5. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2009

DOKUMENT

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství

My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání jako nedemokratický. Samotnou Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost. V této podobě ji pokládáme za nepřijatelné východisko pro tvorbu nové zákonné úpravy.

Protože nám záleží na osudu českého vysokého školství, žádáme, aby příprava věcného záměru zákona byla podrobena veřejné diskusi za široké účasti akademické obce. Je nezbytné, aby byla veřejnost o jeho tvorbě průběžně informována.

Při přípravě věcného záměru je důležité, aby byly zohledněny především tyto výtky vůči Bílé knize terciárního vzdělávání:

1. Snadná zneužitelnost: Omezením samosprávy vysokých škol se dává prostor pro prosazování politických a ekonomických zájmů nejrůznějších lobby, a to prostřednictvím instalovaných správních rad a Rady pro terciární vzdělávání. Rázně odmítáme omezování samosprávy vysokých škol.

2. Nerealizovatelnost: Chybí jasná představa o konkrétním procesu, jak dosáhnout cílového stavu. Popis návrhu reformy je tvořen souborem navzájem neprovázaných kapitol, a absence této představy činí celou reformu nevěrohodnou.

3. Krátkozrakost: Preference přímého ekonomického profitu před investicemi do rozvoje vědy a vzdělanosti je pro většinu oborů základního výzkumu likvidační. Útlum oborů s odloženou ekonomickou rentabilitou povede k dlouhodobému snížení konkurenceschopnosti české vědy a školství v evropském kontextu.

4. Klamnost: Návrh reformy vzbuzuje falešné naděje mezi uchazeči o kvalitní vysokoškolské vzdělání, protože zaměňuje kvalitu výuky s bezprostřední finanční rentabilitou. V praxi tak povede k poklesu úrovně absolventů a následně i ke snížení jejich hodnoty na trhu práce. Je třeba zajistit takovou reformu, která zpřístupní v co největší míře kvalitní vzdělání, nikoli takovou, která umožní nákup titulů.

5. Neufinancovatelnost: Návrh reformy nenabízí realistické řešení podfinancování vysokého školství. Zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu se neplánuje a chybějící prostředky nemohou být vyrovnány pouhým zapojením soukromých zdrojů.

Vyzýváme proto nejširší akademickou obec, studenty, vědecké pracovníky a další občany této země, aby nás v naší snaze zabránit neuváženým a kontraproduktivním změnám v českém vysokém školství podpořili.

V Hradci Králové na sněmu zástupců akademických senátů, dne 4. 2. 2009

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. předseda AS FF UP FF UP Olomouc
Mgr.Ladislav Jakub člen AS UP, člen AS FF UP FF UP Olomouc
MUDr. Bc. Marek Hilšer předseda AS 1.LF UK, člen AS UK 1.LF UK Praha
Tomáš Krejbich předseda SK AS VUT, člen AS FP VUT FP VUT Brno
Bc. Petra Nováčková členka AS VUT FSI VUT Brno
Mgr. Marie Rakušanová, PhD. předsedkyně AS KTF UK KTF UK Praha
PhDr. Josef Bartoň, Th.D. místopředseda AS KTF UK KTF UK Praha
PhDr. Josef Stracený, CSc. předseda AS PdF UK, člen AS UK PdF UK Praha
Mgr. Aleš Svoboda místopředseda AS FHS UK (mandát skončil 31. 1. 2009) FHS UK Praha
Mgr. Daniel Feranc místopředseda AS KTF UK, tajemník AS UK KTF UK Praha
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. předseda AS PF UK, místopředseda AS UK PF UK Praha
Mgr. Jakub Marek člen AS UK FHS UK Praha
Mgr. Jan Tuček člen AS UK FHS UK Praha
Dr. phil. Pavel Himl delegát RVŠ FHS UK Praha
Mgr. Richard Vodička předseda AS FMK UTB FMK UTB Zlín
RNDr. Martina Šimůnková člen AS TUL FP TU Liberec
doc. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. předseda AS TUL, člen AS FM TUL FM TU Liberec
Mgr. Pavel Sochor člen AS PdF MU PdF MU Brno
Bc. Karel Bernášek místopředseda AS PdF MU PdF MU Brno
Petr Puttner člen AS FPF SU FPF SU Opava
BcA. et Bc. Miroslav Zeman člen AS FPF SU FPF SU Opava
Ing. Alena Macháčková, CSc. předseda AS UTB FT UTB Zlín
Michal Špaček člen AS PdF UK PdF UK Praha
Mgr. Petr Jedelský člen AS PřF UK PřF UK Praha
PhDr.Věra Němečková, Ph.D. člen AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Petr Christov, Ph.D. předseda AS FF UK FF UK Praha
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. předsedkyně AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Josef Šlerka místopředseda AS FF UK, člen AS UK FF UK Praha
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. člen AS FF UJEP FF UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Jakub Pátek předseda AS FF UJEP FF UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Irena Fialová členka AS FF OU FF OU Ostrava
Petr Rezek místopředseda AS FF UHK, člen AS UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. jednatel AS FF OU FF OU Ostrava
Mgr. Pavel Zikl předseda AS PdF UHK PdF UHK Hradec Králové
RNDr. Jiří Dolejší, CSc. předseda AS MFF UK MFF UK Praha
Mgr. Jiří Lipovský jednatel AS MFF UK MFF UK Praha
Aneta Veselská členka AS FHS UK (mandát začal 1. 2. 2009), radní SU UK FHS UK Praha
Mgr .Richard Thér člen AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
PhDr. Dušan Radovanovič člen předsednictva AS FF UK FF UK Praha
Doc. Martin Opršál předseda AS HF JAMU, člen AS JAMU, HF JAMU HF JAMU Brno
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. předseda AS FP TUL FP TU Liberec
Bc .David Solnička člen AS MU, AS PdF MU PdF MU Brno
PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. předseda AS PdF MU PdF MU Brno
Vojtěch Mezera člen AS LF HK UK, AS UK LF HK UK Praha
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy PdF UK Praha
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. předseda AS ZČU, člen AS FF ZČU FF ZČU Plzeň
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. předseda AS SU OPF SU Opava
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. předseda AS FaF HK UK FaF HK UK Praha
Mgr. Samuel Zajíček místopředseda AS FF UK FF UK Praha
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. místopředseda AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Jiří Flám člen AS HTF, AS UK HTF UK Praha

zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       5. 3. 2009
5. 3. 2009 Anglická banka vloží do ekonomiky neexistujících 75 miliard liber
5. 3. 2009 V čem spočívá prospěšnost Dělnické strany Bohumil  Kartous
5. 3. 2009 Méně emocí, více rozumu Petr  Litoš
5. 3. 2009 Wall Street v tundře
5. 3. 2009 Singapur: Krize globalizace
4. 3. 2009 Co dělat proti krizi Jindřich  Kalous
5. 3. 2009 Kalousek pro bohaté Michal  Kuklík
5. 3. 2009 Ničením k bohatství?
5. 3. 2009 Mediální žert: Znáte Hradčany? Miloš  Dokulil
4. 3. 2009 Demokratická výzva SZ chce více demokracie
5. 3. 2009 Turecké letadlo v Amsterdamu havarovalo "kvůli nefunkčnímu výškoměru"
5. 3. 2009 Poláky v bezpečnostním režimu nepouštíme
4. 3. 2009 Prodej lístků Slavia
4. 3. 2009 Slavie: Polákům lístky neprodáváme
5. 3. 2009 Slavii může fandit jakýkoliv cizinec Luděk  Staněk
5. 3. 2009 Francouzští gastarbajtři se brání uměním (nyní i s překladem) Tomáš  Koloc
5. 3. 2009 Česká televize: Přímý přenos z Párty na kolečkách na www.ct24.cz
5. 3. 2009 Gazprom plánuje postavit v Německu plynové zásobníky pro EU
5. 3. 2009 Arktický front
5. 3. 2009 Vědci možná nalezli způsob, jak blokovat infekci HIV
5. 3. 2009 O zestátnění bank a subvencování automobilek, aneb O mínění většiny obyvatelstva a alternativním jednání politiků Uwe  Ladwig
5. 3. 2009 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství
4. 3. 2009 MŠMT pokračuje v neprůhledné přípravě školské reformy
5. 3. 2009 Porušování zákona v praxi - tragédie o více dějstvích se zpěvy
4. 3. 2009 Kontrolní výbor Parlamentu vyslýchal Radu ČRo: porušuje zákon Štěpán  Kotrba
5. 3. 2009 Proč ne 49 + sekretářka? Beno  Trávníček
5. 3. 2009 Proč zakazovat názor? Miroslav  Uhlíř
4. 3. 2009 Kubek a srovnání pracovního nasazení šedých buněk mozkových Anna  Čurdová
3. 3. 2009 Zemřel spisovatel Jan Vladislav
4. 3. 2009 Ekonomická krize -- pohled odborů II Jaroslav  Ungerman, Martin  Fassmann
4. 3. 2009 Riskantní populismus
4. 3. 2009 Jim Rogers: Obamův a Brownův záchranný plán je "absurdní a šílený"
3. 3. 2009 Slaďování rodinného a profesního života: potřebujeme ženy na trhu práce?
3. 3. 2009 Čeká nás první vlna ekonomické emigrace? Vít  Klíma
4. 3. 2009 Kvalita práce není biologicky předurčena Linda  Sokačová
4. 3. 2009 Vzniklo sdružení Nádraží nedáme! a expertní tým zasedl ihned po svém jmenování
4. 3. 2009 Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů na právní řád ČR Jaroslav  Kuba
3. 3. 2009 LEAP/E2020: Havraní soud nad moderní civilizací? Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Izrael možná bude souzen za válečné zločiny v Gaze
3. 3. 2009 Hospodářský kolaps Východní Evropy by ohrozil i Západ
3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009