Novináři, poskytujte nezávislé a objektivní informace. I o nás.

4. 8. 2010 / Jana Bobošíková

otevřený dopis volebního lídra strany Suverenita médiím

Nestěžuji si na kritický pohled médií. Přízeň rozhodně není tím, čím by média měla ve vztahu k politikům vynikat. Neplnila by tak svou roli v demokratické společnosti, která předpokládá kritický pohled na vše, co s politikou souvisí. Jednoduše proto, že zákazníci, kteří poptávají mediální služby -- tedy čtenáři, posluchači i diváci -- jsou zároveň voliči a plátci daní, z jejichž peněz politici a politické strany žijí.

A nikdo jiný, než média, nemůže plnohodnotně plnit kontrolní funkci a zajistit občanům možnost ohlídat, jak s jejich penězi politické subjekty nakládají, co jim nabízejí, co slibují, plní či neplní, čím argumentují. Bez svobodných a kritických médií nemůže demokracie existovat.

Jsem ale také přesvědčena, že aby média mohla v této své roli obstát, musí především informovat. Nejsou-li schopna poskytovat nezávislé a objektivní informace, stávají se pro demokracii naopak přítěží. Pak totiž omezují právo občanů na samostatný politický úsudek a stávají se namísto strážců demokratických pořádků jen převodovou pákou mezi lobbyistickými skupinami a politickou mocí.

Až do parlamentních voleb v letošním roce fungovala Suverenita -- blok Jany Bobošíkové bez nároku na stálý (rozuměj každoroční) příspěvek na činnost strany. Na ten mají nárok až ty strany, které zastupují významnou část voličů a dosáhnou 3% hranice volební úspěšnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle příslušných právních norem pak dostávají ročně 6 miliónů korun. S každou další desetinou procenta hlasů se tato částka zvyšuje o 200 000,- Kč až na maximálních 10 miliónů Kč -- poté již příspěvek zůstává konstantní. Z toho je podle mého soudu nade vší pochybnost patrné, že za takovou sumu, kterou daňoví poplatníci do činnosti politického subjektu investují, mají nezadatelné právo vědět co, kdy, kdo, jak a proč s jejich penězi dělá. Pokud však v tomto ohledu selžou média a nadále o takové politické straně neinformují, jen v lidech posilují dojem, že politika nebyla, není a nebude jejich věcí. Nevylučuji, že takové informační vakuum může někomu vyhovovat -- proč nevyinkasovat veřejné peníze a o víc se nestarat? Mně to rozhodně nevyhovuje -- jsem totiž neustále přesvědčena, že politika má sloužit lidem a nikoliv naopak.

Suverenita tento pomyslný práh "politické dospělosti" svými 3, 67% hlasů překročila právě v letošních květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Což se nepovedlo například - do té doby parlamentní - Straně zelených, která skončila s 2,44% hlasů, ani Straně svobodných občanů, která získala 0,7%. Přesto média velmi často informují, co dělá a plánuje Strana zelených, jaké staví kandidáty do senátních a komunálních voleb, kde a s kým uvažuje o koalicích atd. atd.. Alespoň základní informace média poskytují i o Straně svobodných občanů. Suverenita jako by i nadále pro novináře neexistovala, přesto, že staví své kandidáty v drtivé většině senátních obvodů i v řadě velkých měst.

Vážení bývalí kolegové, nežádám vás o přízeň. Žádám vás pouze, abyste plnili svou nezastupitelnou roli a respektovali volební výsledek Suverenity a vše, co s ním souvisí, včetně práva voličů a daňových poplatníků na informace.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 4.8. 2010