ODS se propadá do extremismu:

Roman Joch Nečasovým poradcem

7. 8. 2010 / Boris Cvek

Nedovedu si představit v rámci EU či USA, že by Roman Joch mohl být politikem za nějakou stranu a zároveň by ji svými názory zcela nezdiskreditoval u většiny voličů.

V bytostném zájmu premiéra Nečase a celé vlády by mělo být distancovat se od jakéhokoli pravicového extremismu a tmářství, které jim budou podsouvány ze strany levice i bez ohledu na Jocha.

V Britských listech Karel Dolejší dříve upozornil na to, jak pronikají ultrakonzervativní katolíci fašistického ražení, jako M. Semín nebo R. Malý, do veřejného diskurzu v Česku. Velmi jsem se divil, že tato jména slyším někde mimo bývalé vášnivé diskuze na ChristNetu, a považoval jsem Dolejšího aktivitu za zbytečné vyvolávání umrlců z hrobu. Stačí přece docela to, že živoří na okraji římskokatolické církve, jež s nimi má sama problémy a považuje je za nebezpečné extremisty. Bývalý český primas Vlk řešil Semína a spol. dokonce s americkým velvyslancem:

"Jak kardinál Vlk uvedl, lidé z Kněžského bratrstva sv. Pia X. se spojují s "nejrůznějšími druhy politických extremismů, ať už je to nacionalismus, antisemitismus, a dokonce i neonacismus, jak to dokládají i jejich různé webové stránky". Hnutí podle kardinálova konstatování úzce spolupracuje s americkými fundamentalisty a lefebvristy, kteří k nám jezdí "školit" své české kolegy, důkazem jsou např. dlouho připravované přednášky dvou antisemitů: vydavatele amerického katolického časopisu Culture Wars E. M. Jonese a profesora historie na St. John's University v New Yorku J. C. Raoa. (Podle zprávy deníku Metro z 25. 9. přednášky oficiálně organizoval Český svaz vědeckotechnických společností ve svém sídle na Novotného lávce vedle Karlova mostu a uskutečnily se 9. 9. Podle Britských listů pozvánka visela na několika neonacistických webech.)

Na obdobné téma jako s izraelským velvyslancem probíhal i rozhovor s vrchním pražským a zemským rabínem v ČR K. Sidonem, který kardinálovi poděkoval za to, že "antisemitismus není řečí katolické církve", a ujistil ho, že čeští Židé budou dobře rozlišovat hlas těchto extremistických skupin a oficiální hlas katolické církve. Rabín Sidon projevil zájem také o informace o církevním extremismu a o fenoménu lefebvrismu.

S kardinálem Vlkem hovořil v tyto dny také velvyslanec Spojených států amerických W. J. Cabaniss. Vlk ho informoval o spojení některých našich církevních skupin s politickým extremismem, nacionalismem, antisemitismem, islamismem a neonacismem. Zvláště ho upozornil na napojení těchto skupin na americké fundamentalisty a lefebvristy, které jejich kolegové u nás zvou na přednášky. Podle kardinálova názoru Američané "školí" naše extremistické skupiny a vnášejí k nám patrně protiamerického ducha, jak naznačuje téma dvou připravovaných přednášek výše zmíněných Američanů. Předložil mu také některé antiamerické projevy na webových stránkách, kde lefebvristé a jim podobní publikují. Tyto skupiny čerpají údajně z amerických zdrojů nejen ideové inspirace, ale - zdá se - i finanční podporu."

pozn. ŠOK: Bylo to poté, co Britské listy upozornily na skandální aktivitu Institutu sv. Jozefa, který organizoval návštěvu a přednáškové turné několika americkým katolickým neonacistům...

A když se řekne Semín nebo Malý, hned se mi vybaví i poněkud civilnější Roman Joch z podivné organizace zvané Občanský Institut (kam po jistou dobu patři i Semín), který do médií proniká už delší dobu o poznání častěji a vždy budí rozruch svými homofobními, rasistickými, militaristickými a jinými názory jako z dob kolonialismu. Nedovedu si představit v rámci EU či USA, že by Joch mohl být politikem za nějakou stranu a zároveň by ji svými názory zcela nezdiskreditoval u většiny voličů.

A nejde jen o jeho ideologická východiska, jde i o to, že je formuluje vždy tak ostře, že znemožňuje jakýkoli konsensus se standardní konzervativní pozicí (ztělesněnou např. britskou Konzervativní stranou nebo německou koalicí CDU-CSU), o pozicích liberálních a socialistických ani nemluvě.

Jak jsem byl tedy překvapen, když jsem před chvílí dostal mail s odkazem na Deník Referendum, podle nějž Roman Joch bude poradcem premiéra Nečase, a to dokonce pro lidská práva!

Dovedu si představit jediného českého politika ze všech současných i minulých politiků po roce 1989, který by tohle dokázal udělat, a myslím tím Miroslava Sládka.

V bytostném zájmu premiéra Nečase a celé vlády by přitom mělo být distancovat se od jakéhokoli pravicového extremismu a tmářství, které jim budou podsouvány ze strany levice i bez ohledu na Jocha.

Navíc moderní pravice by měla mít o problematiku lidských práv aktivní zájem a nikoli ji chtít ubíjet arogantním myšlením z dob kolonialismu. Proto jsem i cenil od náhle téměř ultrapravicového Kalouska jeho slova o tom, že levicově orientovaná Anna Šabatová je nejlepší kandidátkou na ombudsmana pro TOP 09, protože je to statečná žena a o dané problematice mnoho ví, byť její názory nepadají do stejné části politického spektra jako názory TOP 09.

Bohužel právě ODS i při volbě ombudsmana zaujala jakési absurdní, úzkoprsé stanovisko a stála proti Šabatové, což nyní podle všeho chce vnutit i vládní většině.

Stejně tak pitomá glorifikace Mašínů (když jsem psal, že jsem na jejich straně, nemyslel jsem tím, že je třeba je hned fanaticky oslavovat ústy předsedy Senátu a předsedy vlády - v zásadě zde sdílím názor V. Klause mladšího) dává podnět si myslet, že ODS se odtrhla od svých liberálních kořenů a blouzní v jakémsi deliriu na pokraji agresivní nesnášenlivosti.

Mirek Topolánek s jeho žoviálním rozhovorem pro gay časopis LUI se v takovém světle jeví jako téměř levicový liberál. Kdysi, v roce 2002 při volbě předsedy ODS, jsem byl proti kandidátu Nečasovi právě proto, že jsem se bál, že ODS posune ke konzervativnímu katolicismu, ale pak jsem uvěřil, že taková karta je v rámci ODS vyloučena (vždyť ji nehráli ani lidovci, kteří se sebevražedně identifikovali jen s několika moralistickými poučkami). Dnes začínám mít obavy, že v ODS začíná bujet myšlení ještě horší, totiž falangistické, což ve mně vyvolává upřímný úděs. Brzy se v zákulisí této strany objeví třeba i Semín a Malý, neonacismus a antisemitismus. TOP 09 se tak stane jedinou opravdu pravicovou a zároveň moderní politickou stranou ve Sněmovně. Stále však nechápu, proč se ODS snaží být stranou pro bývalé voliče Miroslava Sládka a chce pustit z ruky svůj liberálně a středově zaměřený elektorát (včetně mne).

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.8. 2010