Pro mě ale není Gramsci komunista

15. 8. 2008 / Boris Cvek

Škabrahův druhý článek o komunismu se mi líbí, píše Boris Cvek. Pro mne je ovšem komunismus Lenin, Mao, Stalin, Brežněv, Gottwald atd., nikoli Gramsci a jiní teoretici. V každém případě roli radikální levice, jak ji líčí MS, chápu a souhlasím s jeho pojetím společenského konfliktu, ba i role liberála, která není moc lichotivá (na druhou stranu liberálové spolu s konzervativci by měli bránit tomu, aby společenský konflikt a vývoj překročil tradiční mechanismy rozdělení a kontroly moci).

Osobně si myslím, že 21. století bude vyžadovat originálnější krok dopředu než navazování na marxistickou a postmarxistickou diskusi. Je pravda, že sociáldemokratismus je celkem vyprázdněný, protože slouží spokojeným středním třídám...

Bude potřeba postup radikální i hledat nespokojené, utlačené, ponížené, něco co je proti většinovému proudu (líbilo se mi třeba, jak Karel Dolejší kdysi v jakémsi článku navrhl jakési spojení levice s aristokratickou, elitářskou kulturou - nic výjimečného třeba za dob avantgardy).