22. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2008

Ateistovy Vánoce

Slavím Vánoce, i když jsem ateista. Slavím totiž svátky Slunovratu, připadá mi to naprosto samozřejmé, akorát by ty svátky mohly trvat až do Tří králů. Svátek Slunovratu je navíc mnohem staršího data než křesťanské narození Mesiáše. Vánoční stromeček už nejméně třicet let doma nemíváme. Mám pro to jediný důvod - stromky jsou příliš drahé. Přitom se v lese musí každoročně provádět tak zvaná prořezávka, tj. vyřezat některé stromky, aby ty druhé měly více světla a měly lepší podmínky k růstu. Takže ty vyřezané stromečky jsou vlastně odpad. Proč dělat prořezávku třeba na jaře, kdy by se ty stromky musely ponechat v lese na shnití, když můžeme odpad zpeněžit! To proto nějaký chytrák vymyslel heslo: Na vánoce do každého bytu stromeček! Marně hledám nějaký jiný důvod. S narozením Ježíška stromeček nemá žádnou souvislost, dokonce ani se slunovratem. Přesto i já mívám v pokoji jakousi nápodobu stromečku. To si zajdu do lesa a ulomím pár co nejvíce pokroucených větviček z borovic a jsem potěšen, když najdu větvičku ještě se šiškami. Větvičky dám do vázy s vodou, příjemně to voní a připomíná mi to čínské bonsaje.

Nechápu, proč bych měl slavit narození Ježíška - vždyť tam je tolik nesrovnalostí! Když si občas vezmu ke čtení Nový zákon, hned úvodní kapitolky dvou evangelí mne přivádějí do velikých rozpaků. Jsou tam totiž uvedeny dva rodokmeny, které se od sebe docela moc liší. (Marek ani Jan rodokmen neuvádějí.)

Matoušovo evangelium uvádí rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, od Abraháma přes Izáka, Davida, Šalamouna... až po Josefa, muže Marie.

Lukášovo evangelium uvádí rodokmen ještě podrobnější, přímo od Adama, přes Noa, Davida (vynechává Šalamouna)... až po Josefa, který, jak se mělo za to, byl otcem Ježíše. Je přece nelogické uvádět rodokmen Josefa, který nebyl otcem Jehošuy, vždyť byl pouhým otčímem. Pravým otcem byl Bůh - Duch svatý. Však Lukáš taky o otcovství Josefa pochybuje a píše: Josef, který, jak se mělo za to, byl otcem Ježíše. No dobře, ale proč tedy uvádí rodokmen, když přece Marie počala z Ducha svatého? I zde se naskýtají pochybnosti, vždyť trojiční dogma (Otec, Syn a Duch svatý) tehdy ještě nebylo vymyšleno, datuje se až do doby Athanasia, tj. kolem roku 310.

Když si Josef měl vzít Marii za ženu, nejprve odmítl, protože už byla těhotná a chtěl domluvený sňatek zrušit. Až po domluvě anděla si těhotnou Marii vzal. Tak je psáno v evangeliu Matoušově.

V té době (v době vzniku evangelií) bylo všem naprosto samozřejmé, že otcem byl Josef, akorát v apokryfech kolovala pomluva, že prý otcem byl římský legionář Panthera. Tuto pomluvu vyvracel ještě Órigenés (185-253).

Že Panna Marie je bohorodička, to po celá první dvě staletí nikoho ani nenapadlo, dokonce o tom vůbec nic neví ani svatý apoštol Pavel z Tarsu, který jeden čas žil v Efezu, kde dožívala svůj život také Marie, a vůbec mu nepřišlo na mysl, že by se s ní mohl setkat a poptat se jak to teda s tím narozením Jehošy bylo. A ani Marii nenapadlo, aby se pokusila setkat se svatým apoštolem Pavlem a poreferovat mu. Efez bylo ovšem v té době velkoměsto s půl miliónem obyvatel, takže je docela možné, že o sobě nevěděli. Ale skutečností je, že teprve koncem druhého století se objevují první zmínky o porodu panny, o bohorodičce. Ale až teprve roku 431 n.l. Efeský koncil prohlásil Ježíšovu matku Marii za theotokos čili Bohorodičku.

Marie a Josef žili v Nazaretu. Dle předpovědi ve Starém zákoně se Mesiáš musí narodit jedině v Betlémě, nikde jinde. A tak šel Josef s Marií do Betléma - prý na sčítání lidu a zaplatit daň. No, tak pitomá a neschopná římská státní správa nemohla být, v té době byrokracie a úřady fungovaly perfektně, daleko precizněji než ty naše dnešní. Kdyby se měl každý dostavit do místa svého rodiště - tož to by byl pěkný zmatek, to by bylo něco jako stěhování národů! A to by římská administrativa určitě nedovolila! Navíc všechny cenzy, které se tehdy prováděly, mají historici zdokladované - a právě o tomto uvedeném v Novém zákoně není sebemenší zmínky. Když už Josef s Marií byli v Betlémě, udělali si asi svatební cestu do Egypta. Proč ne? Do Egypta to daleko nebylo, tak tři čtyři dny pěšky. Že by prchali před Herodem je naprosto nepravděpodobné.

Herodes Veliký byl skutečně veliký král srovnatelný s králem Davidem a králem Šalamounem, ba dokonce je předčil mohutností a rozlohou své říše, ba i bohatstvím. Byl jedním z největších panovníků ve středomoří v té době. Nechal provést přestavbu jeruzalémského chrámového areálu, byť sám jako náboženský cizinec do chrámu nesměl, a proměnil jej v honosnou stavbu, čímž si do jisté míry získal přízeň židovského lidu. Chrám byl zbudován ze zelenkavého a bílého mramoru. (Druhý Chrám stál do 10. srpna 70, kdy byl vypálen římským vojskem vedeným Titem. Chrám pak již nikdy nebyl obnoven.)

Byl to sice despota, tyran a kruťas jak se na krále sluší a patří, ale žádné historické prameny neuvádějí příkaz vraždění neviňátek - a to teda vraždil ve velkém, dokonce nechal zavraždit manželku i své syny. Židé nemají svého slavného krále Heroda Velikého nějak v oblibě, on totiž nebyl rasově čistý, byl Idumejec. Takže cokoliv špatného udělal, židovští historici neprodleně zapsali! A nijak ho nešetřili! V seznamu Herodových zrůdností ale není ani zmínčička o vraždění neviňátek. To by si přece nenechali (nejen) židovští historici ujít! Jenže Herodes Veliký (74 před n.l. - 4 před n. l., králem Judeje 37-4 před n.l) zemřel čtyři roky před narozením Ježíška.

V evangeliích se také uvádí, že při narození svítila veliká hvězda. Německý astronom Johannes Kepler počátkem 17. století pozoroval konjunkce Jupitera a Saturnu v Praze a přepočítal je i na počátek našeho letopočtu. Vyšel mu rok 7 před naším letopočtem a to třikrát - květen, září a začátek prosince. Podle dochovaných hliněných tabulek stejný úkaz zaznamenali i babylonští hvězdopravci. Tedy - Kristus se s největší pravděpodobností narodil v září roku 7 před naším letopočtem.

Někde je tedy renonc. Kdy to narození bylo doopravdy? Roku sedm, čtyři nebo jedna? Zbývá už jenom klanění tří králů. To jsem kdesi četl takovou krásnou spikleneckou teorii, tak se o ni podělím.

Zášť k okupantům je docela přirozenou reakcí všech porobených obyvatel, jen výjimečně bývají okupanti mile a vřele vítáni všemi obyvateli. Římané byli nenáviděnými okupanty (těch daní, co vybírali!) a kolaboranti s římskou vládou byli taky docela neoblíbení. Všichni čekali, kdy povstane Mesiáš, tj. Osvoboditel, Vykupitel, Spasitel a vyžene je a nastolí vládu spravedlnosti. Byly sice nějaké ty vzpoury, ale Římané si vždy lehce se vzbouřenci poradili. V okupovaných územích se roznesla zvěst, že teď ale žije skutečný Mesiáš-Vůdce, který je tak silný, že se mu podaří osvobozenecký boj dovézt k vítěznému závěru. No a bylo přece potřebné domluvit datum zahájení odboje. Proto přišli králové(?) mudrci(?), spíše vyslanci či zvědové ze vzdálených končin, s tím, že se taky přidají ke vzpouře (jeden z nich byl i černý, asi z Etiopie), a také aby v tajnosti dojednali taktiku a stratégii. A historici skutečně zaznamenali vzpoury, kterých se účastnilo až 20 tisíc povstalců. Přiznám se, že jsem zbabělý, nepřidal bych se k jejich spravedlivému odboji, protože vím, že pokud nebyli zabiti při válečném střetu, byli ukřižováni.

Abych ale končil optimisticky.

Vždycky jsem si přál, už jako malé dítě, aby vánoční svátky byly prodlouženy až ke Třem králům (nemusím do školy, nemusím do práce, můžu nicnedělat!).

A současný kapitalistický systém to moje přání prodloužených svátků už mnoha lidem splnil. Takže šťastné a veselé!

                 
Obsah vydání       22. 12. 2008
22. 12. 2008 Cizinci potřebují větší ochranu Milan  Daniel
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
20. 12. 2008 Byla v Praze jiná Ellen Tauscherová, než zasedá v Kongresu? Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
22. 12. 2008 Ruská pořádková policie rozehnala demonstraci proti dani z dovozu automobilů
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
19. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Staré téma: Kdo je vrah? neboli Morální otázka ohledně služby beze zbraní Uwe  Ladwig
22. 12. 2008 "Zkrvavené ruce" Jiřího Paroubka Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Co vy NATO? Miloslav  Štěrba
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 České jednotky "by měly být vyslány i do Saúdské Arábie"
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 Michael  Marčák
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 ORF se nachází v těžké krizi Richard  Seemann
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2008 Jaké studium byste doporučili dětem raději? Štěpán  Kotrba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
20. 12. 2008 Vůdci světa, nebezpeční sobě i svému okolí Michal  Vimmer
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
20. 12. 2008 Poplatky za ošetření nic neregulovaly Petr  Wagner
22. 12. 2008 Smrť starým a chorým Sylvia  Rychlá
19. 12. 2008 Transformace středověké Svaté říše v národní státy byla postupná Petr  Schnur
19. 12. 2008 „STOP škrtům a propouštěním“. 150 000 studentů na ulicích francouzských měst Karel  Košťál
22. 12. 2008 Evropská unie je politický kýč, aneb O věrnosti prázdnotě Luděk  Toman
21. 12. 2008 Obama bude bojovat proti globálnímu oteplování
22. 12. 2008 K porozumění dnešní Číně nemusíte být klasický sinolog
20. 12. 2008 Integrace Latinské Ameriky a Karibiku pokračuje - pod hesly o "sociální spravedlnosti"
20. 12. 2008 Ti, kteří očekávají Velkou revoluci v roce 2010 Josef  Mikovec
20. 12. 2008 Silou, Mirečku, silou to jde jen 60 dní Štěpán  Kotrba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008