6. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2009

Redaktor MF Dnes Milan Vodička lže světové veřejnosti

Úroveň české žurnalistiky je katastrofální, což lze nejlépe dokumentovat na případě amerického vojenského radaru, jehož umístění bylo plánováno do hustě obydlené oblasti v blízkosti hlavního města ČR Prahy. Až na výjimky, nejsou čeští novináři schopni do problematiky radaru proniknout a podstatné rysy technického, environmentálního, bezpečnostního jakož i geopolitického charakteru jim unikají. Píší zpravidla o svých dojmech a přesvědčení a nesouhlas většiny obyvatelstva je ponechává lhostejnými.

Vůdčí pozici ve smečce novinářských proradarových aktivistů zaujímá beze sporu list Mladá fronta Dnes. Jeho redaktoři se fakty už vůbec nezabývají a způsobem, který je v příkrém rozporu s principy nezávislé žurnalistiky, radar v České republice otevřeně propagují. Jejich argumentace však zhusta bývá neuvěřitelně infantilní a hloupá. Tak např. Teodor Marjanovič přišel s tvrzením, že americký radar (který podle MF Dnes není namířen proti Rusku) je nutno v České republice vybudovat právě proto, že proti němu Rusko protestuje. "Nebo zná někdo účinnější způsob, jak Moskvě jednou provždy říct, ať zmlkne?" táže se Marjanovič a nevědomky tak prozrazuje, že osmnáct let po stažení sovětských vojsk z tehdejšího Československa je základem jeho argumentace resentiment, nikoli zdravý rozum.

S nástupem Baracka Obamy do funkce prezidenta USA se blíží rozhodnutí, na něž odpůrci radaru již před mnoha měsíci upozorňovali: Nefunkční projekt raketové obrany prosazovaný Bushovou zaslepenou administrativou bude nejspíš z ekonomických důvodů zrušen. Redakce MF Dnes -- konkrétně Milan Vodička -- na to reaguje hystericky jako malé děcko, které si umanulo, že ten radar tu prostě chce, děj se co děj. A tak Milan Vodička fabuluje a fantazíruje, lká nad proradnými Američany, kteří zde radar postavit chtěli a teď už nechtějí, a mezi řádky projevuje malost ducha a slouhovitou povahu, jež kdysi ve hře Lucerna kritizoval Alois Jirásek. Nedosti na tom -- Milan Vodička svou obsesivní touhu po radaru vtlouká do hlavy nejen českým čtenářům, ale prostřednictvím listu Wall Street Journal se ji pokouší -- coby tužbu obyvatel České republiky -- vnutit i světové veřejnosti. Tváří v tvář skutečnosti však jeho argumenty scházejí na úbytě. A tak Milan Vodička dělá to, co každý propagandista -- lže.

Neberte nám ho! Dejte nám váš radar!

Již 14. listopadu publikoval Milan Vodička článek s názvem Pro Obamu: nejhorší radar je žádný radar. Jde o pozoruhodnou ukázku toho, jak lze "vařit z vody". Češi radar nechtějí, Rusové radar nechtějí a Američané -- jak dnes vidno -- jej také nechtějí. Milan Vodička jej ale chce, a proto píše, tahaje argumenty až odněkud "z paty":

Spor o radar totiž už dávno nabral úplně jinou, zřejmě nezamýšlenou dynamiku. Už vlastně ani nejde o rakety. Tím, že Rusové vstoupili tak razantně do hry, změnil se radar v teploměr, který ukazuje, nakolik mohou míchat kartami na západ od svých hranic.

Jinými slovy: svými výhrůžkami dosáhli toho, že radar stát musí. Je to takové kouzlo nechtěného -- tolik ho nechtěli, až nás dotlačili k bodu, z nějž už není návratu.

Koho to Rusové dotlačili "k bodu, z nějž už není návratu"? Snad redaktory MF Dnes, kteří byli pro radar dříve, než si o něj Bushova administrativa řekla?

Že většina české populace radar nechtěla a nechce, to je Milanovi Vodičkovi zjevně lhostejné. Jako masochistická konkubína prosí o to, aby Američané dokončili záměr, který proti vůli českých obyvatel v průběhu uplynulých dvou let "upekli" s Topolánkovým kabinetem. "Amerika si musí být vědoma, že pro nás pěšáky [sic!] už věci s radarem zašly příliš daleko, aby od toho mohla dát ruce jen tak pryč," korunuje Milan Vodička svůj článek obludným výrokem dokládajícím, že svým smýšlením není než slouha nehodný svobody rozhodovat o sobě samém.

Do submisivní pozice staví Milan Vodička svou vlast i v nejnovějším článku s názvem Jak je to s tím radarem a psaním od Obamy. V souvislosti s pravděpodobným zrušením plánů na výstavbu radaru mluví o České republice takto: "To je opravdu pěšec, kterého z amerického pohledu lze odepsat bez mrknutí oka."

Arogantní a ve své podstatě hrubě nedemokratické smýšlení Milana Vodičky odhalují jeho slova týkající se možnosti, že by "Obama chtěl vyjít Rusům vstříc a vzdal by se radaru třeba v gestu dobré vůle. To by byl útěk. Češi a Poláci, kteří se v téhle hře octli a investovali do ní hodně kapitálu, by zůstali na mraze." Je zřejmé, že nemluví než o sobě, svých kolezích novinářích a o členech současné české vlády. Je to ovšem jen jejich problém, že investovali svůj politický a žurnalistický "kapitál" do propagace plánů militantní Bushovy administrativy, se kterými drtivá většina obyvatel České republiky nesouhlasí. Kdyby se Milan Vodička a jeho kolegové z MF Dnes nezpronevěřili principům poctivé a nestranné žurnalistiky, nemuseli by dnes skuhrat nad Obamovou snahou zrušit ekonomicky, vojensky i politicky nevýhodný projekt raketové obrany ve střední Evropě.

Redaktor MF Dnes pro Wall Street Journal: Sprostá lež o postoji obyvatel ČR k radaru

Jako by Milanu Vodičkovi nestačilo propagandistické působení na stránkách domácího deníku MF Dnes, publikoval své osobní názory a přání i v zahraničním listu Wall Street Journal, a to v článku s názvem Russia Shouldn't Have a Veto on Missile Defense. Nepřekvapuje, že tentýž text vyšel v češtině s titulkem jen špatně skrývajícím emocionální zaujatost proti strategickému dodavateli ropy a zemního plynu do České republiky: Redaktor MF DNES pro Wall Street Journal: Ať dá Rusko pokoj. Jedná se o manipulativní elaborát, který představuje kvintesenci současného českého proradarového třeštění. Uveďme z něj pár citátů s krátkými komentáři:

 • "Čeští politici i jejich polští kolegové do projektu protiraketové obrany investovali spoustu politického kapitálu." Pravda, ale kdo je nutil? 67% obyvatelstva rozhodně ne.

 • "Pokud ho Obamova administrativa nedotáhne do konce, přívržencům protiraketového štítu bude připadat, že je USA nechaly na holičkách." S ohledem na odpor domácího obyvatelstva, není to snad problém oněch českých politiků?

 • "A co hůř, čeští a polští vůdcové ztratí věrohodnost, z čehož budou těžit jejich odpůrci a hlavně Rusko." Oni snad čeští vůdcové, kteří vládnou díky politické korupci a radar prosazují proti vůli většiny obyvatel, nějakou věrohodnost mají?
 • Absolutní nedostatečnost Vodičkovy argumentace přímo čiší z jeho zoufalého výroku: "Začíná to vypadat, jako když nás Američané převezli - a když je teď v Bílém domě nový řidič, myslí si, že nás mohou jen tak vysadit u pangejtu."

  Nicméně to nejhorší a nejsprostší se skrývá v úvodních dvou odstavcích Vodičkova článku:

  Pokud Spojené státy vybudují v České republice radarový systém jakožto součást protiraketového programu vyvinutého Bushovou administrativou, Rusové nejspíš na Českou republiku zaměří taktické rakety s jadernými hlavicemi.

  Ale mnoho Čechů se obává většího nebezpečí než Ruska, a sice možnosti, že by Spojené státy svůj obranný systém vůbec nemusely rozmístit.

  Podívejme se na tiskovou zprávu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které je součástí Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Je nazvána Občané o americké radarové základně v ČR -- leden 2009 a vyplývá z ní, že v současnosti 65% obyvatel České republiky s vybudováním "radarové stanice na území ČR" nesouhlasí.

  Ve vztahu k Vodičkově manipulativnímu článku je však mnohem důležitější Graf 6 na straně 6 zmíněné zprávy. Z odpovědí na otázku "Obáváte se, že radarová stanice v ČR by se stala a) terčem teroristického útoku, b) cílem útoku v případě vojenského konfliktu?" totiž plyne, že 77% obyvatel České republiky se obává vojenského útoku na radar v případě konfliktu a 67% obyvatel se obává teroristického útoku na radar.

  Fakta jsou neúprosná: Ač v tiskové zprávě není Rusko výslovně uvedeno, je zřejmé, že drtivá většina Čechů se obává (ruského) vojenského útoku na radar, který má podle představ tolika českých politiků a novinářů stát 60 km od Prahy. Dodejme, že pokud by k němu došlo, byl by útok nejspíš veden jadernými zbraněmi, což implicitně připouští i sám Vodička. Jeho slova vydaná v listu Wall Street Journal tedy nejsou nic jiného, než sprostá lež, mající za cíl vzbudit ve světové veřejnosti dojem, že Češi ve své zemi americký radar chtějí.

  Námitka, že Milan Vodička uvádí jen neurčitě "mnoho Čechů", neobstojí. Jistě, mnoho Čechů má skutečně velké obavy (proč asi?) z toho že Američané v České republice radar nevybudují. Členové české vlády a konec konců sám Milan Vodička jsou toho dokladem. Ale mnohem, mnohem více Čechů se zjevně obává právě toho, že Američané radar uprostřed Čech postaví. Nezaujatý novinář by o zarytém odporu české veřejnosti proti záměru skončivší Bushovy administrativy musel čtenáře listu Wall Street Journal informovat. Milan Vodička tak neučinil. Není totiž novinář. Je propagandista a lhář.

  Sotva co jiného se dá říci o listu Mladá fronta Dnes. Kdyby byl tištěn na tenčím papíře, jeho místo by se nalézalo v místnosti WC na poličce určené pro toaletní papír. Pro naznačený účel se však nehodí; nezaslouží si tedy, než aby byl předmětem pohrdání a terčem posměchu.

                   
  Obsah vydání       6. 3. 2009
  7. 3. 2009 Obama je přepracovaný
  8. 3. 2009 Sikorski a Vondra prý ze hry, v čele NATO nejspíš bude Dán Karel  Dolejší
  7. 3. 2009 Britská vláda znárodnila banku Lloyds
  7. 3. 2009 Nové americko-syrské rozhovory byly "velmi konstruktivní"
  8. 3. 2009 "Extremističtí irští republikáni" usmrtili v Severním Irsku dva britské vojáky
  7. 3. 2009 Izrael anektuje východní Jeruzalém, varuje Evropská unie
  7. 3. 2009 Clintonová, Lavrov a chybné výkony Karel  Dolejší
  7. 3. 2009 USA a Rusko uzavřou novou dohodu o odzbrojení
  6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců
  7. 3. 2009 Stav čerpání evropských prostředků ze strany ČR je alarmující Michal  Hašek
  7. 3. 2009 159. výročí narození TGM
  7. 3. 2009 MDŽ Ladislav  Žák
  7. 3. 2009 Růže pro ... každou ženu? Anna  Čurdová
  7. 3. 2009 Nedělní protestní shromáždění
  6. 3. 2009 Budeme znova mrznout? Karel  Dolejší
  6. 3. 2009 Čistka ve Straně zelených, aneb jak se to dělá Václav  Novotný
  8. 3. 2009 Už došlo i na televize
  6. 3. 2009 Ví někdo něco o osudu bratislavské sochy Klementa Gottwalda?
  6. 3. 2009 Redaktor MF Dnes Milan Vodička lže světové veřejnosti Jakub  Rolčík
  6. 3. 2009 Co si myslí Milan Vodička z Mladé fronty Dnes Milan  Daniel
  6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
  7. 3. 2009 Bude se opakovat Velká deprese? Ladislav  Žák
  6. 3. 2009 Co s odpovědností za nežádoucí reakce? Petr  Wagner
  5. 3. 2009 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství
  6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci
  6. 3. 2009 Antisemita v čele polské televize působí problémy, ARTE ruší spolupráci s TVP
  6. 3. 2009 NATO se uchází o ruskou pomoc v Afghánistánu
  6. 3. 2009 Ruský apokalyptický politolog si na internetu četl z reklamy na knihovny palmových listů... Štěpán  Kotrba
  6. 3. 2009 Panarinova katastrofická předpověď Štěpán  Kotrba
  6. 3. 2009 O denním pohádkaření analytiků, aneb O zapomnění nedávno minulých dnů Uwe  Ladwig
  6. 3. 2009 Soumrak penzí John Michael Greer
  6. 3. 2009 Komerční rádia mystifikují poslance Štěpán  Kotrba
  6. 3. 2009 Chceme další miliardy, jinak uděláme bankrot
  4. 3. 2009 MŠMT pokračuje v neprůhledné přípravě školské reformy
  6. 3. 2009 Několik poznámek k ekonomice Jan  Procházka
  6. 3. 2009 Obecně neoblíbený opravník optimistických omylů Karel  Dolejší
  5. 3. 2009 Singapur: Krize globalizace
  5. 3. 2009 Anglická banka vloží do ekonomiky neexistujících 75 miliard liber
  6. 3. 2009 Kterak se Českomoravský fotbalový svaz s Langerem shodnou...
  5. 3. 2009 Poláky v bezpečnostním režimu nepouštíme
  5. 3. 2009 Slavii může fandit jakýkoliv cizinec Luděk  Staněk
  6. 3. 2009 Otrokářství zachvátilo i Česko Miloslav  Štěrba
  6. 3. 2009 Dodatek k "mediálnímu žertu" v BL; ale také jedno užitečné upozornění Miloš  Dokulil
  5. 3. 2009 Česká televize: Přímý přenos z Párty na kolečkách na www.ct24.cz
  5. 3. 2009 V čem spočívá prospěšnost Dělnické strany Bohumil  Kartous
  5. 3. 2009 Méně emocí, více rozumu Petr  Litoš
  5. 3. 2009 Porušování zákona v praxi - tragédie o více dějstvích se zpěvy
  4. 3. 2009 Jim Rogers: Obamův a Brownův záchranný plán je "absurdní a šílený"
  3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
  5. 3. 2009 Francouzští gastarbajtři se brání uměním (nyní i s překladem) Tomáš  Koloc
  5. 3. 2009 Kalousek pro bohaté Michal  Kuklík
  4. 3. 2009 Kubek a srovnání pracovního nasazení šedých buněk mozkových Anna  Čurdová
  4. 3. 2009 Ekonomická krize -- pohled odborů II Jaroslav  Ungerman, Martin  Fassmann
  5. 3. 2009 Mediální žert: Znáte Hradčany? Miloš  Dokulil
  4. 3. 2009 Co dělat proti krizi Jindřich  Kalous
  2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

  Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
  8. 3. 2009 Sikorski a Vondra prý ze hry, v čele NATO nejspíš bude Dán Karel  Dolejší
  7. 3. 2009 Clintonová, Lavrov a chybné výkony Karel  Dolejší
  6. 3. 2009 Redaktor MF Dnes Milan Vodička lže světové veřejnosti Jakub  Rolčík
  6. 3. 2009 Stratfor: Šest pilířů ruské moci   
  6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců   
  4. 3. 2009 Medveděv jednoduše odmítl stát se rukojmím Teheránu Karel  Dolejší
  3. 3. 2009 Obama zahájil v Teheránu "holywoodskou diplomacii"   
  3. 3. 2009 Vondra, Schwarzenberg, Potěmkin Karel  Dolejší
  3. 3. 2009 Izraelská vláda sklidila kritiku za protiraketovou obranu   
  3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
  3. 3. 2009 Obama nabídl Rusům, že zruší projekt raketové obrany   
  3. 3. 2009 Medveděv odmítl "Obamovu nabídku" ohledně raketové obrany   
  1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna   
  27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně   
  26. 2. 2009 Záskok za česká média -- aneb informace o jednání v Bruselu Jan  Neoral