16. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 11. 2007

Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska

tisková zpráva Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor (dále ČHV) vyjadřuje vážné znepokojení nad řízením o vydání paní Sheli Kazansky, státní příslušnice Státu Izrael, k trestnímu stíhání do Běloruské republiky a nad skutečností, že je jmenovaná ode dne 18.9.2007 držena v předběžné vazbě. ČHV považuje tento případ za další příklad kontroverzní a nepřijatelné praxe příslušných orgánů České republiky v řízeních o extradici, jak konstatoval již ve stanovisku "Hrozí nezákonné extradice!", vydaném dne 11.9.2007 (viz http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2007091102). V demokratické zemi, ctící mezinárodně právní standardy lidských práv, totiž nemůže mít, dle přesvědčení ČHV, místo vážné uvažování o vydání k trestnímu stíhání do takových zemí s autoritářským režimem a hrubým despektem k lidským právům, jako je Bělorusko.

Paní Sheli Kazansky je v Bělorusku trestně stíhána pro podezření z trestného činu podvodu, jehož se měla dopustit v letech 1996 -- 1997 tím, že si od několika osob ve městě Grodno vypůjčila 7.800,00 USD a tyto peníze nevrátila, když měla vědět, že danou částku nebude moci vrátit. V roce 1997 opustila paní Kazansky Bělorusko z důvodu svého židovského vyznání a emigrovala do Státu Izrael, kde jí bylo později uděleno izraelské státní občanství. Tvrzený dluh dle svého vyjádření postupně splácí, přičemž důvodem jeho nezaplacení byly lichvářské úroky požadované věřiteli, kvůli nimž dluh enormně vzrostl. Dle vyjádření paní Kazansky může být důvodem jejího stíhání skutečnost, že je v kontaktu s přítelkyní žijící v Bělorusku, která je aktivně zapojena v běloruském disentu. Dne 19.11.2007 bude o přípustnosti vydání jmenované rozhodovat Městský soud v Praze.

Úvahy nad vydáním paní Sheli Kazansky považuje ČHV za nepřijatelné zejména z důvodu:

  • Bělorusko je krutý autoritářský režim, tvrdě potlačující politickou opozici a zcela zřejmě nerespektující mezinárodní standardy lidských práv. V případě vydání do Běloruska by byla paní Kazansky vystavena vážným rizikům nespravedlivého procesu, upírání práva na obhajobu a krutým a ponižujícím podmínkám v běloruských věznicích. Tato skutečnost je dále podporována faktem, že je paní Kazansky státní občankou Státu Izrael, která byla zadržena při turistické návštěvě České republiky; její vydání do Běloruska by bylo dle názoru ČHV důvodem pro znejistění cizinců pobývajících v ČR pokud jde o ochranu jejich práv na našem území a pokud jde o pošlapáváním jejich práv v nedemokratických zemích. ČHV považuje za nepochybné, že by se ČR tímto způsobem výrazně pošpinila v kruzích mezinárodního demokratického společenství.
  • Údajný trestný čin, pro nějž je paní Kazansky stíhána, je méně závažný a zároveň dle českého právního řádu pravděpodobně promlčený. Popis jednání paní Kazansky přitom vyvolává vážné pochybnosti, zda by dané jednání bylo dle českého právního řádu vůbec trestné, resp. zda by spíše nebylo popřením principu zákazu vězení pro dlužníky.

Vzhledem k těmto skutečnostem považuje ČHV za zcela nepřijatelné, že je paní Kazansky po dobu téměř dvou měsíců držena v České republice ve vazbě a že soud nevyhověl žádné z jejích žádostí o nahrazení vazby alternativními prostředky.

Ve věci paní Kazansky se jedná o opakované zjištění ČHV o neadekvátním zacházení s některými cizinci v řízeních o extradici do nedemokratických států za velmi kontroverzních, vesměs politicky motivovaných okolností. ČHV může pouze uvést, že pevně doufá v konstatování nepřípustnosti vydání paní Kazansky příslušnými orgány a ve vyjádření omluvy Českou republikou za držení v předběžné vazbě. V opačném případě by, dle přesvědčení ČHV, Česká republika dala vzniknout vážným pochybnostem nad svým přístupem k ochraně lidských práv na mezinárodním poli.

Mgr. František Valeš, právník ČHV

PhDr. Libuše Šilhánová, CSc., předsedkyně ČHV

                 
Obsah vydání       16. 11. 2007
17. 11. 2007 Akademik František Šorm zemřel právě před 27 lety Michael  Volný
18. 11. 2007 Petr Uhl: Žádná raketa není mírová. Podvádějící vládu musíme odmítnout. Petr  Uhl
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic
17. 11. 2007 Kolaborace "svědomí národa" v průběhu desetiletí Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Panel IPCC: Globálním změnám podnebí se lze vyhnout
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi
17. 11. 2007 Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
17. 11. 2007 Těžko uvěřitelné úvahy státního raketového koordinátora
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
16. 11. 2007 Je nutná válka s Amerikou?
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Má Šimon Pánek copyright na 17. listopad?
16. 11. 2007 Eurooptimista Sarkozy Karel  Košťál
16. 11. 2007 Je neférové obviňovat Hutku ze špatných úmyslů Jan  Čulík
16. 11. 2007 Názor dne: Podporujete Ameriku, jaká už neexistuje
16. 11. 2007 Podvody, výmluvy, vina Boris  Cvek
16. 11. 2007 Udělal to Hutka ze závisti?
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
16. 11. 2007 Kdo je platí ? Karel  Košťál
16. 11. 2007 Do Kojetic je daleko Michal  Šanda, Milan  Ohnisko, Ivan  Wernisch
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
16. 11. 2007 Konzumujte, ale žijte zdravě! Jan  Paul
16. 11. 2007 Čtvrtstoletí Ladislav  Žák
16. 11. 2007 Všichni jsme možná neonacisti Luděk  Toman
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?
16. 11. 2007 Hutka versus Nohavica: kultura versus zábava Vladimír  Línek
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
16. 11. 2007 Co určuje tu zášť?
16. 11. 2007 Aktivisti Milan  Cimburek
15. 11. 2007 O zákazech a zásazích Marek  Kopčaj
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
16. 11. 2007 Blýskání na časy aneb Bushovo dědictví Daniel  Veselý
16. 11. 2007 Největším nebezpečím dnešní doby zcela jistě není fašismus Petr  Fiala
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
16. 11. 2007 Agregátor zpráv Právě dnes cenzuruje Britské listy
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007