6. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2009

Stratfor: Šest pilířů ruské moci

"Z dlouhodobého hlediska je centralizovaný systém vysoce neefektivní a nebere v úvahu základní ekonomické činitele v podobě nabídky a poptávky - nehledě k tomu, jak ničí průměrného dělníka. Ale pro zemi tak velkou jako Rusko bylo (a zůstává) otázkou, zda západní vývoj tažený financemi je vzhledem k nedostatku levných možností přepravy a obrovským vzdálenostem vůbec uskutečnitelný. Vývoj tažený ždímáním pracovní síly byl pravděpodobně tím nejlepším, v co mohlo Rusko doufat - a platí to až dodnes."

KD│Rusko vedené Vladimirem Putinem obnovilo hodně ze ztracené síly sovětské éry. To zvýšilo možnost - a dokonce i pravděpodobnost - že se země znova stane schopným protivníkem západního světa. Ale nyní je Rusko znova na vrcholu série masivních devalvací, která může zničit velkou část jeho finančního systému. Kvůli krachující měně, mizení zahraničního kapitálu, výrazně sníženým výnosům z energetiky a mizejícím devizovým rezervám si Západ myslí, že je tato země opět na pokraji kolapsu. V důsledku toho roste samolibost mnoha západních zemí, které zpochybňují její schopnost vojensky operovat v zahraničí.

Jenže tady jde o Rusko - a to se málokdy řídí cizími směrnicemi.

Stav ruského státu

Rusko v minulých šesti měsících čelilo spoustě hospodářských problémů. Přímé zahraniční investice, které v roce 2007 dosáhly rekordních 28 miliard, se údajně seschly na pouhých pár miliard. Dvě ruské burzy, Ruský obchodní systém (RTS) a Moskevská mezibankovní měnová burza (MICEX), oproti svému vrcholu v květnu 2008 spadly o 78 a 67 procent. A v obavě z finančního kolapsu Rusové vybrali z bank 290 miliard dolarů.

Jednu z největších finančních bolestí Moskvy představuje postupný pokles kursu rublu, který oproti srpnu 2008 ztratil třetinu své hodnoty. Kreml zatím na obranu své měny vynaložil 200 miliard dolarů, což je vzhledem k tomu, že kurs stejně klesl o 35 procent, opravdu překvapující číslo. Ruská vláda od srpna dovolila řadu minidevalvací; pokles rublu zatlačil měnu na nejnižší úroveň od jejího pádu v roce 1998.

Kreml má teď tři možnosti. Zaprvé může pokračovat v obraně rublu a cpát další peníze do toho, co se zdá být černou dírou. Realisticky vzato, tohle může trvat pouze nějakých šest měsíců, protože celkové ruské rezervy kvůli různým protikrizovým opatřením klesly ze 750 miliard v srpnu 2008 na současných méně než 400. Tento limit by také omezil veškerá opatření proti recesi na samotnou podporu měny. V zásadě to znamená, že tato volba spočívá na naději, podle které globální recese skončí dříve, než dojdou peníze.

Zadruhé může upustit od intervencí ve prospěch rublu a nechat měnu zkrachovat. To Moskvu a její průmysl (energetický a kovozpracovatelský) tolik nepoškodí, protože Kreml, jeho instituce a největší ruské společnosti uložily své rezervy v dolarech a eurech. Menší firmy a obyčejní lidé by však přišli o všechno, stejně jako při pádu rublu v srpnu 1998. Může to znít krutě, ale Kreml - během imperiální, sovětské i současné éry - opakovaně prokázal, že je ochoten přežití ruského státu nadřadit blahobytu a přežití lidí.

Třetí možnost vede v zásadě ke stejným výsledkům jako druhá. Zahrnuje úplné oddělení měny od mezinárodního obchodu a její využití pouze pro domácí obchody. Avšak přechod k uzavřenému systému by učinil rubl v zahraničí absolutně nepoužitelným, a patrně by to přineslo i nepoužitelnost v Rusku samém - černý trh a malé firmy by byly nuceny následovat příklad vlády a přejít na euro, nebo pravděpodobněji na dolar. (Rusové mají sklon věřit více dolaru než euru.)

Podle pověstí převládajících v Moskvě to vypadá, že se Kreml rozhodne pro kombinaci prvního a druhého postupu, takže povolí sérii malých devalvací a bude dál částečně bránit měnu tak, aby zabránil kolapsu ve stylu roku 1998. Tento smíšený postup by odrážel politikaření ve vládě.

Nedostatek vládních obav ze zmizení rublu, který je symbolem ruské síly, je ze všeho nejzajímavější. Místo toho, jak zachránit ruskou finanční sílu, se nyní debatuje o tom, jak nechat měnu padnout. V myšlení lidí z Kremlu se pád toho, co bylo deset let symbolem ruské síly, považuje za danost, stejně jako předtím konec ekonomického růstu.

Washington pokládá ruské přijetí ekonomického selhání za formu kapitulace. Není těžké zjistit proč. U většiny států - ať už jsou silné nebo ne - by hluboká recese spojená s kolapsem měny indikovala zánik schopnosti vysílat vojska do zahraničí (ability to project power), nebo i naprostý konec. Podobné hospodářské kolapsy v letech 1992 a 1998 otevřely období, v nichž moc Ruska takřka vymizela, což Američanům dovolilo kontrolovat jeho sféru vlivu. Poté Rusko využilo své ekonomické síly k oživování sféry vlivu, ale tomu je nyní konec - a Američané se domnívají, že zničení této síly by vedlo k novému období ruské slabosti.

Geografie a vývoj

Jenže než budeme moci skutečně pochopit kořeny ruské moci, musíme prozkoumat ruskou ekonomiku a její roli. Z této perspektivy je posledních několik let téměř jistě odchylkou - a nemluvíme jen o postsovětském kolapsu.

Ekonomiky všch států do velké míry odrážejí jejich geografii. Ve Spojených státech hraje centrální roli přítomnost velkých, vzájemně propojených říčních systémů v centrální třetině země. Proto cena dopravy byla takřka nulová a vzácný kapitál mohl být věnován na jiné záležitosti. Výsledkem bylo silné a konkurenceschopné hospodářství.

Ruská geografie je zcela opačná. Řeky jsou většinou nepropojené a tečou neobydleným územím; jediná řeka v centru, Volha, neteče do oceánu, ale do vnitrozemského Kaspického moře. Rusko má také velmi málo použitelných přístavů. Takže zatímco Spojeným státům nadělila geografie perfektní transportní systém zdarma, Rusko muselo každou kopějku využít k tomu, aby zemi propojilo drahými cestami, železnicí a sítí kanálů.

Jedním z mnoha vedlejších efektů této geografie je, že USA měly volný kapitál použitelný k financování na poměrně demokratickém základě, zatímco chronický deficit v Rusku si vynutil koncentraci kapitálových zdrojů do několika málo rukou - moskevských rukou. Takže zatímco se USA staly výstavní skříní volného trhu, v Rusku vždy převládal sklon k centrálnímu plánování.

Ruská industrializace a militarizace začala v zásadě ve 30. letech za Josefa Stalina. Všechen průmysl a služby byly znárodněny a vedení dostalo předem určené kvóty pro výstupy.

Patrně nejvýznamnějším rozdílem mezi vývojem na Západě a v Rusku bylo odlišné použití financí. Na začátku Stalinova masivního ekonomického podniku byly zahraniční půjčky nedostupné, jak proto, že nový režim odmítl převzít mezinárodní dluhy, tak proto, že průmyslové země čelily nástupu vlastní ekonomické krize (Velké deprese).

Když byly půjčky a dluhopisy nepoužitelné, Stalin se obrátil k jinému centrálně kontrolovatelnému zdroji, kterým "zafinancoval" rozvoj Ruska: k práci. Odbory byly změněny v mechanismy sloužící k zachycování veškeré dostupné práce a ke zvyšování její produktivity. Rusko v zásadě nahradilo kapitál prací, a nepřekvapí, že Stalin - tak jako všichni ruštín vládci před ním - přimáčkl obyvatelstvo k zemi. Stalin to nazýval "revolucí shora". (Stratfor tu "decentně" mlčí o ještě jiné pracovní instituci, která umožňovala populaci nejen přimáčknout k zemi, ale dokonce ji rovnou "zamáčknout do země", totiž o systému politického teroru sloužícího k naplnění koncentračních/pracovních táborů. O ekonomické stránce fungování Gulagu přitom ještě v sovětských dobách podrobně pojednal Alexandr Solženicyn - KD.)

Z dlouhodobého hlediska je centralizovaný systém vysoce neefektivní a nebere v úvahu základní ekonomické činitele v podobě nabídky a poptávky - nehledě k tomu, jak ničí průměrného dělníka. Ale pro zemi tak velkou jako Rusko bylo (a zůstává) otázkou, zda západní vývoj tažený financemi je vzhledem k nedostatku levných možností přepravy a obrovským vzdálenostem vůbec uskutečnitelný. Vývoj tažený ždímáním pracovní síly byl pravděpodobně tím nejlepším, v co mohlo Rusko doufat - a platí to až dodnes.

V ostrém kontrastu s minulostí byl rozvoj Ruska v posledních pěti letech založen na penězích. Banky nezávisely na vládních financích - ty tvořily velké devizové rezervy - ale na zahraničních půjčkách a úpisech. Ruské banky tyto peníze nabídly firmám. Ruský energetický sektor znovu kontrolovaný vládou vytvořil v ekonomice zvláštní segment, jen zřídka propojený s dalšími částmi ekonomiky. Takže když globální recese způsobila zmizení zahraničních úvěrů, jádro vládních orgánů a energetický sektor zůstaly z velké části nezasaženy, i když se zbytek ekonomiky neslavně zřítil k zemi.

Od nástupu Putina se Kreml snažil budovat obraz silného, stabilního a finančně potentního Ruska. Vize síly byla po celé roky úhelným kamenem vize ruské sebedůvěry. Ve skutečnosti byl však ruský úspěch následkem vysokých cen ropy a plynu, které země nemůže příliš ovlivňovat, nikoli výsledkem restrukturování ruského systému. Proto je přiznání, že císař je nahý, spíše ranou pro ruské ego než signálem fundamentální změny.

Realita ruské moci

Zatímco Rusko možná ztrácí finanční bezpečnost a kapacitu, globální recese příliš neovlivnila realitu ruské moci. Rusko nikdy nezáviselo na cizích penězích, ani nepoužívalo ekonomickou stabilitu jako základnu politické moci nebo sociální stability. Místo toho spoléhá na mnoho jiných nástrojů. Některé z následujících šesti pilířů ruské moci jsou silnější a vhodnější než kdykoliv předtím:

1. Geografie: Narozdíl od svého politického rivala USA Rusko bezprostředně hraničí s většinou regionů, kam hodlá expandovat, a dělí ho od nich jen málo geografických bariér. Ukrajina, Bělorusko a Pobaltí se těší nulové geografické izolaci. Střední Asii chrání vzdálenost, ale nikoliv hory a řeky. Kavkaz tvoří určitý retardér, ale proruské enklávy v Gruzii poskytují Kremlu pevnou pozici na jižní straně pohoří. I kdyby americké jednotky nebyly vázány v Iráku a Afghánistánu, Spojené státy by při snaze zabránit ruským akcím v takzvaném "blízkém zahraničí" čelily potenciálně nepřekonatelným překážkám. Rusko tam může svůj vliv uplatňovat velmi levně, zatímco byť jen symbolická odpověď Spojených států vyjde velmi draho.

2. Politika: Není žádným tajemstvím, že Kreml doma vládne železnou pěstí. Existuje jen málo domácích sil, jež by vláda nemohla kontrolovat nebo vyvažovat. Kreml chápe revoluci z roku 1917 a minulé kolapsy, zejména ten z roku 1991, a disponuje kontrolními mechanismy, které brání opakování. Politická síla není založena finančním ani ekonomickém základě, ale na práci bezpečnostních služeb. Ruští sousedé, zejména Evropa, nemohou počítat s podobnou silou, protože jejich politické systémy jsou prostě založeny jinak. Zatímco velké části postsovětského prostoru a dokonce i Střední Evropy jsou destabilizovány, Rusko vypadá jako zdroj stability a pořádku.

3. Sociální systém: V důsledku politické kontroly a ekonomické situace je ruský systém sociálně destruktivní a má dlouhodobé psychické následky. Produktivita a přežití státu jsou kladeny nad blahobyt lidí. Jde o úplně jinou mentalitu než na Západě. I když proběhly sporadické protesty menších rozměrů, týkaly se většinou finanční situace, ne vlády. (Patrně ani Moskva sama nevidí své perspektivy v době krize tak růžově jako Stratfor - KD.)

4. Přírodní zdroje: Moderní Rusko se těší bohatství nejrůznějších přírodních zdrojů. Trhy se mohou zmítat jako na tobogánu a měna může padnout, nicméně ruskému hospodářství zůstane přístup ke klíčovým životním nezbytostem. Mnohé tyto zdroje fungují dvojím způsobem: Posilují nezávislost na vnějším světě a současně poskytují možnost vysílat jednotky do zahraničí. Mimořádnou důležitost má zemní plyn. Evropa pokrývá z ruských zdrojů čtrvrtinu spotřeby, což Rusku zaručuje přísun kapitálu a na druhé strně to nutí Evropu, aby brala Moskvu vážně. V době recese význam plynu coby politické zbraně ještě vzroste.

5. Armáda: Ruská armáda se nachází uprostřed modernizace a reorganizace, a obnovuje svou základní bojeschopnost. I když mnoho problémů přetrvává, Rusko v Gruzii s použitím armády vytvořilo novou realitu. Tbilisi bylo jistě snadným cílem, ale z Kyjeva, Varšavy a Prahy vypadá ruská armáda poněkud jinak než z Pentagonu. Stejně jako v případě energie, také váha armády v době krize jen vzrostla.

6. Zpravodajské služby: Rusko má jeden z nejsofistikovanějších a nejsilnějších zpravodajských systémů na světě. Domácí i zahraniční infiltrace byla budována přes půl století a je založena na know-how a "human intelligence", nikoliv na penězích, ačkoliv vyspělé technologie jsou jistě k dispozici. Rusko do svých zpravodajských služeb zapojilo i jiné sociální sítě jako organizovaný zločin nebo pravoslavnou církev. Ruský zpravodajský sektor je mnohem větší než ve většině jiných zemí a pokrývá většinu světa, ačkoliv ohnisko pozornosti se zaměřuje na ruskou periferii.

Ruský finanční sektor se tedy může rozložit, jenže stát s ním ve skutečnosti vážně nepočítal - ani z hlediska udržení sociální stability, ani pro operace v zahraničí. Rusko zná své nedostatky a svůj nárok na roli velkého mezinárodního hráče zakládá na šesti nefinančních pilířích.

Celý text v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       6. 3. 2009
7. 3. 2009 Obama je přepracovaný
8. 3. 2009 Sikorski a Vondra prý ze hry, v čele NATO nejspíš bude Dán Karel  Dolejší
7. 3. 2009 Britská vláda znárodnila banku Lloyds
7. 3. 2009 Nové americko-syrské rozhovory byly "velmi konstruktivní"
8. 3. 2009 "Extremističtí irští republikáni" usmrtili v Severním Irsku dva britské vojáky
7. 3. 2009 Izrael anektuje východní Jeruzalém, varuje Evropská unie
7. 3. 2009 Clintonová, Lavrov a chybné výkony Karel  Dolejší
7. 3. 2009 USA a Rusko uzavřou novou dohodu o odzbrojení
6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců
7. 3. 2009 Stav čerpání evropských prostředků ze strany ČR je alarmující Michal  Hašek
7. 3. 2009 159. výročí narození TGM
7. 3. 2009 MDŽ Ladislav  Žák
7. 3. 2009 Růže pro ... každou ženu? Anna  Čurdová
7. 3. 2009 Nedělní protestní shromáždění
6. 3. 2009 Budeme znova mrznout? Karel  Dolejší
6. 3. 2009 Čistka ve Straně zelených, aneb jak se to dělá Václav  Novotný
8. 3. 2009 Už došlo i na televize
6. 3. 2009 Ví někdo něco o osudu bratislavské sochy Klementa Gottwalda?
6. 3. 2009 Redaktor MF Dnes Milan Vodička lže světové veřejnosti Jakub  Rolčík
6. 3. 2009 Co si myslí Milan Vodička z Mladé fronty Dnes Milan  Daniel
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
7. 3. 2009 Bude se opakovat Velká deprese? Ladislav  Žák
6. 3. 2009 Co s odpovědností za nežádoucí reakce? Petr  Wagner
5. 3. 2009 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství
6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci
6. 3. 2009 Antisemita v čele polské televize působí problémy, ARTE ruší spolupráci s TVP
6. 3. 2009 NATO se uchází o ruskou pomoc v Afghánistánu
6. 3. 2009 Ruský apokalyptický politolog si na internetu četl z reklamy na knihovny palmových listů... Štěpán  Kotrba
6. 3. 2009 Panarinova katastrofická předpověď Štěpán  Kotrba
6. 3. 2009 O denním pohádkaření analytiků, aneb O zapomnění nedávno minulých dnů Uwe  Ladwig
6. 3. 2009 Soumrak penzí John Michael Greer
6. 3. 2009 Komerční rádia mystifikují poslance Štěpán  Kotrba
6. 3. 2009 Chceme další miliardy, jinak uděláme bankrot
4. 3. 2009 MŠMT pokračuje v neprůhledné přípravě školské reformy
6. 3. 2009 Několik poznámek k ekonomice Jan  Procházka
6. 3. 2009 Obecně neoblíbený opravník optimistických omylů Karel  Dolejší
5. 3. 2009 Singapur: Krize globalizace
5. 3. 2009 Anglická banka vloží do ekonomiky neexistujících 75 miliard liber
6. 3. 2009 Kterak se Českomoravský fotbalový svaz s Langerem shodnou...
5. 3. 2009 Poláky v bezpečnostním režimu nepouštíme
5. 3. 2009 Slavii může fandit jakýkoliv cizinec Luděk  Staněk
6. 3. 2009 Otrokářství zachvátilo i Česko Miloslav  Štěrba
6. 3. 2009 Dodatek k "mediálnímu žertu" v BL; ale také jedno užitečné upozornění Miloš  Dokulil
5. 3. 2009 Česká televize: Přímý přenos z Párty na kolečkách na www.ct24.cz
5. 3. 2009 V čem spočívá prospěšnost Dělnické strany Bohumil  Kartous
5. 3. 2009 Méně emocí, více rozumu Petr  Litoš
5. 3. 2009 Porušování zákona v praxi - tragédie o více dějstvích se zpěvy
4. 3. 2009 Jim Rogers: Obamův a Brownův záchranný plán je "absurdní a šílený"
3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
5. 3. 2009 Francouzští gastarbajtři se brání uměním (nyní i s překladem) Tomáš  Koloc
5. 3. 2009 Kalousek pro bohaté Michal  Kuklík
4. 3. 2009 Kubek a srovnání pracovního nasazení šedých buněk mozkových Anna  Čurdová
4. 3. 2009 Ekonomická krize -- pohled odborů II Jaroslav  Ungerman, Martin  Fassmann
5. 3. 2009 Mediální žert: Znáte Hradčany? Miloš  Dokulil
4. 3. 2009 Co dělat proti krizi Jindřich  Kalous
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2009 Sikorski a Vondra prý ze hry, v čele NATO nejspíš bude Dán Karel  Dolejší
7. 3. 2009 Clintonová, Lavrov a chybné výkony Karel  Dolejší
6. 3. 2009 Redaktor MF Dnes Milan Vodička lže světové veřejnosti Jakub  Rolčík
6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci   
6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců   
4. 3. 2009 Medveděv jednoduše odmítl stát se rukojmím Teheránu Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Obama zahájil v Teheránu "holywoodskou diplomacii"   
3. 3. 2009 Vondra, Schwarzenberg, Potěmkin Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Izraelská vláda sklidila kritiku za protiraketovou obranu   
3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Obama nabídl Rusům, že zruší projekt raketové obrany   
3. 3. 2009 Medveděv odmítl "Obamovu nabídku" ohledně raketové obrany   
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna   
27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně   
26. 2. 2009 Záskok za česká média -- aneb informace o jednání v Bruselu Jan  Neoral

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci   
6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců   
25. 2. 2009 Gruzie: Nová koalice žádá předčasné prezidentské volby   
23. 2. 2009 Potřebuje Rusko šíleného cara? Karel  Dolejší
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou   
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   
13. 1. 2009 Pustili nám plyn aneb sebevražda ukrajinského snu Štěpán  Kotrba
25. 12. 2008 Bývalý gruzínský zástupce v OSN vyzval k předčasným volbám Karel  Dolejší
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc   
30. 11. 2008 Zpráva Izvestijí je zavádějící, Saakašvili trvá na tom, že za válku nese odpovědnost Rusko Karel  Dolejší
29. 11. 2008 Izvestija: Saakašvili prý "přiznal, že vyprovokoval válku s Ruskem; podle opozice chce uprchnout ze země"   
25. 11. 2008 Válka jako zrcadlové bludiště Petr  Nachtmann
25. 11. 2008 Za odměnu na Sibiř Karel  Dolejší

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2009 Bude se opakovat Velká deprese? Ladislav  Žák
7. 3. 2009 Britská vláda znárodnila banku Lloyds   
6. 3. 2009 Několik poznámek k ekonomice Jan  Procházka
6. 3. 2009 O denním pohádkaření analytiků, aneb O zapomnění nedávno minulých dnů Uwe  Ladwig
6. 3. 2009 Chceme další miliardy, jinak uděláme bankrot   
6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci   
6. 3. 2009 Soumrak penzí John Michael Greer
6. 3. 2009 Obecně neoblíbený opravník optimistických omylů Karel  Dolejší
6. 3. 2009 Budeme znova mrznout? Karel  Dolejší
5. 3. 2009 O zestátnění bank a subvencování automobilek, aneb O mínění většiny obyvatelstva a alternativním jednání politiků Uwe  Ladwig
5. 3. 2009 Wall Street v tundře   
5. 3. 2009 Méně emocí, více rozumu Petr  Litoš
5. 3. 2009 Singapur: Krize globalizace   
5. 3. 2009 Anglická banka vloží do ekonomiky neexistujících 75 miliard liber   
4. 3. 2009 Riskantní populismus   

Ukrajina, Rusko a dodávky plynu do Evropy RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci   
6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců   
6. 3. 2009 Budeme znova mrznout? Karel  Dolejší
5. 3. 2009 Gazprom plánuje postavit v Německu plynové zásobníky pro EU   
26. 2. 2009 Ukrajina se žene do propasti   
23. 2. 2009 Potřebuje Rusko šíleného cara? Karel  Dolejší
21. 2. 2009 Lula da Silva a Si Ťin-pching: strategická spolupráce Jihu s Jihem Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 Nabucco -- fikce nebo reálná možnost? Jaroslav  Ungerman
4. 2. 2009 Vojna o ropu a plyn pokračuje - sporom o Hadí ostrov   
28. 1. 2009 Nabucco... nomen omen Ladislav  Žák
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou   
21. 1. 2009 Plynová krize a slabost Ruska Pavel  Urban
19. 1. 2009 Komu prospívá plynová krize v Evropě? Pavel  Rott, Štěpán Kotrba
18. 1. 2009 Ukrajinsko ruská dohoda dosiahnutá -- je kríza skutočne za nami? Juraj  Slabeycius