Nadešel čas opustit pojem "globální oteplování"?

6. 8. 2010

Tuto neděli podle některých zdrojů uplyne 35 let od prvního oficiálního použití výrazu "globální oteplování". To je dobrá příležitost zhodnotit, zda tento pojem dosud slouží svému účelu.

Některé dřívější studie, jedna dokonce z počátku 60. let, užívaly termínu "trend globálního oteplování". Pojem "globální oteplování" je dodnes takřka univerzálně užíván v USA, zatímco v Británii je obvyklejší adekvátnější výraz "změna klimatu". Oba pojmy označují týž jev, ale kritici často tvrdí, že "změna klimatu" údajně zakrývá skutečnost, že k oteplování prý vlastně nedochází. Ve skutečnosti není "změna klimatu" pozdější náhradou za "globální oteplování", ale jde naopak o pojem historicky starší.

Někteří účastníci debaty preferují ještě jiné výrazy. James Lovelock hovoří o "globálním ohřívání" (global heating), kdežto George Monbiot považuje za vhodnější vyjádřit urgentnost problému výrazem "klimatický kolaps" (climate breakdown).

Na druhé straně barikády se ovšem hovoří o "klimatickém podvodu" (climate con), "klimatické mystifikaci" (climate hoax), "klimatickém alarmismu" nebo "klimatismu".

Svět bude vždycky plný pedantů, kteří budou říkat, že není správné hovořit ani o "změně klimatu", protože klima se měnilo vždy, a předstírat, že nevědí, že je zde řeč o antropogenní změně. Nebylo by ale vhodné kvůli nim znovu měnit terminologii, protože to by jen podpořilo přívržence teorií spiknutí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.8. 2010