16. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

O zákazech a zásazích

aneb Proč potřebujeme Komunistickou stranu

Marek Kopčaj

V poslední době se množí jak projevy neofašismu tak i rozčarování, že zásahy proti němu nejsou dost razantní. Roste vliv Komunistické strany stejně jako sílí snahy ji zakázat. Vláda zasahuje proti účastníkům demonstrace a objevuje se i rozhořčení, že ji úřady vůbec povolily.

Člověka napadá, jestli to vše nemá náhodou nějakou společnou příčinu. Podívejme se podrobněji na snahy zakázat Komunistickou stranu.

Jaký je jejich cíl? - Zamezit jejímu vlivu? Vyloučit její návrat k moci? Posílit demokracii? Či definitivně zúčtovat se stranou, která napáchala tolik zla?

I kdyby kterýkoliv z těchto záměrů byl jejím zákazem dosažitelný, jako že není, neospravedlňuje to zákaz samotný. Už proto že motivací těchto snah je netolerance, strach, křivda, touha po odplatě i "pořádku". To vše podloženo často i dobrými úmysly. Myslím si, že by tento zákaz přinesl nejen více škody než užitku, ale navíc je v rozporu s podstatou toho, po čem tyto hlasy volají.

Považujeme-li Komunistickou stranu za zlo, je lépe ji mít na očích, než čekat, odkud nás překvapí. Voliči mají jasno v orientaci a ostatní strany se mohou vůči ní vymezit. Ovšem když vidíme v parlamentu tolik nesnášenlivosti, arogance a prospěchářství, vypadá to, že ostatní politické strany jdou spíše opačným směrem. Komunismus zdá se není jen politickým dresem. Proto zakáže-li se politická strana, její duch nalezne svůj výraz v jiné straně, jen bude méně čitelný. Nazvěme kopřivu orchideou a nebude míň pálit. Spíše naopak, neboť k ní zkusíme přivonět.

Čím méně v nás bude tolerance, tím více zesílí hlasy po různých zákazech a příkazech a toho co člověk může bude ubývat ve prospěch toho co musí a nesmí. Budeme-li šermovat zákazy, ztotožníme se s tím, co zavrhujeme.

Uvažování v kategoriích zákazů a příkazů, totiž nikdy nerozliší hranici, za níž se omezuje osobní svoboda. Proto taky současná schizofrenní situace poukazuje na právní bezradnost. Komunistický režim je podle zákona protiprávní, ale Komunistickou stranu volit můžeme. Řešit situaci dalšími zákazy? Další upřesňování znamená další omezování. Kam až nás povede? Soused za plotem si pochutnává na třešních. Co se tím snaží naznačit? Že by mu jen chutnalo ovoce? A co když je to ve skutečnosti politická manifestace? Nebylo by rozumné zakázat třešně? Půjdeme-li cestou zákazů, jak poznáme, kdy končí? A končí vůbec? Zakažme i souseda. Pochutnávat na třešních si může na Sibiři. Pak nebude, kdo by manifestoval nevhodný politický názor.

Nebylo by lepší nebát se a komunismus tolerovat? Teď může někdo namítnout, že takhle by se dal legalizovat i fašismus. Má pravdu. Mezi oběma ideologiemi není podstatný rozdíl. Ale čeho se pořád bojíme? Kdyby někdo založil Fašistickou stranu, znamená to, že do ní milióny lidí vstoupí plni nadšení, že je to konečně dovoleno? Od doby, kdy zrušili inkvizici, volá někdo po zákazu obcování z ďáblem?

Pro řadu sympatizantů by taková strana možná ztratila své kouzlo. A pro ty skalní bude stejně platit právo. Když budou demonstrovat své politické názory třeba vrháním dlažebních kostek na hlavy jinak smýšlejících, pak je tu zákon, aby se před ním zodpovídali z ublížení na zdraví. Ostatně vrhání dlažebních kostek není projevem politické ideologie, nýbrž opět oné netolerance. Nenajít svůj výraz ve fašismu, našla by jej v něčem jiném.

Jak se tedy může demokracie bránit? Právě opačným způsobem než se navrhuje - otevřeností. Ať si lidé přečtou Leninův spis Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Nejspíš zjistí, že je stejně zábavný jako imperialismus samotný. Mohou si ovšem přečíst i Souostroví Gulag. A proto tiskněme Mein Kampf, vysílejme Majora Zemana a jednejme s komunisty. Ovšem nesme za své činy odpovědnost. Zavřeme-li oči před tmou, nebude jen svítit slunce, ale my potmě zabloudíme.

Vždyť kdo chce, informace si stejně najde. Zakažme je a zvýšíme jeho zájem je hledat a taky se s nimi ztotožnit. Koneckonců jak si mohu udělat názor na něco, když mi někdo brání v poznání? Nevědomost nebyla nikdy předpokladem osvícení.

Jenže "my" si říkáme: Copak my, my víme, co si o tom všem myslet, ale co "ti ostatní" - mladiství, nevzdělaní atd. Ty je třeba uchránit od nevhodných informací a nevhodných politických názorů... Tohle je asi nejsvůdnější alibi pro všechny volající po zákazech. O tom, že jsou názory a informace nevhodné rozhodněme "my moudří", kteří víme, co je pro ostatní vhodné a nevhodné.

Je to projev pohrdání vůči ostatním, které nepovažujeme za sobě rovné, a proto chceme mít právo rozhodovat, koho smějí volit, co mohou číst a co sledovat v televizi. Oč "nám osvíceným" vlastně jde? Chceme být ušetřeni projevů jejich svobody, která nám není po chuti. Pojem "my" znamená ovšem menšinu, která chce vnutit svou vůli většině v zájmu - demokracie... A nedemokratičnost je maskovaná ohleduplností.

Každý by si mohl položit tyto otázky: Přál bych si, aby mi někdo zakázal informaci, protože podle něho na ni nejsem dost zralý? Přál bych si, aby mi někdo zakázal volit určitou stranu, protože bych podle něj mohl volit nevhodně?

Pokud v nás budou "nevhodné" vlastnosti, najdou si svůj výraz v "nevhodných" stranách a také v bojích proti "nevhodnému". Proto je boj proti nim marný.

Čím více budeme narážet hlavou do zdi, tím více nás její odpor bude bolet. Za naše boule může náš tlak. Čím více v nás bude nesnášenlivosti, tím více jí budeme muset čelit. Proto tolik nebojujme a nebudeme se muset tolik bránit.

Komunistická strana má za sebou totalitní minulost. Její chování i ideologie nejeví známky, že by si budoucnost představovala dramaticky jinak. To by musela popřít sebe sama a v důsledku toho se taky sama zrušit. Ale dokud bude existovat nedemokratická poptávka, bude existovat i nedemokratická nabídka. A tedy pod jakoukoliv hlavičkou. A taková poptávka existuje. Proč tedy volat po jejím zrušení? Vždyť i to volání je jiným projevem téže poptávky.

Co když je tu komunistická strana i proto, aby nám připomínala zlo, které spáchala. Zlo, které jsme spáchali. A proto ji také potřebujeme. Země bez minulosti je zemí bez budoucnosti. Národ bez paměti je národem bez vize.

Pokud bude ve společnosti jediný občan, který potřebuje Komunistickou stranu či fašistickou demonstraci, pak je potřebujeme i my ostatní. Hlasy volající po zákazech a zásazích mají obavu o demokracii, neboť je tak křehká. Jejich návrhy však tuto demokracii v zájmu jejího zachování ruší. Ostatně nebudeme-li pořád něco zakazovat, nebudeme muset ani zasahovat. Tak už se s tou demokracií jednou smiřme.

                 
Obsah vydání       16. 11. 2007
17. 11. 2007 Akademik František Šorm zemřel právě před 27 lety Michael  Volný
18. 11. 2007 Petr Uhl: Žádná raketa není mírová. Podvádějící vládu musíme odmítnout. Petr  Uhl
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic
17. 11. 2007 Kolaborace "svědomí národa" v průběhu desetiletí Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Panel IPCC: Globálním změnám podnebí se lze vyhnout
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi
17. 11. 2007 Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
17. 11. 2007 Těžko uvěřitelné úvahy státního raketového koordinátora
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
16. 11. 2007 Je nutná válka s Amerikou?
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Má Šimon Pánek copyright na 17. listopad?
16. 11. 2007 Eurooptimista Sarkozy Karel  Košťál
16. 11. 2007 Je neférové obviňovat Hutku ze špatných úmyslů Jan  Čulík
16. 11. 2007 Názor dne: Podporujete Ameriku, jaká už neexistuje
16. 11. 2007 Podvody, výmluvy, vina Boris  Cvek
16. 11. 2007 Udělal to Hutka ze závisti?
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
16. 11. 2007 Kdo je platí ? Karel  Košťál
16. 11. 2007 Do Kojetic je daleko Michal  Šanda, Milan  Ohnisko, Ivan  Wernisch
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
16. 11. 2007 Konzumujte, ale žijte zdravě! Jan  Paul
16. 11. 2007 Čtvrtstoletí Ladislav  Žák
16. 11. 2007 Všichni jsme možná neonacisti Luděk  Toman
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?
16. 11. 2007 Hutka versus Nohavica: kultura versus zábava Vladimír  Línek
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
16. 11. 2007 Co určuje tu zášť?
16. 11. 2007 Aktivisti Milan  Cimburek
15. 11. 2007 O zákazech a zásazích Marek  Kopčaj
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
16. 11. 2007 Blýskání na časy aneb Bushovo dědictví Daniel  Veselý
16. 11. 2007 Největším nebezpečím dnešní doby zcela jistě není fašismus Petr  Fiala
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
16. 11. 2007 Agregátor zpráv Právě dnes cenzuruje Britské listy
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007