ABYCHOM NEZAPOMNĚLI

Slunce + Bursík = zneužívání dotací

15. 8. 2008 / Štěpán Kotrba

Je hezké, když ekologizující komentátoři adorují vždy jen jeden typ "čisté" energie. Vzpomínám si, kterak před časem byly nejekologičtější předražené pilinové brikety a sušený hnůj (paron, biomasa). Předtím zase elektrické přímotopy. Hlupáci, kteří si své milionářské vilky, ale i rekonstruované byty v panelácích vybavili "vysoce účinnými" a "komfortními" přímotopy, stali se pouze zajatci monopolního dodavatele energie a přispěli manažerům ČEZ na nemravné prémie. Zelené prémie.

Ještě nemravnější je, když se provalí, kterak ekologický ministr je účasten na "neziskovém" podnikání "veřejně prospěšné společnosti" v oblastech, kde zároveň radí státu a které pak sám jako ministr řídí a navíc se provalí, že firma, v jejímž představenstvu "formálně" sedí, zneužívá dotace - určené právě na tu "ekologickou" energii a její "výzkum". A právě ministr životního prostředí Martin Bursík, předseda Strany zelených figuroval jako bílý kůň. Komu slunce přispívá na prémie za blbost dnes ?

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) před měsícem zjistil, že společnost Czech RE Agency (IČ 268 35 797) v letech 2004 až 2006 plýtvala státními dotacemi. Organziaci založil podnikatel a lobbista u ministra Ambrozka, majitel firmy Solartec Řehák, Bursíka jmenoval do správní rady. Ten ale v tu samou dobu působil zároveň jako externí poradce na ministerstvu životního prostředí v týmu, který připravoval zákon o obnovitelných zdrojích energie a současně jako majitel společnosti Ecoconsulting, s.r.o.. Pro Ambrozka.

"Já jsem jim maximálně radil", prohlásil Bursík . Sluneční články jsou přece dobrý kšeft. Pro rok 2008 je výkupní cena elektřiny z fotovoltaického systému stanovena zvýhodněním ze ZÁKONA na 13,46 Kč/kWh bez DPH, za tuto cenu ji můžete prodávat po dobu 20 let. Pro elektrárny uvedené do provozu platí cena 13,80 Kč/kWh. Solartec má podle svého vlastního prohlášení už 15 let zkušenost v tomto businessu... Agentura Czech RE Agency byla založena jen proto, aby čerpala evropské dotace a příspěvky z ministerstva životního prostředí. Od lidovce Ambrozka, který si pořídil zeleného poradce Bursíka. Ekoporadenství je výnosný byznys.

Kontrolní úřad na základě kontroly od ledna 2006 do června 2006 kritizoval fakt, že si veřejně prospěšná společnost za statisíce ze státních peněz určené na výzkum mimo jiné vybavila vlastní kancelář a platila její nájem. Zneužila tak 773 tisíc. Bursík prohlásil, že odstoupil hned, jakmile se o zneužívání dověděl. Odstoupil 3.června 2006... Jiní zůstali. Zůstal například advokát Mgr. Ing. Zdeněk Strnad (v dozorčí radě od 24.května 2005), který zastupoval Asociaci měst a obcí, ve které mimo jiné sedí Evžen Tošenovský, Petr Bendl, Pavel Bém či Roman Línek. Zůstal například starosta Rožnova RNDr. Václav Mikušek , bývalý předseda Sdružení měst a obcí Východní Moravy, který je v lobbistickém sdružení Czech RE Agency od 24.května 2005 dodnes. Ve funkci člena dozorčí rady. Nemá dozorčí rada dozírat na činnost? Jeho partnerem ve sdružení měst a obcí byl toho času starosta města Vsetín - lidovec Jiří Čunek. Nemá...

Všichni souvisí se všemi. A spravedlnost neexistuje . Ministerstvo životního prostředí si pořídilo vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Solartec ZDE

Czech RE Agency ZDE
Kontrolní zpráva NKÚ K06005 - Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006, str. 459 ZDE

MfD 7. 7. 2008, Tomáš Syrovátka: Firma, ve které působil Martin Bursík, zneužila státní dotaci ZDE