15. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

Servilně - a ještě lajdácky?

Britské listy zde již v týdnu pohotově uvedly, že odborníci z Vysokého učení technického v Brně, Ústavu radioelektroniky, zveřejnili v tomto týdnu stanovisko, že:

  • "Vládní studie "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" je nevěrohodná, nízké až po-vrchní úrovně, nelze z ní nic vyvozovat.
  • Studie vykazuje řadu vážných nedostatků.
  • Celkově lze práci odvedenou při zpracování studie považovat za velice  nízkou až povrchní. Dílo vykazuje mnoho technických nedostatků.
  • Jsou uváděny chybně jednotky.
  • Studii nelze považovat za věrohodnou.
  • Výsledky prezentované ve studii z hlediska vlivu na běžné obyvatelstvo prakticky nic neřeší."

Toto jsou nejpodstatnější vybrané závady uvedené vládní studie. Oponentura Ústavu radioelektroniky je podrobná, důsledná, nezaujatá. Máme ji k dispozici.

DOKUMENT: Oponentní posudek profesora Raidy a Dr. Šebesty ZDE

Ústav radioelektroniky (UREL) patří k tradičním ústavům FEKT VUT v Brně. UREL je garančním ústavem oboru Elektronika a sdělovací technika ve všech studijních programech fakulty. Ústav má významné zastoupení ve vědecké radě FEKT VUT v Brně, ve vědecké radě Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, vědecké radě Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, vědecké radě Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a vědecké radě Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR v Praze.

Ústav je zakladatelem a jedním z organizátorů mezinárodní konference Radioelektronika. UREL je spoluvydavatelem vědeckého časopisu Radioengineering - společné mezinárodní publikace českých a slovenských technických univerzit a výborů URSI.

ÚREL je kolektivním členem mezinárodní organizace AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation); v rámci této organizace se podílí na vývoji experimentálních satelitů. Většina pracovníků a doktorandů UREL patří mezi členy mezinárodní vědecké organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers),

Ústav rovněž rozvíjí rozsáhlou odbornou, expertizní a posuzovatelskou činnost pro jiné instituce, akademická a vědecko výzkumná pracoviště (každým rokem více než sto vyžádaných posudků na disertační a habilitační práce, na články v tuzemských a zahraničních časopisech, na příspěvky pro tuzemské a zahraniční vědecké konference, posudky na výzkumné a technické zprávy, na grantové přihlášky a další díla).

Jména odborníků tohoto ústavu jsou proto zajisté jmény ve vědeckém světě váženými, zvučícími, uznávanými.

Naproti tomu stojí následné vyjádření Michaela Víta, hlavního hygienika ČR:

„Mají pravdu, že tam v té študii tedy byly jakési chyby v oblasti označení jednotek...“,

a Petra Sýkory z tiskového odboru Ministerstva obrany:

„...bylo to odstraněno..., vliv tohoto radiolokátoru na lidské zdraví není žádný“.

který dodal, že:

materiál odborníků Vysokého učení technického pro ministerstvo nic neznamená“,

což osobně 12. listopadu veřejně oba prohlásili v televizním vysílání zpráv.

Lze předpokládat, že jména pana Michaela Víta, Petra Sýkory, Vlasty Parkanové, Tomáše Klvani a ostatních členů závislé vládní komise ve vědeckém světě jmény váženými, zvučícími, uznávanými nejsou, ba dokonce že o jejich odbornosti v oboru radiolokace nemůže být ani ta nejmenší řeč.

Z toho důvodu, že se tu tedy znovu potvrzuje důvodné podezření, že jde ze strany vládní komise o cílenou manipulaci, na vládní objednávku, výbor Ligy starostů se usnesl požádat důrazně vládu, aby až do vyjasnění pochybností o zdravotní nezávadnosti radaru pozastavila jednání s americkou stranou o umístění amerického radaru do vojenského území Brdy.

Žádáme vypracování skutečně nezávislých studií autorizovanými ústavy a také jejich oficiální oponenturu, tak jak to vláda měla udělat hned na počátku.

Autor je starostou obce Trokavec a je členem Ligy starostů proti radaru

                 
Obsah vydání       15. 11. 2007
15. 11. 2007 Vědci: Dnes už žijí lidé, kteří se dožijí 150 let. Je jim pravděpodobně mezi 50 - 60 lety
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
15. 11. 2007 Výjimečný stav v Gruzii bude v pátek zrušen
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
15. 11. 2007 Nemáme dnes v naší ubohé zaplivané porevoluční "demokracii" dost problémů?
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
15. 11. 2007 Případ Nohavica: Přes jeho selhání na něj plivat nebudu Jan  Potměšil
15. 11. 2007 Nohavica - Hutka
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Normalizační vidění v Týdeníku rozhlas
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Manifest maturanta
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních
15. 11. 2007 ■ ■ ■ Viktor  Dyk
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Církve a globální spravedlnost
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007