Zaorálek: Schwarzenberg ničí dědictví Masarykovy republiky

6. 8. 2010 / Lubomír Zaorálek

Ohlášené rušení 25 ambasád ČR, s kterým přichází nový ministr zahraniční Karel Schwarzenberg, hrozí demontáží sto let budovaného nástroje zahraniční politiky. Vznik řady zastupitelských úřadů, které jsou na seznamu ke zrušení, sahá do dvacátých let 20. století. Byly zřizovány jako nástroj obchodní politiky nově utvářeného průmyslového a exportně orientovaného státu. V čase hospodářské krize by jejich uplatnění mělo nalézt nový význam jako prostředek k ekonomické diplomacii a pomoci českému exportu. Jsem přesvědčen, že úřady by nyní měly vytvářet lepší podmínky pro české podnikatele, rozvíjet služby v zahraničí, posilovat možnosti českého exportu. Ministr zahraničí ale k tomuto pouze vydá strohé vyjádření "bez peněz do hospody nelez, bez peněz neměj velvyslanectví".

Ministr zahraničí možná krátkodobě ušetří 150 milionů v tomto roce, což jsou náklady asi na 250 metrů dálnice.

Rušením ambasád ale ztratí naše země mnohem více - především nástroj, který nám mohl ve složité ekonomické době mnohonásobně více peněz přinášet. A samozřejmě tím znevážíme a postavíme proti sobě představitele zemí, kterým tímto rušením českých zastoupení dáme najevo, že jsou pro nás nedůležití.

V poslední době probíhá například ekonomický a diplomatický boj o Afriku. Číňané ji obsazují, Američané se do ní snaží pronikat, Evropa ji má jakou svou prioritu. My ale vyklízíme pozice, které byly vytvářeny již od časů Tomáše Bati. Disponujeme vynikajícími obchodní vztahy v Kuala Lumpur v Malajsii. Odešli jsme nedávno ze Singapuru, odejdeme tedy i z Malajsie? Opustíme mnohaletou obchodní tradici v Santiago de Chile a řadě dalších zemí Jižní Ameriky? Zvláštní bezpečnostní význam měly zastupitelské úřady v Jemenu, Pákistánu a Severní Koreji. Souvisely s naší rolí v NATO, bezpečnostními zájmy a naším podílem na boji s terorismem. Toto vše házíme za hlavu a vyměňujeme za pár neefektivně ušetřených milionů.

Obávám se, že rušení ambasád není podloženo žádnou analýzou, žádnou koncepcí. Proto se pana ministra zahraničí ptám, zda existuje nějaká koncepce a dohoda s ministerstvem průmyslu a obchodu? Uvážil někdo, jak se tímto masivním uzavíráním sníží zahraničně-politická váha České republiky?

Žádám proto, aby ministr Schwarzenberg předložil své záměry příslušným výborům Poslanecké sněmovny a vyzývám vládu nejen k rozpočtové odpovědnosti, ale i odpovědnosti vůči vnímání České republiky v zahraničí a vůči dlouhodobě vytvářeným vazbám, strukturám a kontaktům, jejichž rušení pro nás bude znamenat trvalou a neodčinitelnou ztrátu.

Autor je místopředsedou Parlamentu a stínovým ministrem zahraničí za ČSSD

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.8. 2010