15. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?

Tisková zpráva Ligy lidských práv

Liga lidských práv přivítala argumenty Evropského soudu pro lidská práva v rozhodnutí ve věci D.H. proti České republice. Soud prohlásil umísťování romských dětí do oddělených tříd za diskriminaci odporující závazkům Česka vyplývajícím z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Soud ve vyčerpávajícím odůvodnění autorativně potvrdil právní i faktické argumenty, které Liga uváděla mnohokrát v minulosti české vládě, která mohla zavčas tomuto rozsudku zabránit.

Navzdory významnému rozhodnutí v konkrétním případě 18 dětí z konce devadesátých let je již teď nasnadě, že bez komplexního přístupu na úrovni jednotlivých základních škol a regionů nebude v praxi problém segregace ve školství uspokojivě vyřešen kvůli vážnému zanedbání situace ani v následujícím období. Liga lidských práv se ani v případě diskriminace romských dětí nezaměřuje jen na kritiku, nýbrž stejně jako v jiných oblastech, kde stát zcela zásadně selhává, sama přichází s kreativními řešeními. Proto pilotně na úrovni Jihomoravského kraje bez ohledu na výsledek soudního sporu na mezinárodní úrovni začala v minulém roce realizovat projekt začleňování romských dětí do běžných tříd a škol. K tomuto tématu pak pořádá i sérii kulatých stolů s řediteli běžných i speciálních škol na jižní Moravě a průběžně konzultuje možnosti zlepšení současné situace na základě zahraničních příkladů dobré praxe s experty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity i ministerstva školství. Vedle toho vzdělává ředitele, pedagogy i pracovníky České školní inspekce v oblasti diskriminace.

Liga také vyvinula ve spolupráci s pedagogickými experty certifikát Férová škola. Tento certifikát může v budoucnosti získat pouze taková základní škola, které splňuje kritéria rovného zacházení, integrace a dodržování lidských práv žáků, včetně všech dětí, kteří se nějakým způsobem odlišují. Splnění podmínek certifikátu ze strany většiny základních škol by mohlo být zásadním krokem k odstranění převládající diskriminace romských dětí. Je ovšem třeba zdůraznit, že se certifikát Ligy zaměřuje na integraci všech dětí, které se nějakým způsobem z pohledu majority odlišují, nikoli jen romských.

Liga se vzhledem k naléhavosti problému opakovaně snažila otázku převládající diskriminace Romů v základním školství začlenit do vládní zprávy o lidských právech, zejména pak v posledních dvou letech. Vláda však odmítala tuto věc do svých zpráv - narozdíl od nezávislých mezinárodních institucí - zařadit. Dlouhodobá cenzura a odmítání problému se tak vládě nevyplatily a Česká republika v tomto ohledu zaznamenala díky významnému rozhodnutí značnou mezinárodní ostudu. Stejně jako státy na jihu Spojených států v případě slavného rozsudku Brown v. Board of Education, kterým Nejvyšší soud USA odstartoval v padesátých letech rasovou desegregaci, bude Česká republika v budoucnosti díky "ostravskému rozsudku Evropského soudu" mezinárodně známá jako území, kde byla léta popírána a neřešena diskriminace romských dětí v základním školství. Připomeňme, že v minulých měsících tuto otázku bagatelizovala i ministryně specializovaná na lidská práva ze strany, která se snažila získat část veřejnosti na svou stranu svým zaměřením na ochranu lidských práv. V oblastech nejzávažnějšího, hromadného a dlouhodobého porušování lidských práv, kde je důsledná ochrana spojena se ztrátou politických bodů - odškodnění sterilizovaných romských žen, skončení segregace romských dětí - ovšem tato strana od počátku spoluvládnutí, stejně jako její koaliční partneři a vláda předešlá, zatím selhává. Liga tímto apeluje na vládní představitele odpovědné za situaci v oblasti lidských práv, aby nepodceňovali situace na něž dlouhodobě preventivně upozorňují nevládní organizace na vnitrostátní úrovni a tím zavčas zabránili mezinárodním soudním skandálům a zejména porušování lidských práv nejbezbranějších skupin obyvatel.

Liga vydala v tomto roce k problematice v češtině:

- dvě systémová doporučení (policy papers) ZDE ZDE

- odbornou publikaci Stigmata -- segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy ve spolupráci s Evropským centrem pro práva Romů ZDE

- příručku pro ředitele základních škol s názvem Férová škola nediskriminuje ZDE

- zjednodušené "patero" základních problémů vycházející z výše uvedených dokumentů, které Liga zpracovala pro členy Rady vlády pro záležitosti romské komunity v srpnu tohoto roku naleznete v příloze

Aktivity Ligy v této oblasti byly podpořeny nadací NROS z prostředků Evropské unie a českou vzdělávací společností Tutor. Záštitu nad kulatými stoly s názvem "Férová škola" pro ředitele škol převzalo velvyslanectví USA v Praze.

Bližší informace:

Michal Čermák, právník Ligy, expert na diskriminaci v základním školství

                 
Obsah vydání       15. 11. 2007
15. 11. 2007 Vědci: Dnes už žijí lidé, kteří se dožijí 150 let. Je jim pravděpodobně mezi 50 - 60 lety
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
15. 11. 2007 Výjimečný stav v Gruzii bude v pátek zrušen
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
15. 11. 2007 Nemáme dnes v naší ubohé zaplivané porevoluční "demokracii" dost problémů?
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
15. 11. 2007 Případ Nohavica: Přes jeho selhání na něj plivat nebudu Jan  Potměšil
15. 11. 2007 Nohavica - Hutka
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Normalizační vidění v Týdeníku rozhlas
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Manifest maturanta
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních
15. 11. 2007 ■ ■ ■ Viktor  Dyk
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Církve a globální spravedlnost
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007