ČR nemá špatné učitele

15. 8. 2008

Chtěla bych se zastatP.Cholevové. Já sice neučím na základní škole, ale podle toho, co slyším od některých známých, to tam mnohdy vypadá přesně tak, jak to popisuje P.Ch. Nevím, jestli to je vždy chyba učitelů. Nemyslím si totiž, že máme zase tak špatné učitele,píše Alice Valkarová.

Některé věci se podle mne totiž opravdu prostě musíte naučit tím, že posloucháte, co vám učitel říká (viz P.Ch). Nechápu tak úplně to zbožnění neustálého diskutování. Jak už se někdo někde na stránkách BL vyjádřil, diskutovat můžete, když o tématu něco víte. Navíc diskutovat o Pythagorově větě nemá velký smysl. Základem jsou tedy přece jen jakési vědomosti.

To je ale vedlejší, mám před sebou zprávu výzkumu OECD PISA 2003 a dívám se, jak dopadli naší žáci ve srovnání se 40 jinými zeměmi (nejenom z Evropy, pravda, Británie tam není).

V testech matematické způsobilosti dosáhli čeští žáci nadprůměrného výsledků, přičemž statistický významné lepší výsledek měli žáci sedmi zúčastněných zemí, výsledky srovnatelné, žáci 12 zemí a horší ve 20 zemích.

S čtenářskou gramotnosti to bylo horší, nacházíme se se v oblasti průměru a statisticky lepší byli žáci 11 zemí. V přírodovědné znalosti dosáhli čeští žáci nadprůměrného výsledku, přičemž statisticky významně lepší výsledek měli žáci 8 zemí, srovnatelný žáci 11 zemí a horší výsledek žáci 21 zemí.

Máme tedy naše učitele vypráskat? Odkud bere J.Čulík to přesvědčení, že naší učitele jsou mnohem horší než jinde? Výsledky jejich práce přece hovoří jasně, že nejsou horší (ba naopak?) než učitele jinde ve světě.

Ve studii PISA se netestuji faktografické záležitosti. Úlohy jsou koncipovány tak,že vyžadují aplikaci získan

ých vědomosti a testují schopnost uvažovat.

Viz příklad: Emil jezdí na skateboardu, zašel do obchodu, aby si zjistil ceny. V obchodě je k dostání kompletní skateboard, nebo se dá koupit prkno, sada 4 koleček a sada 2 závěsů a sada spojovacích prvků a pak si může sestavit svůj vlastní skateboard. V tabulce pak je, kolik stojí skateboard a jednotlivé položky. Následují otázky různého stupně obtížnosti: např. kolik různých skateboardu může Emil sestavit, nebo E. má tolik a tolik peněz a chce si koupit ten nejdražší skateboard, na který mu stačí peníze, jakou kombinaci si vybere?

Tak to je, co se týče matematiky.

Co se týče přírodovědných znalosti, tak úlohy jsou koncipovaný tak, že ti, co uspějí nejlépe jsou schopni vytvářet nebo využívat koncepční metody, které jim umožňují předpovídat, nebo vysvětlovat určitě jevy nebo situace, umějí analyzovat výsledky zkoumání, navrhnout experiment nebo identifikovat myšlenku, která by se měla ověřit, umějí porovnat data a vyhodnotit je z různých pohledu a jsou schopni sdělovat své argumenty detailním způsobem....

Opravdu si ještě myslíte, že můžete takovém testu uspět jen když máte faktografické znalosti? Nepodceňujete náhodou naše žáky a učitele?

Studie PISA se zabývá průměrnou úrovní znalosti. Jak jsme na tom se špičkovými studenty? Dovolím si citovat letošní výsledek mezinárodní fyzikální olympiády:

Naše pětičlenné družstvo obsadilo 1. místo v EU, až za námi Rumunsko, Německo,Francie (Velká Británie na 12. místě). Na prvním místě na světě se umístila Čína, za ní Taiwan, mezi prvními pěti byla i Korea a Vietnam...

my jsme ve světovém žebříčku obsadili 11. místo.

Jinak z jiného soudku, na základní škole jsme měli učitele, který kluky, kteří v hodině zlobili, bil ukazovátkem přes prsty. Z dnešního hlediska by to bylo takřka na kriminál. My jsme ale toho učitele přímo zbožňovali, přesně jako to je ukázáno ve filmu Obecná škola....je to divné, že?

Má dcera chodila několik měsíců do školy (8. třídy) do státní školy poblíž Oxfordu (Abingdon). Hned po příjezdu s mizernou znalosti angličtiny se rázem stala nejlepší ze třídy v matematice (což v Praze zdaleka nebyla). V 16 letech chodila rok do německé školy a situace se opakovala, v matematice byla zase nejlepší. Stěžovala si ale, že v německé škole je chaos, hluk a žáci učitele neposlouchají (tedy abych byla přesnější, některé učitele, ne všechny). Dnes mi sděluje vnučka v druhé třídě, že měli psát ve škole písemnou práci (jde o pražskou výběrovou školu) a jedna že spolužaček se prostě rozhodla, že ji psát nebude....