Britské zákony o pomluvě potlačují svobodu slova, varuje OSN

14. 8. 2008

Britské zákony o pomluvě potlačují svobodu slova po světě. Bohatí byznysmeni a celebrity se stále častěji obracejí na britské soudy ve snaze umlčet své kritiky v zahraničí, konstatovala OSN.

Ve zprávě, vydané ve středu, kritizuje výbor OSN pro lidská práva tzv. "polmuvovou turistiku", kdy se zahraniční byznysmeni a podnikatelé stále častěji obracejí na soud v Londýně, kde žalují zahraniční vydavatele za pomoci zákonů o difamaci, které jsou velmi nakloněny žalobci. (Britské zákony o pomluvě však umožňují jen žaloby u civilních soudů, pomluva není stíhána jako "trestný čin" jako v ČR, pozn. red.)

OSN konstatuje, že britský zákon o pomluvě ochromuje kritickou práci médií, takže nemohou informovat o důležitých skutečnostech veřejného zájmu a omezuje schopnost univerzitních výzkumníků a novinářů vydávat svou práci.

Zpráva uvádí případ Dr. Rachel Ehrenfeldové, americké výzkumnice, kterou v Londýně žaloval saúdský podnikatel a jeho dva synové za knihu, která v Británii vůbec nevyšla, i když 23 jejích výtisků bylo do Británie prodáno po internetu a jedna kapitola byla zveřejněna na webu.

Vedlo to stát New York, aby schválil nový zákon, jímž chrání autory a vydavatele, kteří tam pracují, před vynucováním rozsudků o difamaci od zahraničních soudů, pokud tyto soudy nerespektují stejnou ochranu svobody slova jako newyorský a americký federální zákon. Americká federální legislativa uvažuje, že zavede také takovou ochranu.

Výbor OSN pro lidská práva také kritizoval způsob, jímž je v Británii zneužíván Zákon o utajovaných skutečnostech z r. 1989, který brání bývalým britským státním zaměstnancům zveřejňovat informace o problémech veřejného zájmu. Výbor také varoval, že britský Zákon o terorismu z r. 2006 v ustanoveních, týkajících se pobídek k terorismu, je mlhavý a může ostře omezit svobodu projevu.

Kritiku obsahují komentáře ke zprávě, kterou podala Velká Británie po 93. zasedání výboru OSN v Ženevě v červenci. Členské země OSN musejí poskytovat zprávy o lidských právech ve své jurisdikci každé tři roky.

Podrobnosti v angličtině ZDE