BBC cituje Gruzínku z města Gori: Proč bojovali? Nikdo tohle nechce!

14. 8. 2008

(Zvukový záběr:) "Ale já jsem neměla kam jít. Mám malé dítě. Zůstala jsem doma a hájila jsem své území hrdě. Ale oni nemuseli bojovat. Žádné války mezi bratry nebylo zapotřebí. Jsme všichni křesťané. Nikdo tohle nechce. Rozumíte mi? Nikdo!

Výroky generálplukovníka Uvarova z ruského ministerstva obrany konfrontoval pořad rozhlasu BBC World at One se svědectvím svého zpravodaje, který se ve čtvrtek v poledne nacházel na silnici mezi městy Gori a Tbilisi:

Reportér BBC: Řeknu vám, co jsem slyšel. Byl jsem v Gori, odjížděl jsem odtamtud a slyšel jsem šest nebo sedm silných explozí. Mohla to být dělostřelecká palba, mohly to být ruské jednotky ničící gruzínské sklady munice, jak o tom hovořil pan generál. Taky jsem slyšel ze směru od města střelbu z malých zbraní a těsně před těmi explozemi se rychle začaly ruské tanky pohybovat směrem na okraj města.

Moderátor: Problém je, že ty přesuny ruských vojsk mohou být součástí podmínek příměří. Možná skutečně odjíždějí z města, jakmile se gruzínské úřady vrátily.

Reportér: V Gori je značně zmatená situace. Rusové to tu velmi silně ovládají. Mají množství vojáků na silnici ke Gori, spoustu tanků, ale vpouštějí do města, to jsem viděl, ozbrojenou gruzínskou policii, jak říkají, aby převzala správu nad městem a aby obnovila zákonnost a pořádek po celé řadě dní, kdy docházelo k plenění. Hovořil jsem s generálem Borisovovem, který odpovídá za Gori a okolí, a ten stál uprostřed hlavního náměstí v Gori a přesvědčoval gruzínské občany, aby se vrátili domů.

(Zvukový záběr:) "Vydal jsem rozkaz, aby ruští vojáci pouštěli do města všechny. Ať se všichni vrátí, s palivem i se zásobami. Ti, kdo vlastní obchody, ať začnou zase prodávat. Ať dovezou z Tbilisi potraviny, aby lidi měli co jíst."

Moderátor: A jak to působí na místní lidi?

Reportér: Reakce místních lidí je zajímavá, vzhledem k tomu, že v posledním týdnu zažili docela silné ruské bombardování. Lidi říkají, že je dobře, že tady ruští vojáci jsou, protože zamezují plenění a střílení. Když jsem se zeptal jedné paní na hlavním náměstí v Gori na její názor, kdo za to všechno může, a jestli je správné začlenit Jižní Osetii zase zpátky do Gruzie, a proč z města neodešla, když většina lidí utekla, řekla mi toto:

(Zvukový záběr:) "Ale já jsem neměla kam jít. Mám malé dítě. Zůstala jsem doma a hájila jsem své území hrdě. Ale oni nemuseli bojovat. Žádné války mezi bratry nebylo zapotřebí. Jsme všichni křesťané. Nikdo tohle nechce. Rozumíte mi? Nikdo!