16. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Národní  třída - pomník 17. 11. 1989
17. 11. 2007

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO KLADEČE VĚNCŮ

Sametové pokrytectví

Francois de la Rochefoucauld napsal, že pokrytectví je pocta, kterou vzdává špatnost ctnosti. Tento citát přesně vystihuje smysl Ježíšova slova o zdobení pomníků spravedlivých z 29. - 31. verše 23. kapitoly Matoušova evangelia.

V těchto dnech si připomínáme také počátek „sametové revoluce“ před osmnácti lety. Je dobré si při té příležitosti připomenout toto Ježíšovo slovo, které říkal nejen svým současníkům, farizeům, ale které má obecnou platnost: jste pokrytci, kteří stavíte pomníky zastáncům pravdy a obětem nesvobody, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: my nic, my muzikanti, my za omyly a hříchy minulých režimů nemůžeme, to naši tatíci a minulé generace, my bychom přeci nikoho, kdo by hlásal pravdu nepronásledovali!

Ježíš označuje farizee za „pokrytce“. Řecký originál slova „pokrytec“ (hypokrités) naznačuje, že dotyčný skrývá svou identitu pod nějakým převlekem (odvozeno ze slovesa hypo-krýptó). Například herci si nasazují škrabošku, masku, aby hráli svou divadelní roli simulovali na jevišti jinou osobu, než jsou sami.

Hypokrités může být také od hypo-krisis (krisis je soud, právo, spravedlnost), pak by to znamenalo, že pokrytec je člověk zralý pro soud, je pod úrovní spravedlnosti.

Farizeové byli v mnohém podobní současným křesťanským fundamentalistům. Celý svůj život zasvětili plnění předpisů (a vyhýbání se zákazů) Bible. Dodržovali nejen sobotu a přesné desátky, ale i ta nejnepatrnější nařízení Tóry. Byli misijně horliví, přísní ve svém moralismu, lpěli na tradičních hodnotách, byli vzornými občany.

A přece nemůže Ježíš těmto „opravdovým“ zbožným přijít na jméno. Varuje nás před farizeismem jako před jedovatou drogou. Představuje totiž plíživé nebezpečí, které si neuvědomuje nejen nikdo ze zákonicky zbožných, které však často rozpačitě relativizují i lidé okolo, nemajíce odvahu tak „vzorné“ a morálně přísné spoluobčany poslat „do pekla“, jako to činil Ježíš.

Ježíš zřejmě nekritizuje farizee za jejich horlivectví samotné, to je jejich věc, vytýká jim však to, že nutí k témuž ostatní a že se soustřeďují na nepodstatné věci a zanedbávají věci podstatné. Bedlivě dbali na desátky z kuchyňského koření, nedokázali se však přitom poctivě a statečně postavit k nespravedlnostem a sociálnímu útlaku v zemi. Nemohl jim odpustit, že při uzdravení nemocného v sobotu jde farizeům více o dodržení protokolu, než o toho nemocného.

A přitom Bible je plná varování před takovouto formou náboženství – za všechna taková místa Micheáš 6,8:Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“.

Farizeismus se svou nikdy neuskutečnitelnou snahou o dosažení mravní čistoty – viz argumentaci apoštola Pavla, který sám byl původně farizeem – je v podstatě sofistikovaným systémem, který člověku umožňuje vyhnout se Boží milosti. Člověk může dodržovat všechna pravidla a přitom se zásadně minout s podstatou víry.

Zákonictví nemůže být než pokrytecké, protože definuje prefabrikovanou soustavu chování, kterou je možno překrýt skutečně etického jednání, které je vždy situační. V prostředí zákonictví se každý naučí tvářit zbožně – důležité jsou vnější projevy, pod kterými lze skrýt skutečné problémy vnitřní i společenské.

K pokrytectví jsou jenom dvě varianty: dokonalost či upřímnost. Minimálně od Pavla víme, že dokonalost je neuskutečnitelná varianta, zbývá tedy upřímnost. Onu, kterou nabízí Bible, upřímnost, která vede k pokornému přijetí Boží milosti a k následné toleranci a respektu vůči druhým lidem.

Bible říká, že Bůh může amnestovat jakýkoliv hřích včetně vraždy. Ale tuto amnestii je třeba přijmout, zatímco zákonické pokrytectví si stačí samo, amnestii nepotřebuje.

Nehledě na to, že každá doba má svou kategorii více a méně závažných hříchů. Nejde jen o některá - dnes absurdní - starozákonní nařízení, ale třeba i o to, že např. současný člověk svobodně nakupující na leasing a používající kreditní karty sotva pochopí, že ve středověku bylo např. těžkým hříchem, povoleným jen Židům, účtování úroků z půjčky.

Apoštol Pavel navíc poukazuje na další záludnost farizeismu: čím tužší zákonictví, tím větší chuť zákony obcházet a porušovat: „Neznal bych žádostivost, kdyby zákon neřekl: Nepožádáš“. Značně děsivý sociologický experiment, který byl vyzkoušen v USA, totiž prohibice ukázal, že Pavel měl pravdu. Rovněž tak Masarykův zákaz prostituce na počátku první republiky vedl pouze k jejímu rozšíření a k raketovému vzrůstu pohlavních chorob. Chování naší současné legislativy k prostituci i drogám je stejně pokrytecké.

Nový zákon na mnoha místech kriticky ukazuje případy pokrytectví, znehodnocující skutečné etické chování mravním formalismem a legalismem. Konec druhé kapitoly  epištoly Koloským považuje zákonictví za pyšné uspokojování vlastních potřeb, v ep. Galatským (2,11-14) předstírá Petr dodržování předpisů, ve Skutcích jsou tvrdě odsouzeni manželé, předstírající finanční obětavost, u Jana zase Ježíš odhaluje pokrytectví v moralismu vůči cizoložné ženě.

Jak vidno z citovaných ukázek, křesťanská tradice před pokrytectvím dostatečně varuje. Nicméně, protože člověk je stále stejný, není divu že pokrytectví je velmi frekventovaným modelem chování nejen v náboženských, ale i v jiných společenských, zejména politických souvislostech. Bylo by možno jmenovat tisíce případů licoměrnosti od svatouškovského pohoršení na nemravné pořady v televizi (copak o nich vím, nedívám-li se?) až po boj proti terorismu (na čí straně je více mrtvých?).

Pokrytectví najdeme ve vrcholovém sportu (kdo se ve obejde bez dopingu?) i v módním „ekologismu“ některých exploatačních firem, které maskují svou povahu rádoby enviromentalistickými aktivitami, či mediálních hvězd, které současně s bojem za životní prostředí spotřebovávají tolik energie, jako několik afrických komunit dohromady.

Nejkřiklavější je však pokrytectví každodenního světa politiky. Tam ostatně Ježíšovo slovo o zdobení náhrobků míří. Řada našich současných politiků vzdává v těchto dnech hold 17. listopadu, Dni boje za svobodu a demokracii s tak ukázkovou mírou bezostyšného pokrytectví, že se až tají dech.

Nejvypečenější jsou ti, kteří 17. listopad slaví zejména jako výročí konce monopolu komunistické strany, zavilí bojovníci proti komunismu, kteří přitom až do roku 1989 byli členy či dokonce exponenty této strany, či některé z jejích organizací, nebo politických stran jí přisluhujících.

Míra neupřímnosti, neochoty reálně se vypořádat s vlastním podílem viny na minulých i současných společenských nespravedlnostech, farizeismus nasazující si masku vždy pečlivě vybranou dle „ducha a požadavků doby“ je zarážející.

Lze jenom doufat, že pokrytcům se nepodaří zdevalvovat onen věčný zápas slušných lidí o ty hodnoty, jež také tento svátek vyjadřuje. Ostatně – kolik svatoušků, lumpů, vědomých grázlů, atd. si již v dějinách z pravdy dělalo rohožku – přeci tyto hodnoty trvají. Snad jen je potřebí odvahy na náboženský farizeismus i politické pokrytectví ukazovat se stejnou tvrdostí, jako to dělal důsledně Ježíš.

Autor, povoláním farář , je bývalý senátor. Nezávislý, zvolený na kandidátce KDU-ČSL

                 
Obsah vydání       16. 11. 2007
17. 11. 2007 Akademik František Šorm zemřel právě před 27 lety Michael  Volný
18. 11. 2007 Petr Uhl: Žádná raketa není mírová. Podvádějící vládu musíme odmítnout. Petr  Uhl
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic
17. 11. 2007 Kolaborace "svědomí národa" v průběhu desetiletí Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Panel IPCC: Globálním změnám podnebí se lze vyhnout
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi
17. 11. 2007 Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
17. 11. 2007 Těžko uvěřitelné úvahy státního raketového koordinátora
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
16. 11. 2007 Je nutná válka s Amerikou?
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Má Šimon Pánek copyright na 17. listopad?
16. 11. 2007 Eurooptimista Sarkozy Karel  Košťál
16. 11. 2007 Je neférové obviňovat Hutku ze špatných úmyslů Jan  Čulík
16. 11. 2007 Názor dne: Podporujete Ameriku, jaká už neexistuje
16. 11. 2007 Podvody, výmluvy, vina Boris  Cvek
16. 11. 2007 Udělal to Hutka ze závisti?
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
16. 11. 2007 Kdo je platí ? Karel  Košťál
16. 11. 2007 Do Kojetic je daleko Michal  Šanda, Milan  Ohnisko, Ivan  Wernisch
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
16. 11. 2007 Konzumujte, ale žijte zdravě! Jan  Paul
16. 11. 2007 Čtvrtstoletí Ladislav  Žák
16. 11. 2007 Všichni jsme možná neonacisti Luděk  Toman
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?
16. 11. 2007 Hutka versus Nohavica: kultura versus zábava Vladimír  Línek
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
16. 11. 2007 Co určuje tu zášť?
16. 11. 2007 Aktivisti Milan  Cimburek
15. 11. 2007 O zákazech a zásazích Marek  Kopčaj
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
16. 11. 2007 Blýskání na časy aneb Bushovo dědictví Daniel  Veselý
16. 11. 2007 Největším nebezpečím dnešní doby zcela jistě není fašismus Petr  Fiala
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
16. 11. 2007 Agregátor zpráv Právě dnes cenzuruje Britské listy
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
10. 11. 2007 Co je císařovo, dejte císaři , co je vaše, vám nikdo nesmí vzít ! Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
30. 9. 2007 Svatý Václave, oroduj za někoho jiného Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta