22. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2008

Vánoční čtení z klasika

Aj, pane doktor, hezké je, že se nás neštítíte přec. - Nezbylo už nic neškodného. Malé radosti, výrazy života, které se zdály být vyňaty z odpovědnosti myšlení, nejen že obsahují moment vzdorné hlouposti, zatvrzelého sebezaslepení, nýbrž přímo slouží svému nejkrajnějšímu protikladu. Dokonce i kvetoucí strom v okamžiku, kdy je květ vnímán beze stínu zděšení, lže; dokonce i nevinné "Jak pěkné" omlouvá urážku ze strany existence, která je jiná, a není už žádná krása a žádná útěcha, kromě pohledu bezprostředně následovaného děsem, odoláním děsu a nelítostným vědomím negativity podržujícím možnost lepšího. Ve vztahu ke všemu nebrzděnému, uvolněnému, všemu co ponechává věcem volný spád, co zahrnuje poddajnost vůči převaze existujícího, lze doporučit nedůvěru. Zhoubný hlubší význam uvolněnosti, jež kdysi byla vyhrazena družnému přípitku, již dávno zasáhl i bližší pohnutky. Už příležitostný hovor s mužem ve vlaku, při němž, aby nedošlo ke sporu, odsouhlasíme pár vět, o nichž víme, že musejí vést rovnou k vraždě, je zradou; žádná myšlenka není imunní vůči své komunikaci, a abychom podkopali její pravdu, stačí jen vyslovit ji na špatném místě a ve špatné shodě.

Z každé návštěvy kina se navzdory veškeré ostražitosti vracím hloupější a horší. Sama přívětivost je společnicí nepravdy, pokud studený svět zrcadlí jako ten, v němž stále ještě lze spolu hovořit, a uvolněné, společenské slovo sebou nese setrvalé mlčení, v němž mluvčí osloveného prostřednictvím koncesí ještě jednou ponižuje. Zhoubný princip, který se skrýval už v laskavosti, se v rovnostářském duchu rozvinul v celé bestialitě. Být blahosklonný a nezdát se lepší je jedno a totéž. Přizpůsobením slabosti utlačovaných se v této slabosti schvaluje podmínka panství a ve stejné míře se rozvíjí hrubost, tupost a násilnictví, které výkon panství vyžaduje. Když se pak v poslední fázi blahosklonné gesto rozloží a viditelné zůstane jen přizpůsobení, právě důkladné zastínění moci dovolí třídnímu vztahu, který je zapřen, aby se vyjádřil v celé nesmiřitelnosti. Pro inteletuála je neporušitelná osamělost jedinou podobou, v níž ještě může ukázat trochu solidarity. Veškerá spoluúčast, veškerá lidskost společenského styku a sdílení je pouhou maskou tichého přijetí nelidského. Tím, co má být sdíleno, je utrpení lidí; nejmenší krok k jejich radostem je krokem ke zhoršení útrap.

(Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008. Aforismus 5. Přeložil Karel Dolejší, úvodní citát z I. dílu Fausta převzat v překladu Otokara Fischera.)

                 
Obsah vydání       22. 12. 2008
22. 12. 2008 Cizinci potřebují větší ochranu Milan  Daniel
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
22. 12. 2008 Ruská pořádková policie rozehnala demonstraci proti dani z dovozu automobilů
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
19. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Staré téma: Kdo je vrah? neboli Morální otázka ohledně služby beze zbraní Uwe  Ladwig
22. 12. 2008 "Zkrvavené ruce" Jiřího Paroubka Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Co vy NATO? Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 České jednotky "by měly být vyslány i do Saúdské Arábie"
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 ORF se nachází v těžké krizi Richard  Seemann
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2008 Jaké studium byste doporučili dětem raději? Štěpán  Kotrba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
20. 12. 2008 Vůdci světa, nebezpeční sobě i svému okolí Michal  Vimmer
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
20. 12. 2008 Poplatky za ošetření nic neregulovaly Petr  Wagner
22. 12. 2008 Smrť starým a chorým Sylvia  Rychlá
19. 12. 2008 Transformace středověké Svaté říše v národní státy byla postupná Petr  Schnur
19. 12. 2008 „STOP škrtům a propouštěním“. 150 000 studentů na ulicích francouzských měst Karel  Košťál
22. 12. 2008 Evropská unie je politický kýč, aneb O věrnosti prázdnotě Luděk  Toman
21. 12. 2008 Obama bude bojovat proti globálnímu oteplování
22. 12. 2008 K porozumění dnešní Číně nemusíte být klasický sinolog
20. 12. 2008 Integrace Latinské Ameriky a Karibiku pokračuje - pod hesly o "sociální spravedlnosti"
20. 12. 2008 Ti, kteří očekávají Velkou revoluci v roce 2010 Josef  Mikovec
20. 12. 2008 Silou, Mirečku, silou to jde jen 60 dní Štěpán  Kotrba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008