O kormidle admirála Karla, státnictví mafií a compradores, smyslu české státnosti a podobných pošetilostech

6. 8. 2010 / Karel Dolejší

Symbolem zdánlivě chaotického povolebního vývoje v České republice je kormidlo admirála Karla z předvolebního videoklipu. Kormidelní kolo neupomíná zdaleka jen na předsedu Maa, jenž byl nazýván velkým kormidelníkem; kolo je vlastně symbol prastarý, snad již neolitický, jenž má spoustu variant. Pokud jde o výklady, patrně jeden z nejstarších a současně nejhlubších podal Lao-C'; v jedenácté kapitole knihy O Tau a ctnosti, jež nese název Prázdnota dává smysl, hovoří o kolu z třiceti loukotí, jehož účelnost závisí na prázdném otvoru vprostřed, kolem nějž se vše otáčí - "Proto užitek spočívá v tom, co tu je / a smysl v tom, co tu není" (překlad Václava Cílka). Symbol kola zobrazuje vlastně princip v pohybu - podobně jako symbol svastiky, jejíž výklad v tomto duchu razil René Guénon. V obou případech to, na čem skutečně záleží, lze snadno přehlédnout.

Ministr vnitra plánuje propustit policisty a vytvořit větší trh pro soukromé bezpečnostní agentury jako ta, jejíž majitel je současně majitelem ministrovy strany. Ministr práce chce zaměstnance postihovat za to, že odcházejí od nesnesitelného zaměstnavatele. Ministr životního prostředí hodlá ministerstvo přizpůsobit potřebám průmyslu. Ministr školství chce zavést školné v souladu s dlouho prosazovanými požadavky příslušných soukromých subjektů, které na něm vydělají. Ministrem obrany se stal proponent naprosté závislosti této země na USA a s tím souvisejících zbrojnách obchodů. Do pozice poradce premiéra pro lidská práva nastoupí popírač jejich existence (viz též ZDE), hlásná trouba izraelské ultrapravice vyzývající k masakrování Palestinců. Na post ombudsmana bude pravděpodobně dosazena kandidátka, která nevidí v existenci úřadu žádný smysl. A tak by se dalo dlouho pokračovat... Kolik má tohle kolo vlastně loukotí? A skutečně na nich tolik záleží?

***

Tato vláda ztělesňuje princip privatizace politiky. Privatizace ve prospěch hospodářských zájmů tuzemských, zahraničněpolitických a vojenských zájmů transatlantických. Chová se plně v souladu se svou podstatou - na jejím zdánlivě neuvěřitelném a bezostyšném počínání není nic k divení. Mafiánům a compradores nemá smysl vyčítat, že se nechovají jako státníci. Od toho na světě přece nejsou.

***

Tento stát je v posledních letech v Evropě postupně marginalizován. Aktuální integrační tendence na kontinentě a dlouhodobé ekonomické projekty ho obcházejí. V dobách hojnosti si nevybudoval dostatečně silnou pozici na to, aby dobře obstál v dobách zlých. Nemá smysl hrozit se toho, že by se Česká republika mohla stát východňárskou periferií. Stáváme se takovou periferií. Součástí balení je demontáž institucí sociálního státu, nárůst sociálních rozdílů, vznik úzké, sociálně neprostupné vládnoucí elity spravující stát ve prospěch vlastní kapsy a zájmů zahraničních sponzorů; součástí balení je oslabování demokracie. (Nevidím žádnou záruku, že USA na demokracii v ČR záleží více než třeba na demokracii v Hondurasu. Nepochybuji však vůbec o tom, že by o české demokracii hovořily velice nahlas, kdybychom se stali součástí ruské sféry vlivu.)

***

Tento stát se v současné podobě nehodí už ani k tomu, aby ho soused připojil jako sedmnáctou spolkovou republiku a přidělal si zbytečné politické starosti.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 6.8. 2010