23. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 12. 2008

Energie a peníze

Je energie jen jednou komoditou z mnoha v moderním průmyslové ekonomice? Nebo je to samotný základ našeho finančního a materiálního života? ptá se Kurt Cobb na stránkách Scitizen.

Alfred Korzybski, zakladatel vědního oboru, který nazval "obecná sémantika", se proslavil výrokem: "Mapa není území." Chceme-li se držet vysloveného, mohli bychom snadno souhlasit, že peníze jsou jen mapou bohatství a nikoli samotným bohatstvím. Obecně vnímáme bohatství ve hmatatelných věcech jako jsou půda, budovy, továrny, doly, dopravní prostředky a nástroje. Současně chápeme, že bohatství zahrnuje i vlastnictví abstrakt - slov na papíře, obchodních značek, softwaru a obchodního tajemství.

Avšak záměna skutečného bohatství za peníze vede k jinému zmatení, konkrétně k myšlence, že energie je jen jednou z mnoha komodit v moderní civilizaci, jejíž důležitost může být posouzena podle její ceny. Ve skutečnosti je energie zdrojem všech zdrojů, bez kterého se nic neobejde. I energie pocházející z naší fyzické práce musí být nejprve získána a strávena ve formě potravy, než ji můžeme použít. V moderní společnosti je však množství energie z lidské práce vstupující do našich ekonomických výstupů tak malé, že ji ani nezaznamenáváme v grafech zdrojů energie. Skoro všechna energie vstupuje do našich výrobků a služeb odjinud, z fosilních paliv, vody, jádra, velmi malý podíl z obnovitelných zdrojů a, ovšem, zdarma přispívá slunce ve formě zemědělských plodin, lesů a jiné biomasy. Ve Spojených státech v roce 2006 byly celkové výdaje na energie asi 8,6% HDP (v ČR je podobný poměr zřejmě ještě nižší, zhruba 5-7% podle toho, který statistický ukazatel použijeme - pozn. J.K.) . To není nevýznamné. Ale důležitost těchto výdajů daleko přesahuje jejich objem. Kdyby se energie náhle stala nedostupnou, celá ekonomika by se zhroutila.

Z toho vyplývá, že peníze nejsou nic než schopnost přimět energii, aby dělala to, co od ní chceme. Tato energie může být spotřebovávána lidmi dělajícími věci, které od nich chceme, nebo stroji běžícími na nějakou formu energie za účasti lidí nebo bez ní. Důvodem, proč je důležité tomu porozumět, je předpoklad moderní neoklasické ekonomie, že peníze mohou vykouzlit náhradu za cokoli. Bohužel, za energii žádná náhrada neexistuje.

Lidé rádi věří, že technologie nám umožní najít a vyvinout energii potřebnou pro růst světové ekonomiky. Ale i tato technologie předpokládá odpovídající dodávky energie pro její pohon. A i když nám technologie umožnila najít a dobýt obrovská množství energie ze země ve formě fosilních paliv, postavit velké přehrady s vodními elektrárnami a jaderné elektrárny, není žádná záruka, že tento trend bude pokračovat donekonečna. Prosté vnesení abstrakce ve formě peněz do problému energetické dostatečnosti nemusí nutně vytvořit skutečnou věc. Vysoké potenciální zisky pobízejí lidi vymýšlet způsoby, jak získat energii pro společnost. Ale vysoké potenciální zisky ještě nezaručují jejich úspěch.

Další kritický vztah mezi penězi a energií je souvislost mezi současnou spotřebou a úsporami. Když přemýšlíme o úsporách, myslíme na něco, co je odloženo k pozdější spotřebě. Ale úspory nejsou uloženy nikde. Naše banky je zapůjčily pro současné ekonomické aktivity s příslibem, že jim po čase budou vráceny spolu s úrokem. Úspory ve všech jejich formách, akcie, dluhopisy, důchody, bankovní účty atd. vlastně nejsou ničím jiným než podílem na budoucí společenské výrobě, což ve skutečnosti znamená podíl na budoucích tocích energie. Při absenci těchto toků budou úspory bezcenné.

Navzdory její kritické důležitosti pro náš ekonomický život v současné době platíme za energii jen malý zlomek našich celkových příjmů. Důvodem je, že pokud jde o většinu našich paliv, Slunce a Země za nás udělaly všechnu práci při jejich ukládání ve formě ropy, zemního plynu a uhlí, které představují 86% světové nabídky energií. Slunce a Země za nás v podstatě pracovaly po desítky miliónů let, aby nám poskytly současný jednorázový nadbytek.

Jestliže v určité chvíli bude společnost vyzvána, aby vkládala mnohem více práce do získávání a zpracovávání energetických zdrojů například pěstováním jejich většiny, všechny v úvahu přicházející ceny energií budou mnohem vyšší než jsou dnes. Kruh se uzavře; znamená to, že peníze, jejichž hodnota závisí na energii, budou mít mnohem nižší hodnotu. To se projeví samo o sobě ve vysokých cenách energie i zboží a služeb vyráběných v mimoenergetickém sektoru ekonomiky. Podíl mimoenergetického sektoru se bude zmenšovat tak, jak výroba energie začne přebírat stále větší a větší podíl pracovní síly a celého hospodářství.

Jestliže k tomu dojde, budeme žít ve zcela odlišné společnosti, než je konzumní společnost dneška.

Poprvé zveřejněno 22. 12. 2008 ZDE

Přeložil Jindřich Kalous

                 
Obsah vydání       23. 12. 2008
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
27. 12. 2008 O měnícím se strategickém prostředí
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo
28. 12. 2008 Dva výroky dne Štědrého
27. 12. 2008 PF 2009 Michael  Marčák
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
26. 12. 2008 Krach americké obrany
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
27. 12. 2008 Izrael provádí obrovské letecké údery na pásmo Gaza
27. 12. 2008 Para bellum Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Písmo svaté je nutno interpretovat složitěji Boris  Cvek
27. 12. 2008 Po dvacáté... Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Ecclesia militans Petr  Litoš
27. 12. 2008 K čemu sympatie, úcta a respekt? Miloslav  Štěrba
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
27. 12. 2008 Citlivý bod hluboko na dně podvědomí Rusů
28. 12. 2008 Michael  Marčák
25. 12. 2008 Rusko zčtyřnásobí svůj počet jaderných raket
25. 12. 2008 Zemřel nejslavnější britský dramatik Harold Pinter (78)
25. 12. 2008 Jak nám politikové znepříjemňují život Petr  Wagner
24. 12. 2008 Britská televize bude vysílat k Vánocům projev prezidenta Ahmadinežáda
25. 12. 2008 Ahmadinežád blahopřeje abrahámským vyznáním při příležitosti Ježíšova narození
26. 12. 2008 Britská vláda kritizovala rozhodnutí televize Channel Four odvysílat vánoční projev íránského prezidenta Ahmadinežáda
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry
24. 12. 2008 Na Vánoce si sahat nedáme Bohumil  Kartous
29. 12. 2008 Michael  Marčák
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
23. 12. 2008 Rusko: Je to jiný svět a má obrovskou sílu
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví
24. 12. 2008 Přeji si stažení vojsk z Afghánistánu
25. 12. 2008 Bývalý gruzínský zástupce v OSN vyzval k předčasným volbám Karel  Dolejší
23. 12. 2008 Základní nebezpečí spočívá v povrchnosti Boris  Cvek
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
24. 12. 2008 Energie a peníze
23. 12. 2008 Ekonomická krize v Rusku přerůstá do politické krize
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Totální znehodnocení některých věcí Jan  Mertl
23. 12. 2008 Je škoda, že házet smradlavé boty po politicích není zvykem v Česku Štěpán  Kotrba
23. 12. 2008 Vánoce, děti a kardinál, neboli O žábě, která už nikam skákat nebude Uwe  Ladwig
23. 12. 2008 Heuréka - nová superstudie o radaru? Jan  Neoral
23. 12. 2008 Dialog, nikoliv válka může Afghánistán postavit na nohy Daniel  Veselý
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
25. 12. 2008 Rusko podepsalo se Srbskem strategické energetické dohody - válka o ropu skončila
23. 12. 2008 Virtuální partyzánská válka po ukrajinsku
14. 12. 2008 Válka v Jižní Osetii -- exces "demokratického" autoritáře Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
23. 12. 2008 Miloš Pick: When Credit Crunch Becomes Capitalism Crisis Miloš  Pick
22. 12. 2008 Miloš Pick: Prague Spring versus the 1990s Miloš  Pick
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec
23. 12. 2008 Poděkování Vám zasílá nádražní budova v Ústí nad Orlicí
23. 12. 2008 Jak a co regulační poplatky regulují Ivan  David
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008