15. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy:

Česká společnost je v procesu vyrovnávání se s minulostí očividně stále na počátku

Kauza písničkáře Jaromíra Nohavici opět čeří hladinu. Po článku v časopisu Respekt ("Tajemství Jaromíra Nohavici" 22/2006) a článcích o archivních materiálech z Nohavicova spisu uveřejněných v Lidových novinách na jaře letošního roku rozvířil český rybníček písničkář Jaroslav Hutka. Na serveru Lidovky.cz byl uveřejněn jeho protestsong "Udavač z Těšína" odsuzující Nohavicovo udavačství a zbabělost.

Hutka zdůvodňuje svůj postoj zejména tím, že Nohavica svou spoluprací s tajnou policií zradil poslání písničkáře: "Písničkář nemůže být udavač. A pakliže je udavač, tak nemůže být písničkář. V tom byla síla a prestiž písničkářů, že se režimu postavili. On se mu na jednu stranu postavil a na druhou spolupracoval, takže je co vysvětlovat.", komentuje Hutka svůj postoj v doprovodném rozhovoru.

Soudce a kat Hutka

Než přistoupíme k podstatě Hutkova postoje, zkusme napřed krátce analyzovat Hutkovu baladu. K hudební stránce se nemá moc cenu vyjadřovat. Jde o hutkovskou odrhovačku na tři doby a čtyři akordy. Mnohem zajímavější je však text písně.

Vypravěčský subjekt (zde sémanticky vehementně gestikulující Hutka) sedí v potemnělém sále u sklenky vína a poslouchá koncert "udavače z Těšína". Lidé jásají stejně tak jako kritikové. Ale on ví, co je to za lumpa: "Na cestě do Vídně zachoval se bídně/ písničkáře Kryla jidášsky objal/ klíče mu věnoval, pak ho fízlům udal/ zatlouká, zatlouká a tím mě dojal." Repetitivně se mezi každou slokou vrství refrén snažící se nás přesvědčit o tom, jaký je to krásný zbabělec. Poslední strofa je jakýmsi truchlivým mementem. Náš prachsprostý práskač kázal morálku a nyní je přes všechnu svou proradnost oceněn jak stádem publika, tak hloupými kritiky. Blíží se však, jako všichni zlí lidé, ke svému pádu.

Můžeme Hutkovi prominout kostrbaté verše a primitivní rýmy (vždyť je přece psal ve spravedlivém hněvu). Co se však přehlédnout nedá, je absolutní myšlenková prázdnota. Morální autorita-Hutka (soudce a kat) zhlíží ze svého piedestalu a z titulu toho, kdo nepodepsal, odsuzuje onoho "zbabělce", "udavače" a "Jidáše". Veřejná morální poprava je dokonána. Bohužel si neuvědomuje, že tímto laciným gestem právě umělecky popravil sám sebe. Hodnota umění totiž spočívá v umění rozlišovat, což Hutka neumí.

Umělec a společnost

Náš hipík směšuje dvě důležité věci. A to je umělecké dílo a postavení jeho tvůrce. Toto téma bylo nedávno na Britských listech diskutováno ZDE, ZDE, ZDE a shoduji se se Štefanem Švecem v tom, že umělec může být darebák. To, co se však má hodnotit je jeho umělecké dílo. Jaromír Nohavica je básník. Dokázal to v mnoha svých písních, zejména na albu Mikymauzoleum, 1993, kde zřejmě dosáhl svého uměleckého vrcholu. Je třeba zdůraznit, že se neustále zabývá i problematikou svého svědomí a viny. Pro Hutku je však Nohavica jenom práskač. Opět nedostatek rozlišování: někoho označkuje, zařadí do jedné kategorie (těch špatných) a dál už ho nic nezajímá. Jenom černá a bílá bez patřičných kontextů a souvislostí. Způsob náramně se podobající oficiálnímu umění minulého režimu.

Hutka kritizuje Nohavicovo dílo a zároveň jeho osobnost. To první nelze odsoudit pouhým poukazem na umělcovy činy. A Nohavica samotný? Nad tím, že spolupracoval s StB se jistě nedá mávnout rukou a zřejmě by mu prospělo, kdyby se s vlastní minulostí vyrovnal, uznal svoje pochybení a snažil se vysvětlit, jakým způsobem s "ďáblem" obcoval a proč to dělal. Pomohl by nám tak pochopit podstatu minulého režimu.

Historie v nás

Vyrovnávání se s minulostí je v každé společnosti velmi složitý proces, který se táhne řadu let. Češi jsou v tomhle ohledu stále pozadu. Chybí věcná diskuse, v níž by se nezaujatě identifikovaly jednotlivé zhoubné aspekty minulého režimu, analyzovaly se techniky tajné policie, skrze níž totalitní stát vytvářel atmosféru strachu, podmaňoval si běžné občany a dělal z nich své pomocníky. Stále je nedořešena otázka odpovědnosti jednotlivce a jeho případného přiznání podílu na tvorbě režimu (členství v SSM, KSČ etc.).

Možná se takové debaty jednoho dne dočkáme. Jistě bude zajímavé zjistit například, jaká byla role Státní bezpečnosti v listopadových událostech roku 1989, a také jakým způsobem se její agenti a důstojníci (které jsme nikdy neviděli a o kterých jsme ani neslyšeli) etablovali v nových, porevolučních poměrech. Mnozí z nich stále prokazatelně působí ve státní správě a i na některých českých univerzitách.

Jenže to bude trvat ještě mnoho let a toto břemeno odkrývání bude nejspíše spočívat na nové generaci, která se narodila již v porevoluční epoše anebo v době těsně před pádem komunismu a nemohla se tedy podílet na jeho "budování".

Namísto věcné reflexe a racionální diskuse jsou nyní přítomny emoce. Média místo toho, aby se podílela na vytváření celospolečenské debaty, se chytají příběhů slavných osobností, které "selhaly". Při současné tendenci k bulvarizaci mediální sféry je to pochopitelné (jednou z mála výjimek v tomto ohledu představuje časopis Respekt). Označení několika obětních beránků ale není cesta ven. Odpovědnost měl každý, kdo v té době žil a podílel se na společenském životě. Totalitní stát nepřežíval jenom z několika udavačů.

Když jsem poslouchal onu dojemnou hutkovinu, nemohl jsem se nesmát. Byl to ale smích cynický a trpký, neboť jsem si uvědomil, že Češi budou muset ještě urazit dlouhou cestu k vybřednutí z bahna totalitní minulosti.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2007
15. 11. 2007 Vědci: Dnes už žijí lidé, kteří se dožijí 150 let. Je jim pravděpodobně mezi 50 - 60 lety
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
15. 11. 2007 Výjimečný stav v Gruzii bude v pátek zrušen
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
15. 11. 2007 Nemáme dnes v naší ubohé zaplivané porevoluční "demokracii" dost problémů?
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
15. 11. 2007 Případ Nohavica: Přes jeho selhání na něj plivat nebudu Jan  Potměšil
15. 11. 2007 Nohavica - Hutka
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Normalizační vidění v Týdeníku rozhlas
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Manifest maturanta
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních
15. 11. 2007 ■ ■ ■ Viktor  Dyk
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Církve a globální spravedlnost
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007