BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii

16. 8. 2008

Bushova vláda se snaží proměnit gruzínskou vojenskou operaci, která selhala, v úspěšnou diplomatickou operaci proti Rusku, píše analytik BBC Paul Reynolds. Američané se totiž snaží prezentovat ruské akce jako agresi a bagatelizují gruzínský útok proti Jižní Osetii dne 7. srpna, který vyvolal ruskou operaci.

Avšak, poznamenává komentátor, důkazy z Jižní Osetie ohledně tohoto útoku naznačují, že byl gruzínský útok rozsáhlý a způsobil značné škody.

Reportérka BBC Sarah Rainsfordová informuje: "Mnoho Osetínců, s nimiž jsem se setkala v Cchinvali, a v uprchlických táborech v Rusku zuří ohledně toho, co se stalo jejich městu. Je jim naprosto jasné, kdo nese vinu: gruzínský prezident Michail Saakašvili, který vyslal vojska, aby ovládla tento osamostatnivší se region."

Organizace Human Rights Watch dospěla k závěru, po prozkoumání situace v Jižní Osetii: "Výpovědi svědků a doba, kdy ke škodám došlo, jak se zdá dokazují, že většinu popisovných škod v Cchinvali způsobili Gruzínci."

Problém je, pokračuje Reynolds, že se Rusové nenaučili, jak hrát hru s médii. Ruská autoritářská vláda se to možná nikdy nenaučí. Většina médií má základnu v Gruzii. Rusům trvalo dlouho, než jim poskytli přístup na svou stranu, a tak prohráli mediální válku.

Gruzie srovnává ruské akce s Prahou r. 1968 a Budapeští r. 1956. Dokonce použila i masakru ve Srebrenici. Tato srovnání neodpovídají faktům, avšak něco ze špíny, házené Gruzií, na Rusku zůstalo, a Rusko je nyní mezinárodně v defenzívě.

Condoleeza Ricová, která v pátek navštívila Tbilisi, veřejně podpořila Saakašviliho, i když je známo (informuje jiná reportérka v BBC), že ho ještě v červenci vážně varovala, aby si vojensky nic nezačínal.

Ricová odmítla odsoudit Gruzii a skoro vůbec neuznala argumentaci Ruska, že muselo ochránit své mírové sbory.

Spojené státy budou nyní usilovat o přijetí Gruzie a Ukrajiny do NATO. Jednostranná podpora USA pro Gruzii rozhněvá Moskvu, která bude mít pocit, že je v právu a že je ignorována. Od samého začátku Moskva zdůrazňovala, že tato operace není invaze.

V Evropské unii jsou určité sympatie pro postoj Ruska, nikoliv však ve východoevropských členských zemích EU, které podporují americkou linii o údajné ruské "agresi". Zejména Německo není ochotno obviňovat Rusko.

Na tomto místě svědčí reportérka BBC Sarah Rainsfordová o tom, že hlavní město Jižní Osetie Cchinvali je skutečně v troskách, neteče tam voda a nejde elektřina a lidé zuří, obviňují ze zničení svého města Saakašviliho. Po několik dní ležely v ulicích četné mrtvoly, ty nyní byly sebrány a lidé je pohřbili na svých zahradách. Reportérka nezískala žádné důkazy pro tvrzení, že v Jižní Osetii zahynulo 1600 osob, ani proti němu. Obyvatelé Cchinvali mají pro ruská vojska, která je zachránila, jen chválu.

Odstup od amerického postoje lze nalézt i v četných jiných materiálech společnosti BBC.