Internet Českého rozhlasu: Dosud neznámé materiály ze srpna 1968

Věříme vám, věřte nám !

14. 8. 2008

Nová internetová stránka Českého rozhlasu se strohým názvem 1968 přináší exkluzivní materiály z doby okupace Československa vojsky pěti armád Varšavské smlouvy. Široká veřejnost si může poprvé poslechnout kompletní záznam vysílání Československého rozhlasu 21. srpna a 22. srpna 1968, prohlédnout si obsáhlou kolekci dosud neznámých fotografií, nebo si poslechnout vzpomínky sovětského okupanta. Některé části vysílání Československého rozhlasu během okupace jsou známé, ale v kompletní podobě se dochované pasáže objevují poprvé.

Po čtyřiceti letech si tak návštěvníci webu mohou prožít tehdejší napjatou atmosféru, a to od první zprávy v noci, přes střelbu ve vysílání, až po štafetové vysílání krajských studií. Zároveň prozrazujeme, jak technici vysílání v nouzových podmínkách zajišťovali. Už nyní je na webu noční a ranní vysílání 21. srpna 1968, záznamy dalšího vysílání budou postupně přibývat.

Fotografie z okupovaných ulic - autentické, úmyslně neupravované snímky ze soukromého archivu Pavla Macháčka FOTOGALERIE

Rekonstrukce vysílání Československého rozhlasu - 1. část, noc a ráno 21. srpna ZDE

S pomocí těchto záznamů a dobových pramenů se podařilo sestavit chronologii okupace, která dění zachycuje téměř hodinu po hodině. Díky podkladům od Ústavu pro studium totalitních režimů zase vznikl kompletní seznam 108 obětí okupace, z nichž 15 zaplatilo životem bránění rozhlasu před okupačními vojsky.

Oběti okupace ZDE

Proměnu rétoriky od bojovné nálady v prvních dnech po nic neříkající prohlášení po návratu představitelů státu z Moskvy zachycuje sekce Dokumenty.

Rada bezpečnosti OSN jedná o okupaci Československa FOTOGALERIE

Cenným příspěvkem jsou také osobní svědectví pamětníků, ať už posluchačů Českého rozhlasu 2 - Praha, nebo pamětníků, které našli redaktoři Post Bellum. Mezi nimi je také tehdejší ruský občan Sergej Magid, který byl donucen se invaze účastnit jako ruský voják základní službynebo Věněk Šilhán, který byl na mimořádném sjezdu KSČ zvolen "náhradníkem" Alexandera Dubčeka, toho času internovaného v Moskvě.

Celý unikátní záznam přebírání budovy rozhlasu od okupantů 3. září 1968 a reportáž Marka Janáče, který našel člověka, který záznam natáčel ZDE

Příběh krvavé vlajky od rozhlasu: ZDE

Pamětníci z řad posluchačů: ZDE

Vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenalo občanské sdružení Post Bellum: (politik Věněk Šilhán, tehdejší ruský občan Sergej Magid, který byl donucen se invaze účastnit jako ruský voják základní služby, fotograf Pavel Macháček, ...) ZDE
Zvukové záznamy - například prohlášení mimořádného sjezdu KSČ, který odsoudil okupaci (česky a rusky) ZDE

Důležitá data: Zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 ZDE

Zveřejnění manifestu 2000 slov ZDE

Čtyřicáté výročí okupace připomene Český rozhlas na svých celoplošných i regionálních stanicích mnoha pořady. Také jejich seznam je na těchto stránkách společně s přehledem akcí, které se k výročí konají. Přímý videopřenos pak přineseme z jedné z těchto akcí, která se uskuteční 21. srpna 2008 dopoledne před Národním muzeem.

Další zajímavé materiály budou ještě postupně na webu přibývat, a to zejména v den výročí.

Web vznikl v úzké spolupráci Českého rozhlasu Online, Českého rozhlasu Rádio Česko a občanského sdružení Post Bellum, které vzpomínky pamětníků sbírá v rámci dlouhodobého projektu Příběhy 20. století. Poděkování patří také archivu Českého rozhlasu, který poskytl řadu nových materiálů.