme, že tomu tak je (i když hrozby řeckým scénářem jsou demagogické a věcně nepodložené). Ale v takovém případě by bylo nutno v zájmu elementární spravedlnosti a sociální soudržnosti rozložit břemena úspor a zvýšených toků do státního rozpočtu - úměrně dosahovaným příjmům - po celém společenském spektru, na všechny skupiny a vrstvy.

Jenže nic takového se nechystá! Šetřit se má velmi pronikavě na platech státních zaměstnanců, na sociálních dávkách, zdražit se má výrazně lékařská péče, má dojít k darebáckému dodatečnému jednorázovému snížení státní podpory stavebního spoření za tento rok, státní příspěvek k tomuto spoření má dále klesnout. Škrtnout se má daňové zvýhodnění stravenek a jiných podnikových benefitů pro zaměstnance Záměr tedy míří do posledních oblastí, kde si mohl obyčejný člověk trochu přilepšit (nemíří však vůbec tam, kde se přilepšuje o statisíce a miliony!). A nakonec to nejmazanější: má se zvýšit sazba DPH, což je daň, která přímo ovlivňuje ceny základních životních potřeb, jež musí kupovat všichni. Jejich zdražení nedolehne na vysmáté tuneláře nebo příjmově vysoce nadprůměrné skupiny manažerů, politikářů a velkopodnikatelů, ale na střední a nižší příjmové kategorie občanů, na normální lidi, na nás všechny.

Žádná obnova daňové progrese u daně z příjmu (jež bývá výrazem společenské solidarity a tedy i předpokladem udržení sociálního smíru a soudržnosti společnosti) se pochopitelně nechystá ani náhodou!. Ani již Topolánkem a spol. zavedené zastropení sociálního pojištění a systému zdanění, který zvýhodňuje bohaté a dopadá na střední vrstvy a chudé, ani zavedená zdánlivě "rovná daň", se pochopitelně měnit nemají - a když, tak jen ku prospěchu bohatých.

Úsporná opatření mají tvrdě zaplatit střední a nižší příjmové skupiny, tedy naprostá většina této společnosti! Vedle toho se má privatizovat veřejné zdravotnictví, pustit soukromé podnikání a kapitálové spekulace do důchodového pojištění a vysoké školy se mají podřídit diktátu tržní poptávky po "flexibilní pracovní síle" podle potřeb komerční sféry. Má být zavedeno školné na vysokých školách, tedy vlastně majetkový census na vzdělání. Výlohy na vládní opatření, veškeré uspořené miliardy, to budou především naše peníze, jež nám vezmou - drze a bez kompenzací. Jde o hluboce nespravedlivé záměry. Jako by se oligarchické panstvo cítilo již tak jistě, že s klidem zahajuje otevřeně nenávistný třídní boj proti všem ostatním, proti celé zbylé společnosti, proti 90% obyvatel téhle země! To má určitě své politické příčiny a zahraniční předpoklady (Lisabonská smlouva), ale pokud si informace utřídíme, těžko se vyhneme závěru, že pod záminkou úspor, s výmluvou na nezbytné a nevyhnutelné reformy se chystá velký a nezodpovědný experiment, ve kterém jde panstvu o pohádkové příjmy - a ve kterém obyčejní lidé nejen nedostanou nic, ale ještě se jim vezme, ještě se sníží jejich životní úroveň, rezervy, kvalita života. Bude se to dít na náš úkor. Panstvo bude tancovat na našich hřbetech!

A co s tím tedy dělat, jak odpovědět na záměry této "panské koalice" a její vlády?

Nezbývá, nežli se spojit a čelit těmto hrozbám společně. Samozřejmě, že se nás budou snažit rozdělovat, rozeštvávat proti sobě, otupovat bulvárem a navzájem izolovat. Zavedou informační blokádu. Budou se snažit neurčitými sliby nás ukonejšit k povolnosti, pasivitě a apatii. Budou se tvářit ustaraně a vysvětlovat nám, že jde o opravdu nevyhnutelná opatření, o nazrálé, nezbytné změny a že samozřejmě jiná alternativa řešení neexistuje.

Doba, kdy se na nás začne snášet rána za ranou se velmi blíží! Je proto zapotřebí vzpomenout našich společných zkušeností z doby kolem listopadu 1989, kdy se uvolnila stavidla lidské aktivity, kreativity, spontánní iniciativy zdola a rozhodných spontánních akcí. Je nutno si vzpomenout na protiradarové občanské aktivity. Je třeba podívat se také do světa, kde miliony normálních lidí tvrdě bojují za svá práva. Bude třeba se k nim přidat. Nic jiného opravdu nezbude.

Proto vznikají různé občanské iniciativy a platformy, jež mají občany sdružit a usnadnit jim obhajobu vlastních práv a zájmů. Nemají za svůj cíl občany řídit a ovládat, nikoli zastřešovat, velet, dirigovat a vést, ale pomáhat v organizování a koordinaci účinné obrany našich práv, našich výdělků, veřejných, obecně dostupných služeb a podpor v nepříznivých sociálních situacích, práv zaměstnanců i drobných podnikatelů, důchodců i studentů a znevýhodněných skupin obyvatel, prostě všech, na jejichž úkor se má asociální program nové vlády uskutečňovat. Podpořte je, staňte se jejich aktivními členy!

Co vám mohou nabídnout? Vesměs vedle odborných analýz a podkladů pro správné hodnocení jednotlivých vládních kroků hlavně praktickou bezplatnou podporu v těchto směrech:

  • organizační poradenství - tedy jak vést protestní akce, čeho se vyvarovat, jak vyjednávat, jaké zásady je nutno dodržet v případě veřejných shromáždění, petičních akcí, ale i stávek a okupačních akcí, jak zakládat formální i neformální občanské struktury,
  • propojování jednotlivých protestních skupin občanů i akcí navzájem tak, aby o sobě jejich účastníci věděli a byli schopni se v případě potřeby koordinovat,
  • zajišťování vzájemného spojení a pořádání pracovních setkání účastníků různých občanských aktivit tak, aby se poznali a byli schopni pružně spolupracovat,
  • šíření pravdivých informací o dopadech vládních opatření i o protestních akcích, jejich cílech a výsledcích, jež budou oficiální média opět dozajista zatajovat nebo desinterpretovat.

Toto je naše nabídka. Naši iniciativu před rokem a půl ustavilo několik desítek osob nejrůznějších profesí, různého věku, různých politických orientací a životních zkušeností. Řada z nás má již z minulosti zkušenosti z různých akcí občanské společnosti i z nejrůznějších neziskových aktivit občanských sdružení a podobných struktur. Tito lidé nyní mohou předávat v pravý čas a na správném místě své zkušenosti a dovednosti dál, tak, aby byla naděje na úspěch protestních akcí co největší.

Naší odměnou bude váš úspěch, naším oceněním bude vaše důvěra! Vaše vítězství je naší společnou nadějí!

Připojte se k nám!

Štěpán Steiger, steiger2001@centrum.cz
Lukáš Neterda, lukas.neterda@seznam.cz
Petr Kužvart, petr.kuzvart@ecn.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.8. 2010